Nyenrode Business Universiteit (NBU) hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Er is aandacht voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen alle NBU processen en activiteiten. Het kader voor de beleidsbepaling is tot stand gekomen op basis van juridische eisen, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Privacybescherming en (ICT) kwaliteitsmanagement standaarden.

Algemeen uitgangspunt

NBU verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden en op basis van een rechtmatige grondslag. De verwerking van persoonsgegevens van de student, medewerker of andere betrokkenen gebeurt op de minst ingrijpende wijze en staat in redelijke verhouding tot de beoogde doeleinden. NBU heeft haar (ICT) bedrijfsprocessen en onderwijslogistiek dusdanig ingericht dat de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens continu wordt geoptimaliseerd. Hierbij wordt gelet op een goede balans tussen privacy, functionaliteit en veiligheid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor de volgende doeleinden: Het verzenden van informatie over het studieprogramma, voorlichtingsbijeenkomsten, het versturen van publicaties enzovoorts. Naast onderwijsdoeleinden worden gegevens verwerkt met het oog op rankings en accreditaties. In die laatste gevallen wordt altijd, voorafgaand aan de verwerking, om toestemming van de student gevraagd.

Externe partijen

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer wetgeving dat van NBU vereist en/ of er een verwerkingsovereenkomst is tussen NBU en de externe partij(en). Te allen tijde geldt dat NBU consistentie nastreeft in de doelstelling waarmee de gegevens zijn verkregen en het gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk.

NBU Website en social media

Op de website van de NBU staan links naar andere (externe) websites. NBU is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. Wij raden onze gebruikers aan zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy statement heeft uitsluitend betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Clickgedrag en gebruik van Cookies

NBU meet informatie van haar-website bezoekers over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de gebruiker. NBU gebruikt cookies om de navigatie op deze website te vergemakkelijken. NBU’s cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Dit privacy statement is geactualiseerd op 01-02-2018