De impact van Stichting Nyenrode Fonds in 2018

Voorwoord

Net als in 2017 kijk ik met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar. De inkomsten van Stichting Nyenrode Fonds zijn wederom verhoogd, waarmee de impact van de stichting verder groeit. Trots delen we dan ook hoe wij in 2018 een impact hebben gemaakt op het verleden, heden en de toekomst van Nyenrode.

Graag wil ik u als donateur bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en uw steun. Zonder uw steun zouden minder kapitaalkrachtige talenten hier niet kunnen studeren, zouden we geen stappen kunnen zetten op het gebied van erfgoed en zouden de collegezalen in een minder goede staat zijn.

We hopen ook in de toekomst op uw steun en betrokkenheid te mogen rekenen, want alleen samen kunnen we ons unieke Nyenrode behouden en laten bloeien.

Met vriendelijke groet,

Drs. Tanja Visser
Directeur Stichting Nyenrode Fonds

PS Meer informatie over 2018? Download dan de uitgebreide jaarrekening met bestuursverslag.

Verleden

Het landgoed in Breukelen waarop de universiteit gevestigd is, draagt bij aan de unieke ervaring van studeren op Nyenrode. Landgoed Nijenrode is een buitenplaats met een rijke historie met daarop maar liefst 27 monumenten. Daarvan verkeren er slechts 15 in goede staat, maar met bijdragen van alumni en vermogensfondsen lukt het ons daarvan steeds meer te restaureren.

Nijenrode-haan na 17 jaar terug op kasteelplein

De Nijenrode-Haan is na 17 jaar terug op het Kasteelplein dankzij financiële bijdragen van alumni van NOIB 1968. Het idee ontstond bij een aantal van hen tijdens een rondleiding over het landgoed door Stichting Nyenrode Fonds, waarbij ze in de Oranjerie stuitten op het beschadigde beeld. Vastbesloten de haan te laten terugkeren naar zijn monumentale sokkel zamelden de alumni bijna 14.000 euro in onder hun jaargenoten. Stichting Nyenrode, eigenaar van het landgoed, droeg 10.000 euro bij.

Op zaterdag 1 december werd het nieuwe beeld feestelijk onthuld door Stichting Nyenrode Fonds in bijzijn van de alumni die dit financieel mogelijk hebben gemaakt. Mede-initiatiefnemer Tom Roos: “Dit mooie project heeft me een geweldige impuls gegeven. Contacten met jaargenoten en Nyenrode zijn weer helemaal opgebloeid!”

LEES MEER

Heden

Claim jouw stoel op Nyenrode

Jouw naam en een inspirerende boodschap in een zaal vol Nyenrodianen? Dit is je kans om je zichtbaar met Nyenrode te verbinden. Claim een stoel op Nyenrode en steun daarmee de modernisering van onze onderwijsfaciliteiten. De kwaliteit van het onderwijs is deels afhankelijk van de faciliteiten. Daarin spelen alumni een belangrijke rol.

In 2018 is de basis gelegd voor een campagne om alle stoelen in 2019 uit te verkopen. Door de verhalen van stoeldonateurs te delen, inspireren wij andere alumni om ook mee te doen met dit project. Wie een stoel claimt, verbindt zich zichtbaar aan zijn of haar alma mater.

“Nyenrode is vormend geweest voor de rest van mijn leven. Daarom vind ik het belangrijk om iets terug te doen. Om vooruit te bewegen is het belangrijk om terug te geven,” vertelde alumna Marguerite Soeteman-Reijnen.“Het is belangrijk alumni te mobiliseren om samen bij te dragen aan het in stand houden maar ook de toekomst van onze universiteit.”

CLAIM YOUR CHAIR

Adopteer een zaal op Nyenrode

Voor de diversificatie van de inkomsten voor de stichting zijn er stappen gemaakt bij het zalenproject.

Door middel van adoptie van collegezalen kan het bedrijfsleven meer zichtbaar verbonden worden aan Nyenrode. Het plan is goedgekeurd en kan uitgerold gaan worden.

Sinds het einde van 2018 doet een tweetal masterstudenten een onderzoek naar fondsenwerving binnen het bedrijfsleven. De resultaten worden naar verwachting eind juni 2019 gepresenteerd, waarna de fondsenwervende activiteiten daarvoor zullen beginnen.

ADOPTEER EEN ZAAL

Toekomst

Acht jonge talenten ontvingen in 2018 een scholarship

In 2018 hebben we diverse studiebeurzen uitgegeven. Eén beurs is verstrekt aan een vluchteling uit Syrië, die een controlling-schakeltraject volgt op Nyenrode. Daarnaast zijn beurzen verstrekt aan studenten binnen het MBA-, het BScBA- en het MSc-programma

Via verschillende vermogensfondsen hebben we beurzen kunnen uitreiken aan deelnemers van de Leergang Sociaal Ondernemen Basis en Advanced. Deze leergang zal vanaf 2019 via een eigen zelfstandige stichting lopen wat effect heeft op de inkomsten van Stichting Nyenrode Fonds.

Leer de studenten kennen

“Als je een plan B hebt, zal plan A nooit slagen”

Veel vluchtelingen in Nederland hebben een goede opleiding genoten in het land van herkomst. Ook hadden zij vaak een goede baan of een eigen bedrijf. Door de oorlog in hun land hebben zij huis en haard moeten achterlaten om een nieuw bestaan op te bouwen op een volledig onbekende plek. Daar hechten mensen vaak weinig waarde aan hun werkervaring of wordt hun opleiding niet erkend. Daarnaast speelt mee dat de meeste vluchtelingen de taal niet beheersen en dat zij de wegen nog niet kennen om zaken voor elkaar te krijgen. Mohammad Alkhen uit Syrië was één van hen. Door sponsoring vanuit de universiteit kon hij het Full-time MBA-programma aan Nyenrode volgen.

Lees hier zijn verhaal