Agile management en leiderschap

De omgeving van organisaties lijkt wel steeds sneller te veranderen. De traditionele manieren van werken beginnen regelmatig te piepen en kraken omdat snelheid en flexibiliteit zijn vereist.

5 tips over Agile management en leiderschap

De omgeving van organisaties lijkt wel steeds sneller te veranderen. De traditionele manieren van werken beginnen regelmatig te piepen en kraken omdat snelheid en flexibiliteit zijn vereist. Een belangrijke succesfactor voor het creëren van de benodigde ‘lerende organisatie’ is gelegen in agile leiderschap. Maar hoe pas je dat toe vanuit jouw leidinggevende rol? Vijf tips van dr. Mike Hoogveld, een van de sprekers binnen de masterclass Agile Management & Leiderschap

1. Niet alles is agile en agile is niet alles

Als je een hamer hebt dan lijkt alles op een spijker. Veel organisaties zijn inmiddels in de valkuil gestapt om agile overal op toe te passen. Het is slimmer om een meer hybride aanpak te kiezen. Waar sprake is van de repetitieve werkzaamheden (‘verrichten’) kan je op zoek gaan naar efficiency. En daar waar sprake is van ‘verbeteren, vernieuwen en veranderen’ zoek je naar effectiviteit door middel van – onder andere - agile.

2. Start met principes in plaats van technieken

Er bestaan veel zogenoemde ‘scrum fundamentalisten’. Op basis van een handboek creëren die een nieuwe bureaucratie waarin alles conform de theorie moet uitgevoerd. Maar een algemene blauwdruk zorgt dat agile een doel op zich wordt in plaats van een middel. Zoom dus eerst uit en bedenk welk probleem je eigenlijk wilt oplossen, bijvoorbeeld sneller worden of meer waarde creëren. En kijk dan welke agile principes daar goed bij passen. De technieken vullen die vervolgens in, niet andersom.

3. Ken je voorkeursstijl en wees flexibel

De leiderschap taxonomie onderscheidt vier stijlen: taak, relatie, verandering en omgeving gericht. Daarbij is sprake van een dominante stijl die een leider ‘by default’ toepast. Maar de verschillende mensen, teams en situaties binnen een hybride organisatie vragen om een gedifferentieerde benadering, waarbij relatie gericht leiderschap goed past bij agile. Hoe beter je in staat bent om te switchen tussen de stijlen, hoe beter. In de masterclass doe je onder andere een leiderschapstest om dit zelfinzicht te verkrijgen.

4. Vind jezelf als leider opnieuw uit

Agile organisaties zijn platter in de hiërarchische structuur, waarbij bovendien meer autonomie wordt gegeven aan mensen op de werkvloer. Er komen dus minder leidinggevenden en bovendien verandert hun rol, wat soms kan leiden tot een ‘identiteitscrisis’. Door te focussen op het communiceren over purpose, strategie, doelen en prioriteiten maak je de ‘wat’ duidelijk aan jouw team en dwing je jezelf om je niet inhoudelijk te bemoeien met het ‘hoe’ door dit over te laten aan de experts binnen het team. Hiermee leg je snel de basis voor jouw agile leiderschap.

5. Maak het klein

Agile draait onder andere om het nemen van kleine stappen - korte iteraties leiden tot concreet tastbare resultaten waarop klanten en andere stakeholders feedback kunnen geven. Dit is de basis voor een ‘lerende organisatie’ omdat je voorkomt dat je veel tijd en geld verspild aan iets dat onvoldoende waarde heeft. Pas dit ook toe op de implementatie van agile en jouw leiderschap: experimenteer gericht met kleine aanpassingen in jouw werkwijze, evalueer wat dit oplevert en gebruik de inzichten om dit verder te verbeteren.

Masterclass Agile management en leiderschap

Tijdens de masterclass Agile management en leiderschap leren experts je kennis en inzichten om je eigen organisatie succesvol te transformeren naar een agile business organisatie. Je leert van de slimme aanpak van lean start-ups en andere succesvolle innovatieve organisaties.

Hoogveld_Mike_aangepast

Dr. Mike Hoogveld

Opleidingen

Gevonden: 1 opleidingen
Executive Education Masterclass Agile management en leiderschap

Masterclass Agile management en leiderschap

< 10 dagen | Nederlands | 25 juni 2024
Tijdens de masterclass Agile management en leiderschap leer je jouw organisatie succesvol te transformeren naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl