Instituut

ESG Innovation Institute

ESG Innovation Institute

Samen staan we voor een complexe opgave: komen tot een duurzame samenleving. Ook als bedrijf of instelling kan je er niet langer omheen: je activiteiten hebben invloed op mens, milieu en maatschappij. En de transitie naar duurzaamheid betekent dat je hier als organisatie verantwoordelijkheid voor neemt.

Organisaties die hierin voorop lopen doorleven de zogenaamde ESG (Environment, Social, Governance)-waarden en handelen hiernaar. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Heb je daar de juiste kennis en kunde voor in huis? En hoe zet je de eerste stappen in de transformatie die hiervoor nodig is? Dat is voor veel organisaties een uitdaging. Om die reden is het ESG Innovation Institute in het leven geroepen. Daarin komen de onderwijsexpertise en academisch onderzoek op het gebied van ESG van Nyenrode en de specialistische ESG-kennis en ervaring van KPMG samen. Een ijzersterke combinatie om de route naar verduurzaming weloverwogen en professioneel te versnellen.

Bekijk hier het verhaal van Reineke Beijdorff, CMO & Sustainability Officer Enreach over het ESG Innovation Institute


Over het EG Innovation Institute

KPMG en Nyenrode hebben het ESG Innovation Institute in het leven geroepen om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Het maakt de nieuwste ESG-kennis, vaardigheden en eco-systeem toegankelijk voor iedereen die de route naar duurzaamheid professioneel en weloverwogen wil versnellen.

Het ESG Innovation Institute omvat behalve onderwijsaanbod ook een academische ESG-leerstoel bij Nyenrode waaruit onderzoek, wetenschappelijke publicaties en opinie en debat voortkomen. Met de community die we bouwen wil het Instituut een beweging onder bestuurders en professionals op gang brengen; hen inspireren en vernieuwend duurzaam leiderschap faciliteren.

Iniatiefnemers van het ESG Innovation Institute zijn Jessica Peters-Hondelink, voormalig director Customized Executive Education Nyenrode Business Universiteit en Esther van Zeggeren, Member Group Leadershipteams KPMG.

Onderwijs

Om de route naar verduurzaming weloverwogen en professioneel te versnellen biedt het ESG Innovation Institute een aantal programma's aan. Deze worden continue aangevuld met de meest actuele thema's die spelen in de markt.

Programma's

De nieuwste ESG-kennis en inzichten om jouw organisatie te transformeren en de impact op mens, planeet en samenleving te vergroten. Dit is een maatwerk programma voor KPMG-partners en hun klanten.

Opinie en nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom ESG. Wil je meer weten over een specifiek thema? Kies dan een van de onderstaande thema's.

ESG GENERAL 

ESG & Leadership

ESG TRANSFORMATIE & STRATEGIE

ESG Reporting & Assurance Readiness

Albert Plugge ‘Wie ESG omarmt, wakkert innovatie aan’

‘Wie ESG omarmt, wakkert innovatie aan’

Onderzoek |  14 juni 2024
Organisaties moeten de balans herstellen tussen de bedrijfscontinuïteit en de aandacht voor mens, natuur en maatschappij, zo stelt prof. dr. Albert Plugge in zijn oratie op 14 juni. Plugge is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit. “Financiële belangen hebben sinds de industriële revolutie de overhand gekregen, maar dat concept is niet langer houdbaar.”
Willem Schramade Uitdagingen voor de CFO die op brede waarde wil sturen

Uitdagingen voor de CFO die op brede waarde wil sturen

Onderzoek |  26 maart 2024
Het zo vaak aangehaalde probleem van databeschikbaarheid blijkt niet de grootste uitdaging voor CFOs die willen sturen op brede waarde. Het ligt veel meer op gebied van besluitvorming.
Albert Plugge Realiseren ESG-doelen: digitalisering als sleutel tot succes

Realiseren ESG-doelen: digitalisering als sleutel tot succes

Opinie |  21 maart 2024
De Europese regelgeving rondom duurzaamheidsverslaglegging wordt steeds strenger. Digitale innovaties kunnen helpen bij het beheren en rapporteren van ESG-gerelateerde gegevens, waardoor bedrijven transparanter kunnen zijn over hun governance en hun impact op milieu en maatschappij. Albert Plugge is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit en verbonden aan het ESG Innovation Institute. Plugge legt uit hoe bestuurders deze transformatie kunnen aanpakken.
Challenge ESG Innovation Challenge 2023

ESG Innovation Challenge 2023

Onderwijs |  13 december 2023
Tijdens de #COP28 bleek maar weer hoe belangrijk samenwerking en innovatie is voor de transitie naar een duurzame economie.
Irene Jonkers ‘Complexiteit ESG vraagt om het omarmen van nieuwe ideeën’

‘Complexiteit ESG vraagt om het omarmen van nieuwe ideeën’

Onderwijs |  23 november 2023
Nieuwe ideeën staan vaak haaks op wat mensen gewend zijn, zo stelt dr. Irene Jonkers. Volgens Jonkers is het essentieel dat bestuurders de mensen in hun organisatie de ruimte geven om te experimenteren met duurzame oplossingen.
Meer nieuws

Onderzoek

KPMG en Nyenrode zetten samen een ESG leerstoel op en ontwikkelen een onderwijsaanbod, onderzoek, wetenschappelijke publicaties en organiseren netwerk- en andere bijeenkomsten. De gezamenlijke ambitie is een beweging onder bestuurders en andere professionals op gang brengen door hen te inspireren en vernieuwend duurzaam leiderschap te faciliteren. Zo beschikken zij straks over de nieuwste kennis en vaardigheden die nodig zijn om bedrijven toekomstbestendig te maken op weg naar een duurzame economie. Daarvoor is veel innovatie en samenwerking in ecosystemen nodig.

Prof. dr. Albert Plugge is per 1 september benoemd tot hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Expertisecenter Enterpreneurship, Governance & Stewardship. Binnen zijn leerstoel doet Plugge onderzoek naar de transformatie van bedrijven in hun uitdaging zowel bedrijfsdoelstellingen te realiseren als te voldoen aan ESG-regelgeving.

Lees hier meer over zijn benoeming.

Plugge

Onderzoeksprojecten:

Onderzoeksproject ‘Ontwerp en Bouw digitaal platform voor ESG functionaliteit’.

Digitale platformen spelen een essentiële rol in het verzamelen, verrijken en analyseren van ESG-data die uiteindelijk kan worden gerapporteerd. De ESG kennis en ervaring, zoals wet-en regelgeving, technologie en bedrijfsprocessen, die noodzakelijk is om digitale platform functionaliteit te ontwikkelen is echter gefragmenteerd aanwezig bij verschillende partijen. Het onderzoeksproject richt zich op het inzichtelijk maken van ontwerp en implementatie uitdagingen en het ontwikkelen van oplossingen voor deze uitdagingen. In het project werken een digitale platform eigenaar een implementatie partner en een eindgebruiker mee aan dit onderzoek. Een eerste publicatie is inmiddels beschikbaar waarin de uitdagingen en oplossingsrichtingen zijn beschreven. Lees hier het artikel over het onderzoek.

Onderzoeksproject ‘De invloed van AI in het bereiken van duurzaamheidsdoelen’

De rol van digitale technologieën spelen een belangrijke rol in de realisatie van duurzaamheidsdoelen. In een lopend onderzoek staat de vraag centraal hoe, en op welke wijze, digitale technologieën een bedrage leveren aan het realiseren van ESG doelen (duurzaamheid). In een lopend project wordt onderzoek gedaan hoe Artificial Intelligence (AI) waarde toevoegt in de realisatie van ESG doelen. De rol van AI richt zich in het bijzonder op het verminderen van transportbewegingen binnen een bedrijf en met haar ketenpartners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de reductie van CO2-emissies en het verminderen van energieverbruik. In het onderzoeksproject is een bedrijf met twee leveranciers betrokken die onderling intensief samenwerken. Zodra er onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen deze hier bekend gemaakt worden.