Transformatief onderwijs

Co-creatief, ervaringsgericht, vormend én cognitief leren

We bevinden ons in de vierde industriële revolutie met en opeenvolging aan disruptieve technologieën. Onbekend is welke kennis en competenties we in de toekomst nodig hebben. Tegelijkertijd wordt het maatschappelijke bewustzijn steeds groter en is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit, humanisering en zingeving.

Ons antwoord op deze ontwikkelingen is transformatief onderwijs: onderwijs dat praktisch, experimenteel, co-creatief, gepersonaliseerd, continu en life long is. Het gaat om interdisciplinair leren, waarbij wij studenten meerdere perspectieven op een zelfde onderwerp aanreiken. Het vraagt ook om het ontwikkelen van zowel de rationele als de creatieve, intuïtieve en emotionele kant van mensen. Zodat zij slagvaardig om kunnen gaan met onzekerheden en veranderingen. En zodat ze invulling kunnen geven aan hun leiderschap op het niveau van individu, team, organisatie en het eco-systeem.

Vraag of advies?

Selma Spaas

Selma Spaas

Director Open Executive Education

Transformatief onderwijs op basis van 6 pijlers

Nyenrode biedt transformatief onderwijs op basis van 6 pijlers:

1. Hoofd, hart, handen

Weten, voelen, verbinden en doen. 

In ons onderwijs vindt een zorgvuldige afstemming plaats tussen:

  • Hoofd: kennis, cognitief, denken;
  • Hart: relaties, emotionele reflectie, werken met vraagstukken die raken;
  • Handen: knowhow, doen, interactief, toepassen, experimenteren, exploreren.

Actief, ervaringsgericht en sociaal leren stimuleert zowel de cognitieve, als emotionele ontwikkeling. Studenten en deelnemers leren door samen te werken en feedback te geven. Ze leren op individueel, team, organisatie en ecosysteem-niveau. Reflectie is in het leerproces en de ervaring een cruciaal aspect.

2. Changing world

Slagvaardig en relevant blijven in snel veranderende tijden.

Hoe bereiden we onze studenten voor op een wereld die continu verandert? Theorie en kennis alleen is al lang niet meer genoeg. Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijker dat ze slagvaardig om kunnen gaan met onzekerheden en veranderingen. Daarom ontwikkelen wij learning agility: studenten weten wat ze te doen staat als ze niet weten wat ze te doen staat. 

Met cognitieve, ervaringsgerichte methodieken, cocreatie en vormende methoden ontwikkelen studenten vaardigheden om problemen op te lossen. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden en creëren nieuwe kennis. Hiermee kunnen studenten en deelnemers impact maken in de veranderende organisatie en waarde creëren voor een duurzame toekomst.

3. Learning Community

Samen en in verbinding een leven lang leren.

Nyenrode is naast een onderwijsinstelling, een community en een ontmoetingsplek. Nyenrode faciliteert netwerken gedurende de studie en daarbuiten. Nyenrode richt zich op ontmoeten en delen. Dit gebeurt door en met studenten, bedrijven, faculty, staff en alumni. Gezamenlijk geven we deze learning community, ontmoetingsplek en dit netwerk vorm.

4. Inspiring & engaging faculty

Inhoudelijke expertise, bevlogen, uit de praktijk, betrokken.

Onze faculteitsleden zijn naast expert-onderzoeker binnen hun vakgebied, ontwikkeld in hun rol als betrokken docent. Faculty en externe docenten weten hoe effectieve leerbelevingen te ontwerpen en te geven voor studenten en deelnemers. Daarnaast weten ze hoe ze technologie zowel online, hybride als op de campus op slimme wijze kunnen gebruiken in hun vak. Deze expertise stimuleert en inspireert studenten en hun studietijd op Nyenrode.

5. Multichannel

Blends van online en fysieke onderwijsvormen en –middelen.

Wij gaan altijd voor de meest optimale leerervaring binnen onze programma’s, of dat nu op campus, online of hybride is. Multichannel draagt in veel gevallen bij aan dynamisch en effectief leren. We schakelen snel tussen verschillende kanalen, van fysiek, naar hybride naar online. Zo ontwerpen we de perfecte mix die past bij iedere leersituatie.

6. Gepersonaliseerd onderwijs

Personal Leadership & Development Journey.

Educatie is iets persoonlijks. Het draait om de ontwikkeling van het individu. Kennis en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, maar voor écht transformatief onderwijs is meer nodig. Studenten gaan op Nyenrode aan de slag met zichzelf. Ze doen zelfonderzoek voor meer zelfbewustzijn. Ze ontdekken hun sterke en zwakke punten en leren hoe ze daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Maar nog belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun waarden en drijfveren, zodat ze weten wat ze belangrijk vinden en waarvoor zij zich willen inzetten als toekomstige leiders.

Transformatief onderwijs is een op de persoon gedreven traject waarbij Nyenrode alle randvoorwaarden biedt die de transformatie van het individu, mogelijk maakt. Dit doen we door persoonlijke ontwikkeling optimaal te begeleiden.

Publicatie Business Graduates Association

Business Schools must be a force for good, supporting students to be more effective global citizens, writes Barbara Majoor, Vice Dean of Nyenrode Business University. 

We often underestimate how much power we hold in terms of being able to make a difference. As an organisation, political body, business or Business School, as an individual or as part of a group, we are all capable of contributing to bettering the world in one form or another. 

At Nyenrode Business University, we have adapted our teaching to incorporate this idea of constant change and life-long learning – interdisciplinary learning, where students are offered multiple perspectives on the same subject. This also calls for the development of both the rational side of people and their creative, intuitive, emotional side. It’s not just about business, or having the toolkit to generate a lot of money or profit, but giving students a meaningful purpose; a way to use this toolkit to change the world for the better.

Read the article