Moestuincomplex

Renovatie van de monumentale Tuinmuur en Nutstuin

Moestuincomplex

De provincie Utrecht draagt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels €110.181,10 bij aan de restauratie van de tuinmuur en broeibakken van het monumentale Moestuincomplex op landgoed Nijenrode. Deze zijn uniek in hun soort en van hoge cultuurhistorische waarde. De restauratie vond plaats in september 2019.

Het Moestuincomplex is rond 1910 aangelegd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes (1878 - 1972). Die herstelde kasteel Nijenrode en het bijbehorende landgoed in het begin van de twintigste eeuw in oude stijl, na enkele decennia van verval. In totaal telt landgoed Nijenrode 27 monumenten. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Stichting Nyenrode Fonds - Moestuincomplex, tuinmuur (2) - LQ

Stichting Nyenrode Fonds investeert in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.