Introductie ESG Reporting en Assurance

Breukelen
6 november 2023
3 dagen
14.00 - 21.00 uur
Nederlands
€ 1790,-

Aftellen naar verplichte ESG reporting is begonnen. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. De rapportageplicht geldt voor alle beursgenoteerde en grote bedrijven. Naar verwachting geldt dit vanaf 2025 ook voor bedrijven met minimaal 250 werknemers, een omzet van 20 miljoen euro en/of een balanstotaal van 40 miljoen euro. Hoe ga je om met de ESG-rapportages? We gaan hier dieper op in tijdens de Introductie ESG Reporting en Assurance. 

Omgaan met ESG-richtlijnen

ESG reporting vraagt om expertise op het vlak van de verslaggeving van ESG-informatie en in het bijzonder de interne beheersing hiervan. Deskundigheid die niet vanzelfsprekend binnen ondernemingen en bij (assistent) accountants aanwezig is.
De driedaagse training Introductie ESG Reporting en Assurance heeft als doel het vergroten van de deskundigheid van (assistent) accountants op het gebied van de assurance van ESG-informatie. 

Trainingsdata

 • Trainingsdag 1: maandag 6 november 2023
 • Trainingsdag 2: maandag 20 november 2023
 • Trainingsdag 3: dinsdag 28 november 2023

Bekijk hier de opzet van het trainingsprogramma ESG Reporting en Assurance. 
De opzet van de ESG training in november is in essentie identiek maar onder voorbehoud van kleine aanpassingen.

De volgende trainingsdata zijn:

 • Trainingsdag 1: maandag 13 mei 2024
 • Trainingsdag 2: maandag 27 mei 2024
 • Trainingsdag 3: maandag 3 juni 2024

Casus Friesland Campina

Tijdens deze training volgen we Friesland Campina. Je krijgt inzicht in de acties die Friesland Campina neemt op het gebied van duurzaamheid en de daarbij horende ESG-verslaggeving. Elke trainingsdag wordt door medewerkers en leidinggevenden van Friesland Campina geïntroduceerd. Zij delen onder andere hoe om te gaan met ESG en hoe zij uiteindelijk het ESG verslag opstellen.

Klik hier om je aan te melden

Inhoud programma

Tijdens het trainingsprogramma behandelen we verschillende facetten van ESG reporting. De volgende punten komen aan bod:

 • ESG wet- en regelgeving;
 • historie en toekomstige ontwikkelingen;
 • stakeholder management ESG;
 • het belang van de keten;
 • het opstellen van een ESG-rapportage;
 • assurance bij ESG-informatie.

Tot slot maken we al snel de eerste vertaling naar wat de ESG reporting betekent (of zou kunnen betekenen) voor jouw werkzaamheden in de praktijk.

Handvaten voor ESG-rapportages

Na het volgen van de training heb je een eerste beeld van wat er allemaal komt kijken bij het opstellen, het beheersen en de controle van ESG-informatie. De introductie training geeft je voldoende handvaten om als startbekwame accountant de impact te kunnen bepalen van ESG op jouw werkzaamheden als accountant. Daarnaast geeft de training voldoende bagage voor verdere of verdiepingstrainingen op het gebied van ESG.