Private Publieke Samenwerkingen

Van professionals bij bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen wordt vaker verwacht dat ze samenwerkingsverbanden kunnen inrichten en aansturen om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Maar, hoe doe je dat? Vijf tips van Maurits Sanders, kerndocent van de module Private Publieke Samenwerkingen.

Het belang van Publiek-Private Samenwerking en cross-sectorale samenwerking neemt toe. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen immers om een gecoördineerde inzet van middelen door overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Denk hierbij aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de betaalbaarheid van de zorg, de woningbouwopgave en de energietransitie. Vaak ontbreekt bij zulke vraagstukken ook de grensmarkering tussen maatschappelijke domeinen. 

Van professionals wordt in toenemende mate verwacht om zulke verbanden in te richten en aan te sturen. Maar, hoe doe je dat? Maurits Sanders, kerndocent van de module Private Publieke Samenwerkingen geeft daarvoor vijf tips. 

1. Functie van het verband

Alvorens een samenwerkingsverband wordt ingericht, is het van belang om helder voor ogen te hebben, waarop deze moet toezien. Zo kunnen deze gericht zijn op strategische afstemming, zoals economic boards, of operationele afstemming, bijvoorbeeld integrale controles in het veiligheidsdomein. Maar, het kan ook zijn dat nieuwe technieken moeten worden uitgedacht en beproefd. Het verband is dan gericht op ‘ontwikkelen’. Er kan ook sprake zijn van ‘inkoop’, denk aan infrastructuurprojecten. 

2. Toewijding

Door de samenwerking worden doelen behaald die buiten bereik liggen van zelfstandig opererende partijen. Door met elkaar op te trekken wordt de probleemoplossende capaciteit dus vergroot. Om dit te bewerkstelligen moeten organisaties zich committeren aan het verband. 'Proof of the pudding' is de bereidheid om middelen in te zetten. Partijen die de pijn van de samenwerking niet voelen, horen niet in het verband thuis.

3. Professionele organisatie

De ervaringen die door medewerkers worden opgedaan in samenwerkingsverbanden moeten niet in hun hoofden blijven zitten. Deze moeten worden gedeeld en in de organisatie worden vertaald naar een werkwijze. Dit voorkomt dat het wiel telkens opnieuw door medewerkers wordt uitgevonden en borgt dat de organisatie zich gedraagt als een voorspelbare partner.

4. Samenwerkende professional

Niet elke medewerker moet worden opgesteld in een samenwerkingsverband. Sommigen zullen het niet leuk vinden en anderen beschikken niet over de competenties. Uit onderzoek is gebleken dat samenwerkende professionals over drie kwaliteiten moeten beschikken. Ze moeten ten eerste inhoudsdeskundig zijn, ten tweede de organisatie gezaghebbend vertegenwoordigen en ten derde kunnen bemiddelen tussen belangen.

5. Verantwoordingsstructuren

Zodra een medewerker opereert in een samenwerkingsverband is een deel van de taakuitoefening belegd tussen organisaties. Het is van groot belang om verantwoordingsstructuren in te richten, zodat bekend is hoe de middeleninzet en de behaalde resultaten zich verhouden tot het belang dat de organisatie in het verband vertegenwoordigd. 

 

Module Private Publieke Samenwerkingen

Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van jouw organisatie? Neem dan deel aan de module Private Publieke Samenwerkingen in de Public & Private track van de Modulair Executive MBA.  In de module ga je aan de slag met concrete PPS-dilemma’s, uit jouw eigen praktijk en die van je mede-deelnemers. Aan de hand van drie thema’s ontwikkel je de kennis en vaardigheden nodig om de werking van PPS te bestuderen. Bovendien ga je het gesprek aan met anderen die op het snijvlak van publiek en privaat opereren, onder leiding van onze kerndocenten en gastsprekers.  Door toenemend inzicht en vertrouwen in de waarden en normen van je samenwerkingspartner(s) leg je het fundament voor het succesvol hanteren van de complexiteit en ambiguïteit binnen PPS.

Interview: samenwerken met de samenleving

Hoe faciliteer je een burgerinitiatief, maar houd je als overheid wel je rol? Lees hier het interview met Nienke Nijp, bestuurssecretaris bij Provincie Fryslân en Maurits Sanders, kerndocent van de module Private Publieke Samenwerkingen >>> lees verder

 

 

Dr. Maurits Sanders

Meer informatie module

Gevonden: 1 opleidingen
Executive Education Private Publieke Samenwerkingen - MBA module Public & Private

Private Publieke Samenwerkingen - MBA module Public & Private

Deeltijd | Nederlands | 14 maart 2024
Leer en begrijp de onderliggende mechanismen en patronen die een rol spelen bij privaat-publiek samenwerken (PPS).

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 001 of

MMBA@nyenrode.nl