Veilige werkcultuur voor iedereen

Er zit meer achter een individuele klacht over ongewenst gedrag. Vaak is het een tipje van een ijsberg. Met de recente aandacht voor dit thema, zullen bedrijven en organisaties volop aan de slag moeten om een veilige werkcultuur voor iedereen te scheppen.

5 tips voor een Veilige Werkcultuur voor Iedereen

Het is een lastig onderwerp dat niet afgedaan worden met de verwijzing naar een vertrouwenspersoon. Een veilige werkcultuur wordt met elkaar gemaakt, gevoeld en beleefd. Vijf tips van prof. dr. Annemieke Roobeek - hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit en kerdocent in de masterclass Veilige Werkcultuur voor Iedereen.

1. Alert op onbedoelde blinde vlekken

Het adresseren van een veilige werkcultuur is eerder ongemakkelijk dan vanzelfsprekend. Wanneer er onbedoeld blinde vlekken bij leidinggevenden en bestuurders zijn, dan is dat een startpunt om het erover te hebben. Dit vereist alertheid en tact om het bespreekbaar te maken in de boardroom.

2. Maak een veilige werkcultuur expliciet in gewone mensentaal

Wollige woorden zijn voor de meeste mensen als een kluwen wol zonder begin of eind, waar niets mee gezegd wordt. Vermijd onduidelijkheid en zorg dat je in gewone mensentaal, voor iedereen helder verwoord wat er in de organisatie gedaan wordt om een veilige werkcultuur met elkaar tot stand te brengen. Wees dus ook duidelijk in wat niet getolereerd wordt.

3. Ken je organisatie en weet wat er speelt

Meten is weten en dat geeft neutraal aan wat er speelt. Feiten boven tafel krijgen en inzicht krijgen in wat er aan de hand is, brengt bestuurders en leidinggevenden in de doe-stand. Feiten naar boven halen en bespreken zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om zaken aan te dragen, omdat ongewenst gedrag vaak meer mensen dan een enkeling treft.

4. De maatschappij verandert en daarmee normen en waarden

Verbreed de blik naar buiten de organisatie als het om normen en waarden gaat. Blijf niet in de groef van je eigen organisatie steken (‘bij ons is het anders dan daarbuiten’), want de maatschappij van nu is anders en de normen en waarden bewegen mee. Wie de ogen sluit, kan niet een veilige werkcultuur garanderen waar iedereen recht op heeft. 

5. Leiderschap van deze tijd

Door regelmatig assessments te doen of het leiderschapsprofiel nog wel bij deze tijd past met diversiteit, inclusie en veiligheid in het vaandel, kan tijdig bijgestuurd worden. Het verhoogt de alertheid en de bij-de-tijd-zijn van management op alle lagen in de organisatie.

Masterclass Veilige werkcultuur voor iedereen

Wat maakt een werkcultuur veilig en wat vereist dat van de top? Hoe adresseer je blinde vlekken? Wat maakt een veilige, inclusieve werkcultuur anders dan het bekende afvinken van de lijstjes voor technische veiligheid (safety)? Hoe bouw je een veilige werkcultuur op in een diverse en inclusieve samenleving? Wat betekent dat voor de aansturing, het toezicht en het actief uitdragen van de gewenste normen en waarden? Tijdens de masterclass Veilige werkcultuur voor iedereen krijg je zicht op de veranderende context waarom een “Veilige werkcultuur voor iedereen” zo actueel geworden is en krijg je praktische tools om direct toe te passen, want een veilige werkcultuur uitstellen is geen optie.

 

 

 

Annemieke Roobeek

Prof. dr. Annemieke Roobeek - hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit

Opleidingen

Gevonden: 0 opleidingen

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl