Realiseren ESG-doelen: digitalisering als sleutel tot succes

ESG-data raken alle haarvaten van je organisatie

De Europese regelgeving rondom duurzaamheidsverslaglegging wordt steeds strenger. Digitale innovaties kunnen helpen bij het beheren en rapporteren van ESG-gerelateerde gegevens, waardoor bedrijven transparanter kunnen zijn over hun governance en hun impact op milieu en maatschappij. Albert Plugge is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit . Plugge legt uit hoe bestuurders deze transformatie kunnen aanpakken. “ESG-data raken alle haarvaten van je organisatie en daarnaast ben je verplicht om naar de hele keten te kijken. Je hebt dus ook data nodig van samenwerkingspartners, zoals leveranciers. Dit is een hoop werk, waarvoor digitalisering een oplossing kan bieden. Tegelijkertijd is dat voor veel bedrijven juist de grootste uitdaging”, legt Plugge uit.

Drie stappen

Volgens Plugge zijn drie stappen van belang als het gaat om het inzetten van digitale innovaties voor ESG-doeleinden. “Allereerst moet je de businessstrategie voor ESG, onder andere met behulp van een 'double materiality' assessment, vertalen naar een IT-strategie en beleid. Dat kan betekenen dat de CFO en de CIO de KPI’s met betrekking tot ESG vertalen naar ondersteunende IT-systemen, applicaties en platformen, zowel binnen de organisatie als van ketenpartners. Daarna volgt de impactanalyse, waarbij de IT-afdeling vanuit een ESG-rapportagebehoefte in kaart brengt welke ESG-data moeten worden verzameld, verrijkt en beoordeeld op compleetheid en juistheid. Een voorbeeld is het beoordelen van energieverbruik in kantoren, waarbij data van zowel de afdeling Facilitaire zaken, als van energieleveranciers nodig is. De laatste stap bestaat uit het rapporteren van de ESG-data. Het toepassen van digitale dashboards geeft de CIO de mogelijkheid de status van de ESG-KPI’s continu te presenteren aan de directie. Het doorlopen van deze stappen voorkomt handmatige acties, wat de menselijke inspanning en kans op fouten vermindert.”

Multidisciplinair vraagstuk

Duurzaamheidsverslaglegging is volgens Plugge een multidisciplinair vraagstuk. “Het vertalen van Europese wetgeving naar technische oplossingen vraagt om expertise in wet- en regelgeving, en kennis vanuit verschillende afdelingen, zoals financiën, HR, facilitaire zaken, inkoop en IT. Het is belangrijk om gezamenlijk vast te leggen welke data je nodig hebt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Een voorbeeld is een bouwonderneming in Nederland die duurzaamheidsdoelen vertaalt in acties en verantwoordelijkheden van ESG-data voor verschillende interne afdelingen en ketenpartners. Een centraal team coördineert welke ESG-data door welke partij (intern en/of extern) moeten worden aangeleverd. Daarnaast bewaakt dit centrale team de samenhang tussen bedrijfsprocessen omdat afdelingen onderling van elkaar afhankelijk zijn als het gaat om het aanleveren en verrijken van ESG-data. Een voorbeeld is het rapporteren over CO2-emissies (scope 3) waarbij de afdelingen Supply Chain Management en Finance & Accounting onderling ESG-data uitwisselen en afstemmen.” Plugge verwacht dat de benodigde informatie die nodig is voor duurzaamheidsverslaglegging voorlopig uit bestaande IT-systemen zal komen, of een koppeling daarvan. “Ik denk wel dat er op termijn meer digitale platforms zullen komen die standaard ESG-data als een dienst gaan aanbieden. Organisaties hoeven dan niet meer zelf het wiel uit te vinden.”

Tips

Plugge pleit ervoor om ketenpartners actief te betrekken bij het ontwikkelen van een businessstrategie op de lange termijn. “Je moet je realiseren dat de CSRD geldt voor grotere bedrijven. Ketenpartners vormen een essentiële schakel omdat die vanuit een verplichting relevante gegevens moeten aanleveren. Dat kost tijd en inspanning. Vanuit het principe van wederkerigheid kan een bedrijf hun partners helpen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot nieuwe markten.” Een tweede advies is om voor de doelgroepen binnen je eigen organisatie persona’s te ontwikkelen die de kenmerken van een doelgroep vertegenwoordigen. Daarbij kun je denken aan afdelingen als HR of Facilitaire zaken. “Voor iedere persona leg je vast welke relevante ESG-data die persona moet gebruiken en/of aanleveren. Dit voorkomt dubbel werk als het gaat over het verzamelen en/of beschikbaar stellen van ESG-data.” Plugge adviseert ook om een center of excellence in te richten, dat bestaat uit een specialistisch team waarin de benodigde expertise uit de organisatie vertegenwoordigd is. Door dit team verantwoordelijk te maken voor een organisatiebrede ESG-impactanalyse en aansturing van verschillende afdelingen en ketenpartners, kun je operationele risico’s terugdringen. Een laatste belangrijke aanbeveling van Plugge is om de organisatie als een ecosysteem te benaderen. Net zoals planten en dieren in de natuur samenwerken en elkaar beïnvloeden, geldt dat ook voor mensen en afdelingen. “Dat betekent dat een directie moet faciliteren dat collega’s eenvoudig ESG-data kunnen uitwisselen. Dit creëert flexibiliteit om in te spelen op veranderende behoeften en ontwikkelingen. Hierdoor kan een organisatie snel en slagvaardig opereren.”

 

Prof. dr. Albert Plugge is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit

Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan het  opleiden van verantwoordelijke leiders in hun streven bestuurlijke en organisatorische transformaties door te voeren om daarmee ESG doelen te kunnen realiseren.
Button
Ben je benieuwd hoe jij in 2024 kan werken aan je persoonlijke en professionele groei. Neem vrijblijvend contact op voor een informatiegesprek met onze adviesdesk.

Contact

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Programma-adviseur

Bekijk hier ons aanbod

Gevonden: 14 opleidingen
EMBA Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | Voorjaar & najaar
In de Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions ligt de focus op transities die gaande zijn rondom duurzaamheid.
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-22_600x400 ESG for Boards

ESG for Boards

< 10 dagen | Nederlands | 5 november 2024
Ontdek kansen in essentiële ESG-transities en vergroot je handelingsperspectief.
Accountancy 2018 25-05-2018-25 ESG: impact op business, control en audit

ESG: impact op business, control en audit

< 10 dagen | Nederlands | 8 oktober 2024
Blended Class over de impact van ESG op organisaties ter voorbereiding op de adviserende en controlerende rol van Controllers en Accountants.
Controlling - Nyenrode ESG: measure the impact

ESG: measure the impact

< 10 dagen | Nederlands | 25 september 2024
Hoe identificeren we potentiële ESG-risico's bij besluitvorming en hoe kunnen we ze effectief opnemen in onze financiële verslaglegging?
Executive Education Workshop 28 Executive Program Energy Transition and Innovation

Executive Program Energy Transition and Innovation

Deeltijd | Engels | 24 maart 2025
Tijdens het Executive Program Energy Transition and Innovation leer je om de vele uitdagingen en kansen van de energietransitie aan te gaan.
4 Executive Programme Hydrogen

Executive Programme Hydrogen

Deeltijd | Engels | 17 september 2024
De energie sector ondergaat een transformatie.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-3_600x400 Masterclass Duurzaam Ondernemen

Masterclass Duurzaam Ondernemen

Deeltijd | Nederlands | 25 januari 2024
Tijdens de masterclass Duurzaam Ondernemen reiken we nieuwe ideeën en methodes aan om verder te komen met MVO binnen je organisatie.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-18_2260x565 Publieke infrastructuur in transitie

Publieke infrastructuur in transitie

Deeltijd | Nederlands | 18 september 2024
Tijdens dit programma worden thema’s behandeld die voor de publieke infrastructuur actueel zijn.
_SAN7369 Marketing en Innovatie in de Publieke en Private sector - MBA module Public & Private

Marketing en Innovatie in de Publieke en Private sector - MBA module Public & Private

Deeltijd | Nederlands | 27 maart 2025
Leer de kernprocessen van marketing en innovatie in de Publieke en Private sector.
FiscaalRechtCollegezaal ESG Assurance and Leadership

ESG Assurance and Leadership

< 10 dagen | Nederlands | 7 oktober 2024
Hoe kan je als Accountant het bestuur van een organisatie het beste ondersteunen en adviseren bij de ESG-transformatie?
wtc-the-hague-lobby-a3a9925-edit-large-1024x683-1-1280x ESG in één dag | Pensioensector

ESG in één dag | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Maatwerk
DNB besteedt structureel meer aandacht aan klimaatrisico’s en andere ESG-thema’s in het toezicht op de pensioensector.
ESG Innovation Institute Executive ESG Program

Executive ESG Program

< 10 dagen | Engels | Nader te bepalen
De nieuwste inzichten op het gebied van ESG om jouw organisatie in staat te stellen te transformeren en om de positieve impact op mens, planeet en samenleving te vergroten.
Master Fiscaal Recht LR 19-06-2017-7 Introductie ESG Reporting en Assurance | P.O. Assurance

Introductie ESG Reporting en Assurance | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 24 september
Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. ESG reporting vraagt om expertise op het vlak van de verslaggeving van ESG-informatie en in het bijzonder de interne beheersing hiervan.