Steun ons onderzoek en draag bij aan een duurzame toekomst

Vooruitgang begint altijd met de behoefte om problemen te onderzoeken en op te lossen. Bij ons gaat onderzoek al snel over het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken die we koppelen aan onze kernwaarden: Leadership, Entrepreneurship en Stewardship.

'Willen we leidende ondernemers of ondernemende leiders?'

Een wereld die ons steeds voor nieuwe uitdagingen stelt, vraagt om pioniers die innoveren en durven te transformeren. Hoe nemen zij hun verantwoordelijkheid bij maatschappelijke vraagstukken? Welk soort leiderschap past daarbij? Bij Nyenrode onderzoeken we al 75 jaar wat de toekomst nodig heeft. Jouw steun is daarbij meer dan welkom.


STEUN ONS ONDERZOEK EN DONEER


Onderzoek in de schijnwerpers: Samenwerken naar een duurzame toekomst

Werknemers verwachten van hun werkgever een steeds grotere mate van mensgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid. Mensen zijn op zoek naar een 'purpose' die bij hen past. Dit geldt zowel voor het individu, als de organisatie waarvoor zij werken. Zij willen betekenisvol werk en een waardevolle bijdrage leveren, bijvoorbeeld aan het milieu, welzijn of aan andere maatschappelijke kwesties.

Om mensen te kunnen binden en boeien moeten werkgevers een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Om lange termijn doelen te realiseren, moeten ondernemers en managers richting geven aan deze verandering.

#Hoedan?!

Maar hoe doe je dat? Hoe draag je bij aan duurzame doelstellingen, zonder de continuïteit van je organisatie uit het oog te verliezen? Hoe leid je noodzakelijke transformaties binnen je onderneming, rekening houdend met verschillende perspectieven en soms tegenstrijdige behoeften? Hoe zorg jij dat de talenten van werknemers ontdekt worden? Hoe kunnen HRM, leidinggevenden en werknemers op alle niveaus proactief een rol spelen bij veranderingen? 

Het zijn deze vragen waar wetenschappers Pascale Peters, Marta Berent-Braun en Melanie de Ruiter zich mee bezig houden in hun onderzoek. Met als doel organisaties in staat te stellen relevant te blijven en van duurzame toegevoegde waarde te zijn voor de maatschappij.

Steun dit onderzoek met een donatie

Nyenrode draagt al 75 jaar bij aan nieuwe inzichten in ondernemerschap. Door middel van onderzoek wordt met een andere bril gekeken naar antwoorden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Wil je samen met ons bijdragen aan een duurzame toekomst? Word dan nu donateur van Stichting Nyenrode Fonds en geef aan dit Nyenrode onderzoek van Pascale Peters, Marta Berent-Braun en Melanie de Ruiter. Elke gift, groot en klein, maakt een verschil. Heel hartelijk dank!

STEUN ONS ONDERZOEK EN DONEER


Over Nyenrode: Serving society by shaping responsible leaders

Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Met als kernwaarden Leadership, Entrepreneurship, Stewardship, werken we samen met studenten en faculteitsleden aan een duurzame toekomst.

Wij stimuleren studenten en deelnemers aan diverse opleidingen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doen wij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. De uitkomsten van ons onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken worden verweven in ons onderwijs en vice versa. Zo creëren we een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de wereld.