Prof. dr. Albert Plugge benoemd tot hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation

9 oktober 2023
Onderwijs

Prof. dr. Albert Plugge is per 1 september benoemd tot hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Expertisecenter Enterpreneurship, Governance & Stewardship. Binnen zijn leerstoel doet Plugge onderzoek naar de transformatie van bedrijven in hun uitdaging zowel bedrijfsdoelstellingen te realiseren als te voldoen aan ESG-regelgeving. Plugge: “ESG dringt door tot in de haarvaten van een organisatie en oefent invloed uit op de doelen en belangen van afdelingen én externe leveranciers. Dit vraagt om een transformatie-aanpak waarbij digitale innovatie als versneller wordt toegepast in het realiseren van een ESG-ambitie met bijbehorende doelen.”

PluggeZijn leerstoel komt voort uit het ESG Innovation Institute en Plugge zal als onderzoeker en docent verbonden zijn aan dit instituut dat een samenwerking is tussen KPMG en Nyenrode.  

Naast zijn hoogleraarschap blijft Plugge verbonden aan KPMG, waar hij betrokken is bij het begeleiden van bedrijven die een transformatie doorvoeren.

Plugge is sinds 2020 binnen Nyenrode Business Universiteit actief in onderzoek en onderwijs op het gebied van digitale business ecosystemen. Hij heeft uiteraard volledige academische vrijheid over wat hij onderzoekt, schrijft en publiceert en hoeft hij hierover geen enkele verantwoording af te leggen aan KPMG.

Henk Kievit, directeur van het Center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship:Wij zijn zeer ingenomen met de benoeming van Albert Plugge op deze leerstoel ESG Transformation & Digital Innovation, die onderdeel uitmaakt van het center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship. Zowel vanuit onderwijs als ook het realiseren van onze onderzoekambities zal hij een waardevolle bijdrage leveren aan het uitbouwen van het academisch fundament van het ESG Innovation Institute.”

Plugge studeerde telecommunicatie aan de TU Delft en werkte daarnaast als adviseur op het vakgebied digitalisering. In 2011 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied Information Management. Voor zijn dissertatie ontwierp hij een transformatie-aanpak voor IT-leveranciers die het mogelijk maakt om voor een langere periode een continue prestatie te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met veranderende omstandigheden. 

Transformatie

Plugge wil vanuit zijn leerstoel een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een ESG-transformatie-aanpak voor bedrijven. Plugge: “organisatorische en business competenties hebben invloed op de mate waarin bedrijven hun ESG-doelen meten en hun prestaties rapporteren.” Onderzoek naar welke competenties precies invloed hebben op het realiseren van ESG doelen en het effect op het continue monitoren van ESG-prestaties is een relevant onderzoeksthema. Tegelijk worden ESG-doelen beïnvloed door interne en externe omstandigheden, zoals aangescherpte wetgeving en Europese richtlijnen. De ontwikkelingen en invloeden vragen om een aanpassing van organisatorische en business competenties om inhoudelijke ESG-thema’s adequaat te besturen. Digitale innovaties kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze competenties. Het combineren van een ESG-transformatie-aanpak met het toepassen van digitale innovaties biedt bedrijven mogelijkheden om een versnelling te realiseren in het meten en rapporteren van hun ESG-doelstellingen.

Serving society

Plugge richt zich met zijn onderzoeksprojecten op het verbinden van wetenschap, onderwijs en praktijk. “De uitkomsten van mijn onderzoek dragen bij aan de missie van Nyenrode; serving society by shaping responsible leaders for a sustainable future. Door het toepassen van verschillende onderzoeksmethoden ontstaat inzicht in de wijze waarop bedrijven een strategische ESG-transformatie-aanpak kunnen ontwikkelen. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar praktische toepassingen.”

KPMG en Nyenrode hebben het ESG Innovation Institute in het leven geroepen om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Het maakt de nieuwste ESG-kennis, vaardigheden en ecosysteem toegankelijk voor iedereen die de route naar duurzaamheid professioneel en weloverwogen wil versnellen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.