Sustainable Impact Program voor verzekeraars

Breukelen
9 oktober 2024
2 dagen + 1 overnachting
Dag 1. 09:00 uur tot 21:30 uur, dag 2. 09:00 uur tot 17:00 uur
Nederlands
€ 2.500,- p.p. (BTW-vrij)

Hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan duurzame transformatie

Verzekeraars spelen met hun producten en belegd vermogen een grote rol in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Wat doen verzekeraars nu al, hoe kunnen zij deze transformatie versnellen en hoe kan jij hier als verzekeringsprofessional aan bijdragen? Tijdens het Sustainable Impact Program ga je met deze vragen aan de slag.

Maak in onderstaande video kennis met de deelnemers en het programma.

  • Kennismaking met de basisprincipes van duurzame markttransformaties
  • Leer je hoe verzekeraars kunnen bijdragen op basis van de Impact Principles
  • Verkrijg inzicht in het brede speelveld waarin verzekeraars actief zijn

Duurzame transformatie 

Verzekeraars werken op verschillende manieren mee aan de verduurzaming van onze samenleving. Zo hebben zij zich aan het klimaatakkoord gecommitteerd en sloten zich aan bij het IMVO-convenant. Op basis daarvan verduurzamen zij hun beleggingsbeleid en werken aan duurzame verzekeringsoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam schadeherstel en de verzekerbaarheid van risico’s die nieuwe energie-opwekkers als zonnepanelen met zich meebrengen. 
 
Ondanks alle ontwikkelingen en initiatieven die de verzekeraars en de sector nemen, is het integreren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van een bedrijf een uitdaging. Verzekeraars acteren namelijk in een systeem waarin ook consumenten, overheden, toezichthouders, NGO’s, stakeholders en andere marktpartijen actief zijn. Om dat systeem te leren begrijpen, wordt in dit programma het Sustainable Market Transformation-model van André Nijhof en Lucs Simons gebruikt. Dat model geeft handvatten om duurzame transformaties te initiëren en te versnellen. Duurzame transformaties die gericht zijn op een toekomstbestendige samenleving en dus ook betrekking hebben op bijvoorbeeld betaalbare zorg en het verzekeren van een financiële toekomst. 

 

Duurzame markttransformatie (Simons en Nijhof, Changing the Game 2021) 

Wat levert het programma jou op?

Met de kennis over het systeem en duurzame transformaties zet je de schijnwerper vervolgens op jezelf. Op een unieke en inspirerende manier ga je samen met de docenten en andere deelnemers aan de slag met jouw persoonlijke, duurzame ambitie en drijfveren. Aan het einde van het programma:

  • Heb je jouw persoonlijke, duurzame ambitie op papier gezet; 
  • Heb je concrete vervolgstappen geformuleerd waarmee je jouw persoonlijke, duurzame ambitie binnen jouw organisatie kan realiseren om zo bij te dragen aan de duurzame transformatie.
The most important work today is both highly systemic and deeply personal.

Sprekers

Het programma wordt verzorgd door André Nijhof en Dennis Heijnen. Afhankelijk van beschikbaarheid zal een deelnemer van het Impact Programma uit 2021 als gastspreker een deel van het programma aansluiten. 

  • Dennis Heijnen MSc - Senior beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
  • Marjolein Baghuis - Catalyst for positive change bij Change in Context
Hoogleraar
André Nijhof is hoogleraar op het gebied van Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. André is kerndocent van blok 1: Leiderschapsstijlen en hun context. Hij is misschien wel de verpersoonlijking van Nyenrode's missie 'Serving society by shaping responsible leaders’ en neemt de deelnemers mee in hun eigen purpose en waarden.

Het Impact Paper als vertrekpunt 

Tijdens dit programma wordt als vertrekpunt het Impact Paper gebruikt dat is geschreven door 10 duurzaamheids- en beleggingsspecialisten.  Het Impact Paper bevat een systeemanalyse en Impact principes waarmee verzekeraars (pro)actief kunnen bijdragen aan de duurzame transformatie. Uit hun analyse blijkt dat verzekeraars al veel doen, maar er is echter nog veel te doen om de transformatie te versnellen. Tijdens het programma ga je samen met peers aan de slag om nieuwe / aanvullende impact principes te creëren.

Het Impact Paper deel 1 en deel 2 vind je hier.

Bekijk hier ervaringen van deelnemers:

 

Voor wie?

Het Sustainable Impact Program is het meest interessant voor mensen actief in de productontwikkeling, beleggingen en (commerciële) managementfuncties en de ambitie hebben om vanuit hun rol een belangrijke bijdrage te leveren aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie binnen hun organisatie. Denk aan productmanagers, duurzaamheidsmanagers, investment officers, beleidsadviseurs, etc. Ook voor mensen binnen herverzekeraars kan deze opleiding interessant zijn.  

Data en tijden modules

Het programma vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit. De module bestaat uit twee dagen.

Data

9 en 10 oktober 2024.

Tijden

Dag 1: 09.00 uur tot 21.30 uur
Dag 2: 09.00 uur tot 17.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor het programma kan via de ‘online aanmelden’ button op deze pagina. Een intakegesprek met de programma-manager hoort tot de aanmeldingsprocedure, waarin jouw wensen, leerdoelen en de wederzijdse verwachtingen worden afgestemd. Daarnaast gebruiken we de input van het intakegesprek om een goede samenstelling van de groep te creëren en zodat je zeker bent dat het Sustainable Impact Program voor Verzekeraars een passende opleiding voor je is. Na een positief gesprek bevestigen we jouw aanmelding definitief.

Maximaal aantal deelnemers

Interactie en persoonlijke ontwikkeling staat bij dit programma voorop. Er is daarom een maximum van 20 deelnemers.

Investering

Deelname aan dit programma bedraagt € 2.500,- per persoon, vrij van BTW inclusief hotelovernachting. Het programma is verdeeld over 2 dagen met 1 overnachting.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.