Digital Strategy and Transformation

Voor bedrijven, organisaties en overheden is het van groot belang om te reageren op de kansen en bedreigingen die digitale vooruitgang biedt. Maar hoe zorg je voor een toekomstbestendige strategie? Wolter Lemstra, kerndocent Digital Strategy and Transformation bij Nyenrode Business Universiteit, geeft vijf tips.

Hoe zorg je voor een toekomstbestendige strategie in een snel veranderende digitale wereld?

#1 Verken met het brede Management Team de toekomst

Vergenoeg weg opdat de huidige beperkingen niet meer spelen. Onderzoek hoe de behoeften van de klant dan gerealiseerd kunnen worden, welke waardeproposities geboden kunnen worden. Houd rekening met de ‘sustainability’ doelstellingen. Kom terug en stel zo nodig de missie en visie bij en vernieuw de doelstellingen. Ontwerp dan een passende strategie. Toolkit: ‘Futuring’ en ‘Foresights’.

#2 Open communicatie over digitale kwetsbaarheid

Er zijn meer plausibele toekomsten mogelijk. Onderzoek met het brede MT wat de belangrijkste ‘drivers’ zijn die de toekomst vormgeven, zowel technologisch, economisch, politiek en maatschappelijk. Bepaal de ‘drivers’ met de grootste onzekerheid als ook de grootse impact. Bouw hiermee de vier scenario’s. Toets dan de strategie. Past deze niet bij één van de hoekpunten, bepaal de ‘early warning signals’ om tijdig de strategie bij te kunnen stellen. Toolkit: ‘Scenario planning’.

#3 Herken de interne een externe invloeden die de vertaling van strategisch plan naar strategische werkelijkheid beïnvloeden

Maak gebruik van de Nederlandse overlegcultuur, zorg voor draagvlak door de strategie vorm te geven met een verbreed MT. Zorg voor de vertaling van de strategie naar alle organisatieonderdelen. Maak de voortgang meetbaar. Zorg dat de strategie ‘in tune’ blijft met de omgeving, voorkom ‘strategic drift’. Voer niet alleen overleg, borg de resultaten. Creëer een ‘learning loop’. Toolkit: ‘Strategic drift’ en ‘Strategy as Practice’.

#4 Ontwikkel ‘digital capabilities’ en zorg voor ‘digital leadership’

Een nieuw tijdperk vraagt om nieuwe vaardigheden. Leer de mogelijkheden van digitale technologie kennen en weet wanneer en hoe deze toe te passen. Maak onderscheid tussen ‘hype’ en ‘reality’. Leer van de experts in het veld van big data, trusted analytics, artificial intelligence en machine learning, blockchain en ecosystems. Herken ‘digital disruption’ en ontwerp nieuwe ‘value propositions’. Toolkit: Expert faculty van binnen en buiten Nyenrode.

#5 Leer de organisatie kennen als samenstel van paradoxen en leer deze te managen

Is de organisatie weerbarstig? Blijkt de optimale oplossing in de praktijk niet te werken? Dan is het onderliggende probleem geen puzzel maar naar alle waarschijnlijkheid een paradox. Paradoxen zijn schijnbare tegenstellingen, die niet kunnen worden opgelost maar wel gemanaged voor een optimaal resultaat. Elke organisatie kan weergegeven worden door een samenstel van 11 strategische paradoxen. Leer de ‘upsides’ en de ‘downsides’ van de tegenovergestelde polen kennen en gebruik de ‘infinity loop’ om deze te managen. Toolkit: ‘Strategy synthesis’, ‘Strategy Profiler’ en ‘Polarity management’.

 

Module Digital Strategy and Transformation

Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van jouw organisatie? Neem dan deel aan de module Digital Strategy and Transformation in de Business & IT track van de Modulair Executive MBA. In de module ontwikkel je onder andere vaardigheden om de digitale transformatie van jouw organisatie te leiden. Tijdens de module krijg je concepten, theorieën en modellen aangereikt door ervaren professionals uit het werkveld en ga je met je mededeelnemers aan de slag met praktijkopdrachten om deze kennis toepasbaar te maken op jouw organisatie.

 

Wolter Lemstra, Associate Professor van Nyenrodes Strategy Center heeft in zijn vroegere loopbaan ruime inhoudelijke ervaring in de technologiesector opgebouwd. Als hoofddocent Digital Strategy and Transformation, coördineert Wolter afstudeerprojecten op het gebied van Strategie en coacht hij studenten bij hun afstudeerprojecten Strategie en Innovatie. Hij ondersteunt graag studenten bij het oplossen van zakelijke problemen. LEES MEER >


Meer informatie opleiding en modules

Gevonden: 7 opleidingen
Executive MBA banner image 3 Modulair Executive MBA in Business & IT

Modulair Executive MBA in Business & IT

Deeltijd | Engels | Voorjaar & najaar
In de Modulair Executive MBA in Business & IT ligt de focus op technologie als driver van jouw business.

Bel Daphne voor advies

Daphne Werner-Oosterhout

Daphne Werner-Oosterhout

Programma-adviseur

Vragen of direct aanmelden?


Heb je vragen over de Modulair Executive MBA in Business & IT en de diverse modules die je kan volgen? Neem dan contact met ons op voor het plannen van een vrijblijvend informatiegesprek via

MMBA@nyenrode.nl