Nyenrode Commissarissencyclus

Breukelen
29 maart 2022
8 dagen (4x2 dagen, incl. overnachting)
9.00 - 21.30/9.00 - 17.30 uur
Nederlands
13.995 (excl. btw)

Nyenrode Commissarissencyclus

De eisen die aan een commissaris worden gesteld zijn hoog. De taken en verantwoordelijkheden van een commissaris en toezichthouder worden steeds zwaarder en de risico’s rond aansprakelijkheid en reputatie nemen toe. Commissarissen hebben echter veelal geen specifieke opleiding genoten die hen op deze ontwikkelingen voorbereidt.

Daarom heeft Nyenrode de eerste academische commissarissenopleiding in Nederland ontwikkeld: de Nyenrode Commissarissencyclus. Deze cyclus biedt deelnemers een brede basis voor een professionele invulling van het commissariaat.

Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers:

 • Kennis van corporate governance stelsels en praktijken.
 • Antwoord op de vraag 'wie ben jij als commissaris?'
 • Inzicht in allerlei situaties en dilemma's waar een commissaris mee te maken heeft.
 • Beter inzicht in de processen van besluitvorming en boardroom dynamics.
 • Een academische commissarissenopleiding
 • Goede balans tussen theorie, praktijk en casuïstiek
 • Brede basis voor de invulling van het commissariaat

Wie zijn de sprekers?

Een groot aantal prominenten uit binnen- en buitenland met een actieve rol in het commissariaat geeft invulling aan dit programma.

Hierbij een greep uit de hoogleraren en sprekers van de Commissarissencyclus.

De hoogleraren en experts

  • Drs. Maarten Edixhoven MM
  • Prof. dr. Roberto Flören
  • Ir. Cees de la Haye
  • Prof. dr. Theo Huibers 
  • Prof. dr. Edward Huizenga
  • Dr. Edgar Karssing
  • Mr. Herman Kaemingk
  • Dr. Daniëlle Melis MBA 
  • Prof. dr. ir. Andre Nijhof
  • Ir. Guus Overdijkink
  • Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA 
  • Mr. Hugo Reumkens 
  • Drs. Jeroen Smit
  • Prof. dr. Lineke Sneller RC
  • Ada van der Veer-Vergeer
  • Henriëtte Westland
  • Prof. dr. Bob de Wit
  • Tom Cummings BA MA

  De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Inhoud van het programma

Het curriculum van de Nyenrode Commissarissencyclus is vernieuwd en volledig afgestemd op de commissaris van de toekomst. Om beter in te kunnen spelen op de individuele leerbehoeftes van deelnemers, worden vier verdiepende keuzemodules (electives)* aangeboden als onderdeel van het programma. Deze zijn ook afzonderlijk te volgen, met uitzondering van De Auditcommissie Foundations.
*Voor de lijst met electives zie onderaan deze pagina.

Vanuit het nationale en internationale netwerk van Nyenrode leveren hoogleraren en inspirerende gastsprekers een bijdrage aan de cyclus. Zij hebben zowel een academische als ook een bedrijfskundige achtergrond en hebben substantiële kennis en ervaring met de dynamiek in raden van bestuur en raden van commissarissen en toezicht.

Door een sterke combinatie van theorie en praktijk met een hoge actualiteitswaarde is de cyclus uitgegroeid tot een academisch topprogramma. Hierdoor kan je allerlei situaties en dilemma’s waar je als commissaris mee te maken hebt/krijgt beter beoordelen.

Deelnemers sluiten de Nyenrode Commissarissencyclus af met het schrijven van een paper. Meer informatie hierover wordt tijdens de leergang bekend gemaakt.

Thema's

 • Juridische en financiële aspecten
 • Organisatorische aspecten
 • Business integriteit
 • Beoordelen en toezicht houden
 • Bedrijfskundige aspecten
 • Different sectors
 • Internationaal perspectief

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Electives

De volgende electives zijn onderdeel van de Commissarissencyclus:

Voor wie?

Commissarissen of toezichthouders die een goede basis zoeken om hun commissariaat professioneler in te vullen. Of voor bestuurders die meer willen weten over de rol van de Raad van Commissarissen binnen hun organisatie.

Dit programma is ook geschikt voor kandidaten die de ambitie en het uitzicht hebben op een commissariaat of een toezichthoudende functie

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Om een optimaal leerklimaat te creëren en aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen, vindt er bij aanmelding een selectie plaats. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het verzoek een CV en motivatie toe te sturen. Na ontvangst van je CV en motivatie zullen wij je aanmelding beoordelen en nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Om de groep zo divers mogelijk te maken, selecteren wij als onderdeel van de toelating op functie, opleiding, achtergrond, organisatie en branche. Nyenrode-alumni die directeur zijn in een (middel)grote onderneming en / of een commissarisfunctie vervullen krijgen voorrang bij aanmelding.

Neem voor vragen en toelichting contact op met Ingrid Aldenhoven via i.aldenhoven@nyenrode.nl of 0346 - 291 744.  

Data 

  Start januari 2022 (vol)

  • 20 en 21 januari 2022
  • 7 en 8 maart 2022
  • 17 en 18 mei 2022
  • Electives, nader te bepalen

  Start maart 2022 (vol)

  • 17 & 18 maart 2022
  • 9 & 10 mei 2022
  • 21 & 22 juni 2022
  • Electives, nader te bepalen

  Start maart 2022

  • 29 en 30 maart 2022
  • 24 en 25 mei 2022
  • 5 en 6 juli 2022
  • Electives, nader te bepalen

  Kosten

  De investering voor de Nyenrode Commissarissencyclus is €13.995 (exclusief btw), inclusief lesmateriaal, koffie/thee, maaltijden en (overnachtings) accommodatie.

  Let op: voor de leergangen die starten na 1 september 2022 vindt er een tariefswijziging plaats, de investering voor de Nyenrode Commissarissencyclus bedraagt vanaf dat moment € 14.695 (exclusief btw), inclusief lesmateriaal, koffie/thee, maaltijden en (overnachtings)accommodatie.

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

  Nyenrode Commissarissen Community
  Het platform voor permanente educatie

  Er zijn veel ontwikkelingen rondom Corporate Governance en het vakgebied is sterk in beweging. Het is noodzakelijk om daarbij aangehaakt te blijven, ook na het afronden van de Nyenrode Commissarissencyclus. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 50% van alle commissariaten via het persoonlijke netwerk wordt ingevuld. Contacten hebben en onderhouden is dus belangrijk. Daarom hebben we de Nyenrode Commissarissen Community opgericht.

  Wat is de Nyenrode Commissarissen Community?

  De Nyenrode Commissarissen Community is voor alumni van de Nyenrode Commissarissencyclus. Per academisch jaar organiseren we zes bijeenkomsten waarvan twee online. Elke bijeenkomst kent een actueel inhoudelijk thema, waarbij we een of meerdere gastsprekers uitnodigen en interactief aan de slag gaan. De bijeenkomsten worden gehouden in de middag van ongeveer 15.00 tot 19.00 uur. We sluiten af met een netwerkborrel om ervaringen te delen en contacten te leggen.

  Wat houdt het membership in?

  Lidmaatschap kost € 695 (exclusief btw) per jaar. Hiervoor heb je de mogelijkheid om zes keer per jaar een bijeenkomst bij te wonen. Je kiest zelf wanneer je een bijeenkomst bijwoont.

  Om een indruk te krijgen van wat we precies doen, hierbij een overzicht van de afgelopen bijeenkomsten:

  2 juni 2021
  Herziening van het belastingsysteem ter bevordering van de circulaire economie
  een online sessie met Femke Groothuis en Jurgen Stegman. Femke Groothuis is oprichter van de Ex’tax Project Foundation, een onafhankelijke denktank die pleit voor herziening van onze belastingstelsels om wereldwijde uitdagingen te bestrijden. Jurgen Stegmann is onder meer commissaris bij ABN Amro, Janssen de Jong Groep en MN Services en voorzitter raad van toezicht bij Museum Boijmans van Beuningen.  

  12 mei 2021
  ‘ING-case en ABN Amro-case’
  een online werksessie in groepen met Nyenrode hoogleraar Accountancy Marcel Pheijffer die zich heeft gespecialiseerd in onderzoeksgebieden die te maken hebben met fraude en andere onregelmatigheden waaronder de witwasaffaires zoals die bij ING en ABN Amro.

  8 maart 2021
  ‘Verschuivende verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven’ 
  een interactief online programma met ir. Jeroen Dijsselbloem, sinds 1 mei 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en uiteraard vooral bekend als minister van Financiën en Eurogroep voorzitter, en prof. mr. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit en lid van het Research Centre for Enterprise & Law. 

  18 januari 2021
  ‘Morele intervisie’ 
  een online programma onder begeleiding van drs. Sacha Spoor MBA, docent, onderzoeker en organisatieadviseur bij het instituut voor Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement (EIBE) van Nyenrode.

  14 december 2020
  ‘Toezien op leiderschap, cultuur én gedrag tijdens de COVID-19 crisis’ 
  een interactief online bijeenkomst met prof. dr. Jaap van Muijen, hoogleraar in de Psychologie, in het bijzonder leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en prof. dr. Olof Bik RA, hoogleraar Behavioral Research in Auditing.

  9 september 2020
  Liquidity crisis & recovery’ met mr. Noor Zetteler, advocaat, curator en partner bij Wijn en Stael Advocaten, en gespecialiseerd in procedures waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders centraal staat, en drs. Gerard Boekhoven, directeur Kredietrisico en Bijzonder Beheer bij Van Lanschot Bankiers.  

  Team

  Het programma management ligt in handen van associate dean executive education and organisational development (EEOD) en voorzitter van de Nyenrode Commissarissen Community  Ruud Kok en Carla de Roover, manager Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI). Daarnaast is er een klankbordgroep bestaande uit alumni van verschillende Commissarissen Cycli en sectoren gevormd.

  Graag verwelkomen wij je als exclusief lid. Voor vragen of voor meer informatie neem je contact op met Carla de Roover via c.deroover@nyenrode.nl.