Privacy Statement

Nyenrode Business Universiteit hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Er is aandacht voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen alle Nyenrode Business Universiteit processen en activiteiten. Het kader voor de beleidsbepaling is tot stand gekomen op basis van juridische eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en (ICT) kwaliteitsmanagement standaarden.

Algemeen uitgangspunt

Nyenrode Business Universiteit verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden en op basis van een wettelijke grondslag. De verwerking van persoonsgegevens van de student, medewerker of andere betrokkenen gebeurt op de minst ingrijpende wijze en staat in redelijke verhouding tot de beoogde doeleinden. Nyenrode Business Universiteit heeft haar (ICT) bedrijfsprocessen en onderwijslogistiek dusdanig ingericht dat de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens continu wordt geoptimaliseerd. Hierbij wordt gelet op een goede balans tussen privacy, functionaliteit en veiligheid.

Op deze pagina omschrijft Nyenrode Business Universiteit hoe zij omgaat met persoonsgegevens van bezoekers van haar website (www.nyenrode.nl). Voor meer informatie over de bescherming van privacy bij andere gegevensverwerkingen door Nyenrode Business Universiteit, zie onder meer het privacy beleid voor studenten en deelnemers.

Het College van Bestuur (CvB) van Universiteit Nyenrode B.V. (Nyenrode Business Universiteit) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Dit houdt in dat het CvB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Nyenrode Business Universiteit is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Nyenrode Business Universiteit is gevestigd aan straatweg 25, 3621 BG te Breukelen. Ons postadres is Postbus 130, 3620 AC te Breukelen. Bij vragen stuurt u een e-mail naar dataprotectionofficer@nyenrode.nl.

 

Persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze waarop je gebruikmaakt van de websites en daaraan gekoppelde applicaties en formulieren:

 • naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
 • contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats;
 • taalvoorkeur;
 • LinkedIn URL;
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, creditcardnummer, btw nummer;
 • opleidingsniveau, werkervaring, werkgever, functietitel;
 • motivatiebrief, cijferlijst en curriculum vitae;
 • dieetwensen; en
 • digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, bezochte webpagina’s, IP-adres, MAC-adres, cookie-inhoud, referrer-URL, klik- en surfgedrag en apparaat gegevens.

 

Doeleinden en grondslagen

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening, in het kader van onderwijs en onderzoek. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die via de website van Nyenrode Business Universiteit worden verzameld, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor een opleiding;
 • informeren over opleidingen en activiteiten van NBU;
 • toesturen van nieuwsbrieven, brochures of andere elektronische berichten;
 • ondersteuning bij oriëntatie studiekeuze;
 • studiebegeleiding;
 • administratie van inschrijving en innen (college)gelden;
 • het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van onderwijs- en informatievoorzieningen en rankings en accreditaties;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van de website;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • interne controle en bedrijfsbeveiliging; en
 • uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Nyenrode Business Universiteit verwerkt gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of sluiting van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nyenrode Business Universiteit rust; en
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Externe partijen

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer wetgeving dat van Nyenrode Business Universiteit vereist en/ of er een verwerkingsovereenkomst is tussen Nyenrode Business Universiteit en de externe partij(en). Te allen tijde geldt dat Nyenrode Business Universiteit consistentie nastreeft in de doelstelling waarmee de gegevens zijn verkregen en het gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Op de website van de NBU staan links naar andere (externe) websites. Nyenrode Business Universiteit is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. Wij raden onze gebruikers aan zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy statement heeft uitsluitend betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen Nyenrode Business Universiteit en derde partijen, waaronder sociale medianetwerken en/of advertentienetwerken, cookies plaatsen op uw computer, telefoon of tablet. Deze netwerken kunnen hiermee uw internetgedrag zien en gebruiken voor eigen doeleinden. Zie het hoofdstuk Cookies voor meer informatie hierover.

 

Internationale doorgifte

Nyenrode Business Universiteit probeert uw gegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken door uw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als (sub-)verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. In dergelijke situaties zorgen wij voor een passende waarborg die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming biedt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Sommige persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht voor een bepaalde tijd bewaard worden.

 

Cookies

Nyenrode Business Universiteit gebruikt cookies en soortgelijke technieken om informatie te meten van haar website bezoekers over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de gebruiker. Nyenrode Business Universiteit gebruikt cookies om de navigatie op deze website te vergemakkelijken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door het bezoeken van websites wordt opgeslagen op jouw apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via jouw webserver of uw apparaat. Nyenrode Business Universiteit plaatst cookies op uw apparaat als beheerder van de website. Deze cookies worden 'first party' cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op jouw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze websites te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden 'third party' cookies genoemd.

Op de website kunnen de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technieken worden gebruikt:

Naam Aanbieder Doel en omschrijving  Bewaartermijn
_clck Microsoft Clarity Analytics. Deze cookie wordt door Microsoft Clarity geïnstalleerd om informatie op te slaan over hoe bezoekers de website gebruiken en om een analyserapport op te stellen over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's in een anonieme vorm.  1 jaar
_clsk Microsoft Clarity Analytics. Deze cookie wordt door Microsoft Clarity geïnstalleerd om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om een analyserapport op te stellen over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's in een anonieme vorm. 1 dag
_fbp Facebook Tracking. Deze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties aan te bieden wanneer men zich op Facebook bevindt of op een digitaal platform waarop Facebook adverteert na een bezoek aan deze website.
3 maanden
_ga Google Analytics. Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
2 jaar
_ga_HJN7CJEE Google Analytics. Gebruikt om gebruikers te onderscheiden door Google Analytics - third-party analytics cookies: google analytics voor statistische doeleinden.
2 jaar
_dc_gtm_UA-89549-1 Google Analytics. Google Tag Manager cookie voor het controleren van het laden van een Google Analytics script tag.
sesssie
_gcl_au Google Tracking. Om conversies op te slaan en bij te houden.  3 maanden
_gid Google Analytics. Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.  1 jaar
_uetmsclkid Microsoft Bing Tracking. De anonieme gegevens van deze cookie komen samen in een centrale adserver. Met de informatie kunnen advertenties gepersonaliseerd en gericht getoond worden (bijv. je laatst bekeken product). 3 maanden
_uetsid Microsoft Bing Tracking. De anonieme gegevens van deze cookie komen samen in een centrale adserver. Met de informatie kunnen advertenties gepersonaliseerd en gericht getoond worden (bijv. uw laatst bekeken product). sessie
_uetvid Microsoft Bing Tracking. De anonieme gegevens van deze cookie komen samen in een centrale adserver. Met de informatie kunnen advertenties gepersonaliseerd en gericht getoond worden (bijv. uwlaatst bekeken product). 1 maand
cookie-consent-status Nyenrode Functioneel. Toestemming geven / weigeren.
 
onbeperkt
NyenrodeLanguage Nyenrode Functioneel. Taalinstelling. 1 jaar
NyenrodePrograms Nyenrode Functioneel. Tbv vergelijkingstool op website. 1 dag
sf_abtests Progress Sitefinity Tracking. Zodra een A/B-test wordt start, slaat deze cookie de ID's op van de paginavariaties die al door contactpersonen zijn bezocht. onbeperkt
sf_site Progress Sitefinity Functioneel. In multisite omgeving, onthoudt de ID van de huidige site.
 
1 jaar
sf_timezoneoffset Progress Sitefinity Functioneel. Slaat de waarde op van de UTC-tijdzone-offset voor de specifieke gebruiker, d.w.z. het tijdzoneverschil tussen UTC en de lokale tijd van de gebruiker, in minuten. Deze cookie wordt alleen opgeslagen voor ingelogde gebruikers.  1 jaar
sf_data-intell-subject Progress Sitefinity Tracking. Om volggegevens voor één en dezelfde persoon over verschillende sessies van Trackdifferent consistent te rapporteren.   1 jaar
sf-prslu Progress Sitefinity Tracking. Bewaart de landing URL. 1 jaar
sf-prs-ss Progress Sitefinity Tracking. Bewaart het tijdstip van het eerste paginabezoek.  1 jaar
sf-prs-vu Progress Sitefinity Tracking. Slaat de bezochte URL's op die deel uitmaken van personalisatiesegmenten. 1 jaar
sf-tracking-consent Progress Sitefinity Functioneel. Slaat de keuze voor toestemming voor tracking op, gemaakt door bezoekers.
 
onbeperkt

 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacy beleid van deze derde partijen.

Wij gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën van LinkedIn op onze website, zodat wij op LinkedIn advertenties kunnen tonen. Ook tonen wij video’s op onze website die embedded zijn vanuit YouTube. Wanneer u deze video’s bekijkt kan YouTube cookies en/of vergelijkbare technologieën plaatsen en daarmee uw persoonsgegevens verwerken. YouTube is onderdeel van Google. Wij plaatsen ook scripts op onze website van Google en Getsitecontrol voor het personaliseren van de website. Elke verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn, Google of Getsitecontrol is gebaseerd op jouw toestemming. Nyenrode Business Universiteit heeft geen controle over hoe deze partijen uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over de cookies die gebruikt worden en de mogelijke (persoons)gegevens die daarmee worden verzameld, verwijzen wij u naar de informatie op de betreffende website: LinkedIn | Google | Getsitecontrol. Houd er rekening mee dat deze informatie regelmatig kan worden geactualiseerd.

In jouw browser is het mogelijk om in te stellen dat het opslaan van cookies alleen wordt toegestaan wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. U kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw webbrowser raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht van informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen; organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en
 • recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons bereiken via de hieronder genoemde contactgegevens. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Nyenrode Business Universiteit mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Nyenrode Business Universiteit stelt u hiervan op de hoogte. U heeft ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop Nyenrode Business Universiteit uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Contact

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via dataprotectionofficer@nyenrode.nl. Wij helpen u graag verder.

Dit privacy statement is geactualiseerd op 2 september 2021