Nyenrode Commissarissencyclus

In het kort

 • Breukelen
 • 17 maart 2021
 • 8 modules
 • 9.00 - 20.00 uur
 • Nederlands
 • 13.995 (excl. btw)

Nyenrode Commissarissencyclus

De eisen die aan een commissaris worden gesteld zijn hoog. De taken en verantwoordelijkheden van een commissaris en toezichthouder worden steeds zwaarder en de risico’s rond aansprakelijkheid en reputatie nemen toe. Commissarissen hebben echter veelal geen specifieke opleiding genoten die hen op deze ontwikkelingen voorbereidt.

Daarom heeft Nyenrode de eerste academische commissarissenopleiding in Nederland ontwikkeld: de Nyenrode Commissarissencyclus. Deze cyclus biedt deelnemers een brede basis voor een professionele invulling van het commissariaat.

Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers:

 • Kennis van corporate governance stelsels en praktijken.
 • Antwoord op de vraag 'wie ben jij als commissaris?'
 • Inzicht in allerlei situaties en dilemma's waar een commissaris mee te maken heeft.
 • Beter inzicht in de processen van besluitvorming en boardroom dynamics.
 • Een academische commissarissenopleiding
 • Goede balans tussen theorie, praktijk en casuïstiek
 • Brede basis voor de invulling van het commissariaat

Wie zijn de sprekers?

Een groot aantal prominenten uit binnen- en buitenland met een actieve rol in het commissariaat geeft invulling aan dit programma.

Hierbij een greep uit de hoogleraren en sprekers van de Commissarissencyclus.

De hoogleraren en experts

  • Drs. Maarten Edixhoven MM
  • Prof. dr. Roberto Flören
  • Ir. Cees de la Haye
  • Prof. dr. Theo Huibers 
  • Prof. dr. Edward Huizenga
  • Dr. Edgar Karssing
  • Mr. Herman Kaemingk
  • Dr. Daniëlle Melis MBA 
  • Prof. dr. ir. Andre Nijhof
  • Ir. Guus Overdijkink
  • Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA 
  • Mr. Hugo Reumkens 
  • Prof. dr. Annemieke Roobeek
  • Prof. dr. Jacques de Swart MBA
  • Drs. Jeroen Smit
  • Prof. dr. Lineke Sneller RC
  • Ada van der Veer-Vergeer
  • Henriëtte Westland
  • Prof. dr. Bob de Wit

  De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Inhoud van het programma

Het curriculum van de Nyenrode Commissarissencyclus is vernieuwd en volledig afgestemd op de commissaris van de toekomst. Om beter in te kunnen spelen op de individuele leerbehoeftes van deelnemers, worden vijf verdiepende keuzemodules (electives)* aangeboden als onderdeel van het programma. Deze zijn ook afzonderlijk te volgen, met uitzondering van De Auditcommissie Foundations en De Digitale Commissaris.
*Voor de lijst met electives zie onderaan deze pagina.

Vanuit het nationale en internationale netwerk van Nyenrode leveren hoogleraren en inspirerende gastsprekers een bijdrage aan de cyclus. Zij hebben zowel een academische als ook een bedrijfskundige achtergrond en hebben substantiële kennis en ervaring met de dynamiek in raden van bestuur en raden van commissarissen en toezicht.

Door een sterke combinatie van theorie en praktijk met een hoge actualiteitswaarde is de cyclus uitgegroeid tot een academisch topprogramma. Hierdoor kan je allerlei situaties en dilemma’s waar je als commissaris mee te maken hebt/krijgt beter beoordelen.

Deelnemers sluiten de Nyenrode Commissarissencyclus af met het schrijven van een paper. Meer informatie hierover wordt tijdens de leergang bekend gemaakt.

Thema's

 • Juridische en financiële aspecten
 • Organisatorische aspecten
 • Business integriteit
 • Beoordelen en toezicht houden
 • Bedrijfskundige aspecten
 • Different sectors
 • Internationaal perspectief

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Electives

De volgende electives zijn onderdeel van de Commissarissencyclus:

Voor wie?

Commissarissen of toezichthouders die een goede basis zoeken om hun commissariaat professioneler in te vullen. Of voor bestuurders die meer willen weten over de rol van de Raad van Commissarissen binnen hun organisatie.

Dit programma is ook geschikt voor kandidaten die de ambitie en het uitzicht hebben op een commissariaat of een toezichthoudende functie

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Om een optimaal leerklimaat te creëren en aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen, vindt er bij aanmelding een selectie plaats. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het verzoek een CV en motivatie toe te sturen. Na ontvangst van je CV en motivatie zullen wij je aanmelding beoordelen en nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Om de groep zo divers mogelijk te maken, selecteren wij als onderdeel van de toelating op functie, opleiding, achtergrond, organisatie en branche. Nyenrode-alumni die directeur zijn in een (middel)grote onderneming en / of een commissarisfunctie vervullen krijgen voorrang bij aanmelding.

Neem voor vragen en toelichting contact op met Krista van Maanen via nnc@nyenrode.nl of 0346 - 291 743. 

Data  


Start september 2020 (vol)
 • 14 en 15 september 2020
 • 12 en 13 november 2020
 • 18 en 19 januari 2021
 • Elective, data nader te bepalen

Start november 2020 (vol)
 • 17 en 18 november 2020
 • 16 en 17 december 2020
 • 1 en 2 maart 2021
 • Electives, nader te bepalen

Start januari 2021 (vol)
 • 27 en 28 januari 2021
 • 3 en 4 maart 2021
 • 18 en 19 mei 2021
 • Electives, nader te bepalen

Start maart 2021 (bijna vol)
 • 17 en 18 maart 2021
 • 26 en 27 mei 2021
 • 21 en 22 juni 2021
 • Electives, nader te bepalen

Start april 2021
 • 29 en 30 april 2021
 • 8 en 9 juni 2021
 • 7 en 8 juli 2021
 • Electives, nader te bepalen

Nyenrode Commissarissen Community
Het platform voor permanente educatie


Er zijn veel ontwikkelingen rondom Corporate Governance en het vakgebied is sterk in beweging. Het is noodzakelijk om daarbij aangehaakt te blijven, ook na het afronden van de Nyenrode Commissarissencyclus. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 50% van alle commissariaten via het persoonlijke netwerk wordt ingevuld. Contacten hebben en onderhouden is dus belangrijk. Daarom hebben we de Nyenrode Commissarissen Community opgericht.

Wat is de Nyenrode Commissarissen Community?

De community is voor alumni van de Nyenrode Commissarissencyclus. Per academisch jaar organiseren we vier contactmomenten. Elke bijeenkomst heeft een actueel en inhoudelijk thema, waarbij we een gastspreker uitnodigen en we gezamenlijk zoveel mogelijk interactief aan de slag gaan. De bijeenkomsten vinden plaats in de middag van 15.00 – 19.00 uur, waar bij we afsluiten met een borrel om ervaringen te delen, contacten te leggen en te netwerken.

Wat houdt het membership in?

Het membership kost € 695,- (exclusief btw) per jaar. Hiervoor heb je de mogelijkheid om vier keer per jaar een bijeenkomst bij te wonen. Je kiest zelf wanneer je een bijeenkomst bijwoont. Aanmelden kan via programma-coördinator Krista van Maanen via k.vmaanen@nyenrode.nl.

Om een indruk te krijgen van wat we precies doen, hierbij een overzicht van de afgelopen bijeenkomsten:

30 september 2019
'Agile: Trend of Hype?', met prof. dr. Lineke Sneller RC en Ries Bode (alumnus en commissaris)

24 mei 2019
'De houdbaarheid van bestaande businessmodellen', met Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) in het Louwman Museum te Den Haag

7 februari 2019
‘Innovatiekeuzes en -strategieën van Nederlandse familiebedrijven’, met prof. dr. Roberto Flören (met aansluitend een paneldiscussie met alumni van de Nyenrode Commissarissencyclus)

10 december 2018
‘De relatie tussen Good Governance en Good Performance’, met prof. dr. Andre Nijhof, prof. dr. Leen Paape RA RO CIA en drs. Roel van Rijsewijk (Associate Partner bij Deloitte) 

2 oktober 2018
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de daarbij passende rechtsvorm’, met Maria van der Heijden (MVO Nederland) en Wout Dekker (commissaris bij Randstad, FrieslandCampina en SHV Holdings) 

8 mei 2018 
‘Ervaringen bij de herziening van de Corporate Governance Code’ - prof. dr. Jaap van Manen 

Team

De organisatie is in handen van programma-directeur Ruud Kok en Carla de Roover. Daarnaast is er een klankbordgroep van alumni uit verschillende groepen en sectoren gevormd.

Wij verwelkomen je graag als exclusive member! Voor vragen, meer informatie of aanmelden neem je contact op met Carla de Roover via c.deroover@nyenrode.nl.