Luctor Oranjerie

De Oranjerie is één van de 27 monumenten die het landgoed van Nijenrode telt. Het gebouw stamt uit omstreeks 1910 en is gebouwd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes (1878 - 1972). Die herstelde kasteel Nijenrode en het bijbehorende landgoed in het begin van de twintigste eeuw in oude stijl, na een periode van verval.

Nyenrode heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in haar erfgoed. Zo is in het voorjaar van 2018 de monumentale Oranjerie casco gerestaureerd met aanzienlijke financiële steun van het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht en alumni van het dispuut Luctor et Abortior. Op 16 juni hielden de dispuutsleden, na hun jaarlijkse fietstocht, een feestelijke openingsbijeenkomst in de gerestaureerde Oranjerie.

Uitgegroeid tot een groot project

Twee jaar geleden kon dankzij het laatste zetje van Luctor de perzikenkas gerestaureerd worden. “Wat eigenlijk begon als een bescheiden donatie, is uiteindelijk uitgegroeid tot een groot project,” aldus Tanja Visser, directeur van Stichting Nyenrode Fonds. “Luctor wilde in het kader van haar 50-jarig bestaan iets heel bijzonders doen op een voor hen speciale plek. ” De restauratie van de Oranjerie werd de ambitie.

Stichting Nyenrode Fonds - Luctor Oranjerie (2)
Stichting Nyenrode Fonds - Luctor Oranjerie - opening (2)

Passie en voortvarendheid

Dankzij de passie en de voortvarendheid van een paar Luctorianen kwam dit project van de grond en dankzij de bijdragen van velen is de Oranjerie in oude glorie hersteld. “Het was echt een vliegwieleffect,” vertelt dispuutsgenoot Peter Jan Kroon. “Niet alleen hebben Luctorianen zich ingespannen om fondsen te werven in eigen gelederen, ook hebben zij hun contacten ter beschikking gesteld. Via Luctor is Stichting Nyenrode, de eigenaar van het landgoed, terechtgekomen bij het fonds Erfgoedparels, de andere grote financier van het project.”

Ontstaan van een partnership

“In de oriënterende fase zijn we bij een Luctoriaan geweest voor advies over het beheer van een landgoed,” vertelt Peter Jan Kroon. “Luctor heeft voor project niet alleen een financiële bijdrage gedaan, maar er is echt een partnership uit ontstaan. Bijna twee jaar lang hebben we bijna wekelijks onderling contact gehad. Nu is de Oranjerie klaar en ik ben heel trots op het resultaat wat we met elkaar bereikt hebben.”

Stichting Nyenrode Fonds investeert in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.