Zet volgende generatie centraal bij ieder besluit dat je neemt

“Neem beslissingen altijd met het oog op volgende generaties en vooral: maak intern bespreekbaar waar het kan schuren met korte termijn winstdoelstellingen.” Dat zegt prof. dr. mr. Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. 

De term missie gedreven betekent voor Van Gorp het hebben van een doel en visie op hoe jouw organisatie een positieve bijdrage kan leveren aan de belangrijke transities waar we in onze maatschappij voor staan. “Denk aan een bedrijf als Dopper, dat is opgericht om onder andere met een herbruikbare waterfles de tsunami van plastic afval tegen te gaan. Er is een verschuiving gaande in verantwoordelijkheid van ‘geen schade toebrengen aan de omgeving’ naar ‘proactief positieve impact hebben op de omgeving’.”

Volgende generatie

Binnen de programma’s van Nyenrode en het ESG Innovation Institute doen bestuurders kennis en inzichten op om organisatieveranderingen door te voeren met een positieve impact op mens, planeet en maatschappij. Missie gedreven besluitvorming moet hier dan ook worden gezien in de context van innovatie en digitalisering. “De boodschap die ik tijdens mijn colleges meegeef, en die ik laatst ook terugkreeg van Sarah Oey, jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, is dat je bij beslissingen in je organisatie altijd moet kijken naar de impact op de volgende generatie. Is de uitkomst van jouw beslissing op de lange termijn dan goed of slecht nieuws? Als je je laat leiden door het antwoord op deze vraag, wordt het makkelijker om besluiten te nemen.”

Missie gedreven besluitvorming is volgens Van Gorp om meerdere redenen relevant. “Allereerst is er de opkomst van het werknemers-activisme: medewerkers die hun waarden en normen willen terugzien binnen de organisatie waar zij werken. Bijvoorbeeld als het gaat om waarden en normen gerelateerd aan klimaat, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Talent behouden en aantrekken, is een tweede belangrijke reden om ESG-criteria te verankeren binnen je organisatie. Dat laatste is ook een voorwaarde om kapitaal aan te trekken, want steeds meer belangrijke geldschieters, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en banken, stellen strenge eisen in het kader van maatschappelijke relevantie als het om hun investeringen gaat. Daarnaast liggen zij zelf ook onder het vergrootglas. Tot slot is het ook belangrijk om toegang tot bepaalde markten te krijgen of te houden, want als je niet voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving, word je daarvan uitgesloten. Een license to operate begint daarom bij compliance.”

Ecosysteem

Van Gorp stelt dat iedere organisatie deelnemer is aan een ecosysteem, waarvan ook consumenten én concurrenten onderdeel zijn. Een organisatie kan volgens haar alleen succesvol zijn binnen een ecosysteem als er toegevoegde waarde is voor alle deelnemers op basis van een langetermijndoelstelling in de samenwerking. Succesfactoren daarbij zijn het expliciet maken van de toegevoegde waarde voor iedere deelnemer, het afstemmen van gedeelde normen en waarden waar je elkaar op mag afrekenen als er botsende belangen zijn, en een sterke vertrouwensbasis. Van Gorp: “Ook hier is het relevant om besluiten tegen de lat van volgende generaties te leggen. Ik zal een voorbeeld geven: consumenten maken deel uit van je ecosysteem en daar zie je dat welvaartsziektes, zoals obesitas, diabetes en bepaalde vormen van kanker, steeds vaker voorkomen. Je kunt je als organisatie dan afvragen of jouw product of dienst een negatieve- of een positieve invloed heeft op deze ontwikkeling. Heeft het een negatieve invloed? Dan zul je iets moeten veranderen.”

Veilige omgeving

Van Gorp ziet dat de deelnemers in de praktijk vaak worstelen met missie gedreven besluitvorming en innovatie. Daarom schenkt zij in haar colleges veel aandacht aan de eerdergenoemde succesfactoren en reikt ze handvatten aan om hierover met elkaar in gesprek te gaan. “Mensen die grote veranderingen in gang zetten, kunnen ook vaak op tegenwerking rekenen. Het is belangrijk om in een organisatie een open cultuur te hebben waarin botsende belangen besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld tussen korte termijn winstdoelstellingen en een positieve bijdrage aan zoiets als de energietransitie. Daarom zou je iedere medewerker binnen de organisatie in de gelegenheid moeten stellen om mee te praten over belangrijke beslissingen. Een veilige omgeving waarin niemand gestraft of bespot wordt voor het delen van zijn of haar ideeën, vragen, zorgen of fouten, is daarbij essentieel. In mijn college vraag ik deelnemers vaak wanneer ze zich in een controversiële situatie over hun normen en waarden hebben uitgesproken en wanneer niet. Het is belangrijk om deze botsende belangen te erkennen en herkennen en iedereen in de organisatie de ruimte te bieden stem te geven aan waarden en normen. Daar krijg je een gezondere organisatie van, wat nodig is om innovaties te initiëren en jouw organisatie relevant te laten zijn in de toekomst."

 

prof. dr. mr. Désirée van Gorp,

Prof. dr. Désirée M. van Gorp LL.M. is hoogleraar International Business aan Nyenrode Business Universiteit

Mijn missie is om bij te dragen aan het opleiden van verantwoordelijke leiders voor de toekomst, te inspireren en mij te laten inspireren door mijn studenten en de Nyenrode gemeenschap in het geheel.
Button
Ben je benieuwd hoe jij in 2024 kan werken aan je persoonlijke en professionele groei. Neem vrijblijvend contact op voor een informatiegesprek met onze adviesdesk.

Contact

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Programma-adviseur

Bekijk hier ons aanbod

Gevonden: 12 opleidingen
EMBA Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | Voorjaar & najaar
In de Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions ligt de focus op transities die gaande zijn rondom duurzaamheid.
Kasteel New Board Program

New Board Program

> 10 dagen | Nederlands | 28 november 2024
Dit programma inspireert en daagt leidinggevenden uit om hun bestuurskwaliteiten te optimaliseren in een omgeving waarin stakeholders steeds veeleisender zijn.
Controlling - Nyenrode ESG: measure the impact

ESG: measure the impact

< 10 dagen | Nederlands | 25 september 2024
Hoe identificeren we potentiële ESG-risico's bij besluitvorming en hoe kunnen we ze effectief opnemen in onze financiële verslaglegging?
Bedrijfskunde Executive Insurance Program

Executive Insurance Program

Deeltijd | Nederlands | 16 september 2024
De aansturing van verzekeraars vraagt de komende jaren vooral een goede balans tussen beheersing en innovatie.
Executive Education Workshop 28 Executive Program Energy Transition and Innovation

Executive Program Energy Transition and Innovation

Deeltijd | Engels | 24 maart 2025
Tijdens het Executive Program Energy Transition and Innovation leer je om de vele uitdagingen en kansen van de energietransitie aan te gaan.
4 Executive Programme Hydrogen

Executive Programme Hydrogen

Deeltijd | Engels | 17 september 2024
De energie sector ondergaat een transformatie.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-3_600x400 Masterclass Duurzaam Ondernemen

Masterclass Duurzaam Ondernemen

Deeltijd | Nederlands | 25 januari 2024
Tijdens de masterclass Duurzaam Ondernemen reiken we nieuwe ideeën en methodes aan om verder te komen met MVO binnen je organisatie.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-18_2260x565 Publieke infrastructuur in transitie

Publieke infrastructuur in transitie

Deeltijd | Nederlands | 18 september 2024
Tijdens dit programma worden thema’s behandeld die voor de publieke infrastructuur actueel zijn.
Bedrijfskunde Sustainable Impact Program voor verzekeraars

Sustainable Impact Program voor verzekeraars

< 10 dagen | Nederlands | 9 oktober 2024
Verzekeraars spelen met hun producten en belegd vermogen een grote rol in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Wat doen verzekeraars nu al, hoe kunnen zij deze transformatie versnellen en hoe kan jij hier als verzekeringsprofessional aan bijdragen? Tijdens het Sustainable Impact Program ga je met deze vragen aan de slag.
wtc-the-hague-lobby-a3a9925-edit-large-1024x683-1-1280x ESG in één dag | Pensioensector

ESG in één dag | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Maatwerk
DNB besteedt structureel meer aandacht aan klimaatrisico’s en andere ESG-thema’s in het toezicht op de pensioensector.
ESG Innovation Institute Executive ESG Program

Executive ESG Program

< 10 dagen | Engels | Nader te bepalen
De nieuwste inzichten op het gebied van ESG om jouw organisatie in staat te stellen te transformeren en om de positieve impact op mens, planeet en samenleving te vergroten.