Prof. dr. Pascale Peters

Hoogleraar
Pascale Peters
  • Verandermanagement
  • Strategisch Human Resources Management
  • Beginselen van Onderzoek
  • Flexibel Werken
  • Verbinding
  • Work-life balance
  • Duurzaam HRM
Duurzaam HRM is dé succesfactor in een razendsnel veranderende kennismaatschappij.

Prof. dr. Pascale Peters is Hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership

Peters: “Ik kijk vanuit een integraal perspectief naar de veranderende arbeidsrelatie in het licht van een snel veranderende organisatieomgeving. Hierbij benadruk ik het belang van duurzame inzetbaarheid voor de prestaties van mens, organisatie en maatschappij, met aandacht voor zingeving, bevlogenheid, life-long-learning, gezondheid, flexibiliteit en werk-privé-balans.”

“Ik ben er trots op dat ik op een professionele manier, samen met anderen, mag nadenken over actuele en complexe vraagstukken die mens, organisatie en maatschappij raken. Het kunnen aanreiken van nieuwe inzichten en duurzame oplossingsrichtingen geeft mij flow en voldoening.” 

Haar Leerstoel Strategisch HRM sluit aan bij de missie van Nyenrode door studenten, managers en professionals via opleiding en training te verrijken met up-to-date kennis en vaardigheden. Zo helpt zij hen proactief vorm te geven aan effectief en ethisch HRM en leiderschap om te komen tot duurzame prestaties voor mens, organisatie en maatschappij.

Nevenactiviteiten

Tot februari 2019 werkte Peters als Universitair Hoofddocent bij Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 2000 promoveerde zij aan de Sociale Faculteit van de Universiteit van Tilburg op de veranderende relatie tussen werk en privé.

Internationale activiteiten

Peters werkt samen met onderzoekers binnen en buiten Nederland. Zo werkt ze aan onderzoek naar boundary management strategies en work-life balance met Dr. Christin Mellner, Stockholm University, Sweden. Daarnaast heeft zij connecties met Prof. dr. Clare Kelliher, Cranfield University, UK en met dr. Marissa De Klerk (North West University South Africa, Potchefstroom).

Interesses

Zwemmen, zingen, reizen. 

Meest relevante publicaties