Introductie ESG Reporting en Assurance | P.O. Assurance

Breukelen
19 juni 2023
3 dagen
Nederlands
€ 1790,-

Aftellen naar verplichte ESG-reporting is begonnen. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid.

ESG reporting vraagt om expertise op het vlak van de verslaggeving van ESG-informatie en in het bijzonder de interne beheersing hiervan. Deskundigheid die niet vanzelfsprekend binnen ondernemingen en bij (assistent) accountants aanwezig is

Daarom is voor de praktijkopleiding een driedaagse training Introductie ESG Reporting en Assurance opgezet. Het doel is het vergroten van de deskundigheid van (assistent) accountants op het gebied van de assurance van ESG-informatie. 

De training vindt plaats op de volgende data:

  • maandag 19 juni 2023
  • maandag 26 juni 2023
  • maandag 3 juli 2023

Aftellen naar verplichte ESG-reporting is begonnen. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. Dit gebeurt als over anderhalf jaar de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht wordt. De rapportage is onderdeel van ESG-rapportages (Environmental, Social, Governance). De rapportageplicht geldt voor alle beursgenoteerde en grote bedrijven en waarschijnlijk vanaf 2025 voor bedrijven van minimaal 250 werknemers, een omzet van 20 miljoen euro en/of een balanstotaal van 40 miljoen euro. Maar het is ook nu al relevant. Er zijn bedrijven die vrijwillig rapporteren en daarbij assurance vragen.

Je leert over (aanstaande) ESG wet- en regelgeving, de historie en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Je leert over de ESG-gerelateerde verwachtingen die leven bij de verschillende stakeholders, je leert over het belang van de keten waarin de organisatie opereert, je leert over wat er allemaal komt kijken bij het opstellen en de beheersing van ESG-informatie en je leert over wat er allemaal nodig is om te kunnen komen tot assurance bij ESG-informatie. Daarbij maken we al snel de eerste vertaling naar wat e.e.a betekent (of zou kunnen betekenen) voor jouw werkzaamheden in de praktijk.

De naam van de training bevat niet voor niets het woord “Introductie”. Na het volgen van de training heb je een eerste beeld van wat er allemaal komt kijken bij het opstellen, de beheersing en de controle van ESG-informatie. De introductie geeft je voldoende handvaten om als startbekwame accountant de impact te kunnen bepalen van ESG op jouw werkzaamheden als accountant en het geeft voldoende bagage voor verdere of verdiepingstrainingen op het gebied van ESG.