Duurzaam HRM is dé succesfactor in een razendsnel veranderende kennismaatschappij.

Pascale Peters is Hoogleraar Strategisch Human Resource Management. Pascale: “Ik kijk vanuit een integraal perspectief naar de veranderende arbeidsrelatie in het licht van een snel veranderende organisatieomgeving. Hierbij benadruk ik het belang van duurzame inzetbaarheid voor de prestaties van mens, organisatie en maatschappij, met aandacht voor zingeving, bevlogenheid, life-long-learning, gezondheid, flexibiliteit en werk-privé-balans.”

“Ik ben er trots op dat ik op een professionele manier, samen met anderen, mag nadenken over actuele en complexe vraagstukken die mens, organisatie en maatschappij raken. Het kunnen aanreiken van nieuwe inzichten en duurzame oplossingsrichtingen geeft mij flow en voldoening.”

"Mijn Leerstoel Strategisch HRM sluit aan bij de missie van Nyenrode Business Universiteit door studenten, managers en professionals via opleiding en training te verrijken met up-to-date kennis en vaardigheden die hen helpen om proactief vorm te geven aan effectief en ethisch HRM en leiderschap om te komen tot duurzame prestaties voor mens, organisatie en maatschappij.

In 2000 promoveerde Pascale Peters aan de Sociale Faculteit van de Universiteit van Tilburg op de veranderende relatie tussen werk en privé.

Secundaire werkzaamheden

Tot februari 2019 werkt Pascale als Universitair Hoofddocent bij Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.