Masterclass Auditcommissie Foundations

Breukelen
13 & 14 juni 2024
2 dagen (incl. overnachting)
van 8.30-21.30/8.45-17.30
Nederlands
€ 3.450,- (excl. btw)

Deze tweedaagse masterclass is speciaal bedoeld voor (non-financial) commissarissen die zich willen bekwamen in de basis van finance en accounting. De financiën zijn vaak onderwerp van gesprek binnen de boardroom en het belang van financiële kennis om je rol als commissaris goed te kunnen vervullen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Na het volgen van dit programma weet je welke vragen te stellen aan de Raad van Bestuur over financiën en ben je een meer robuuste gesprekspartner wat betreft financiële issues.

 • Focus op alle relevante financiële aspecten voor een commissaris
 • Inzicht in beslissingen ten aanzien van een voorgenomen acquisitie
 • Koppeling met de praktijk door middel van cases

Wat levert het je op?

Aan het eind van het programma kunnen deelnemers:

 • De taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie en de verhouding tot de volledige Raad beschrijven;
 • Het planning- en controleproces van een organisatie begrijpen en de betrokkenheid van de Auditcommissie daarbij analyseren;
 • De belangrijkste risico’s voor een organisatie en de wijze waarop de beheersing daarvan is ingericht analyseren;
 • De voornaamste onderdelen van de jaarrekening en het bestuursverslag begrijpen en op basis daarvan de belangrijkste financiële risico’s van de organisatie analyseren;
 • De voornaamste taken van de externe accountant begrijpen; 
 • De belangrijkste wet- en regelgeving binnen het domein van de Auditcommissie, en de organisatorische maatregelen om naleving daarvan te borgen, begrijpen.

Wie zijn de sprekers?

In de masterclass Auditcommissie Foundations geven inspirerende sprekers uitleg en inzicht in de grondbeginselen van finance en accounting. Door met cases aan de slag te gaan en door middel van een continue dialoog met de sprekers maak je de aangeboden informatie eigen.

De hoogleraren en sprekers

 • Mieke Pigeaud-Wijdeveld
 • Erik Ploegmakers
 • Marc Welters
Dennis Vink
Hoogleraar
Dennis Vink is hoogleraar Finance & Investment. Hij helpt deelnemers inzicht te krijgen in de relevantie van financiën bij het managen van organisaties. En hij leert hen om te gaan met complexe financiële businesscases.
Marcel Pheijffer
Hoogleraar
Als hoogleraar Accountancy heeft Marcel Pheijffer zich gespecialiseerd in onderzoeksgebieden die te maken hebben met fraude en andere onregelmatigheden.
Leen Paape
Hoogleraar
Leen Paape is hoogleraar Corporate Governance bij het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship, en voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Institute.
De lijst van hoogleraren en experts is onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In de masterclass Auditcommissie Foundations staat de rol van de commissaris als gesprekspartner van de Raad van Bestuur centraal. Het werken met (actuele) cases is de kern van dit programma. 

Thema's

 • Basisprincipes accounting
 • Jaarrekening
 • Basisprincipes Finance
 • Waardering en waarderingsvraagstukken
 • Financiering van acquisities en financiële markten

De exacte invulling is onder voorbehoud van wijzigingen.

Nyenrode Commissarissencyclus

De masterclass Auditcommissie Foundations is als los programma te volgen of als elective binnen de Nyenrode Commissarissencyclus

Voor wie?

Je bent lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht of wil deze positie in gaan vullen. Je hebt geen achtergrond in financiën. Daardoor weet je of ervaar je dat je financiële kennis op dit moment nog niet voldoende is om in een Raad van Commissarissen goed te functioneren.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Om een optimaal leerklimaat te creëren en aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen, vindt er bij aanmelding een selectie plaats. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het verzoek een CV en motivatie toe te sturen. Na ontvangst van je CV en motivatie zullen wij je aanmelding beoordelen en nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Om de groep zo divers mogelijk te maken, selecteren wij als onderdeel van de toelating op functie, opleiding, achtergrond, organisatie en branche.
 

Neem voor vragen en toelichting contact op met de programma-coördinator.

Data

Het programma vindt plaats op 13 en 14 juni 2024.

Dag 1: 8.30 - 21.30 uur
Dag 2: 8.45 - 17.30 uur

Het programma vindt plaats op 2 en 3 december 2024.

Dag 1: 8.30 - 21.30 uur
Dag 2: 8.45 - 17.30 uur

Wat is de investering?

De investering voor de masterclass Auditcommissie Foundations is € 3.450 (exclusief btw) inclusief catering, overnachting en leermaterialen die tijdens en voorafgaand aan het programma worden verstrekt.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.