De Auditcommissie Foundations

Breukelen
3 en 4 juli 2023
2 dagen (incl. overnachting)
van 9.00 tot 20.00 uur / 9.00 tot 17.00 uur
Nederlands
Onderdeel Nyenrode Commissarissencyclus

De inhoud van deze tweedaagse is speciaal bedoeld voor commissarissen om zich te bekwamen in de basis van finance en accounting. Het belang van financiële kennis is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name mergers en acquisities zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen. In deze tweedaagse elective gaan we in op de basis van finance en accounting. Na het volgen van deze elective weet je welke vragen te stellen aan de Raad van Bestuur aangaande financiën en ben je een meer robuuste gesprekspartner wat betreft financiële issues.

 • Focus op alle relevante financiële aspecten voor een commissaris
 • Inzicht in beslissingen ten aanzien van een voorgenomen acquisitie
 • Koppeling met de praktijk door middel van cases

Wat levert het je op?

Aan het eind van het programma weten deelnemers:

 • Wat de basisprincipes van accounting zijn.
 • Hoe een jaarrekening gelezen moet worden.
 • Wat de basisprincipes van finance zijn.
 • Welke financiële aspecten van belang zijn bij fusies en overnames.
 • Welke financieringsopties er zijn in het geval van een overname.
 • Hoe mergers & acquisitions financieel te beoordelen.

Wie zijn de sprekers?

In het programma De Auditcommissie Foundations geven inspirerende sprekers uitleg en inzicht in de grondbeginselen van finance en accounting. Door met cases aan de slag te gaan en door middel van een continue dialoog met de sprekers maak je de aangeboden informatie eigen.

De hoogleraren en sprekers

 • Mieke Pigeaud-Wijdeveld – Meervoudig voorzitter Auditcommissie
 • Mark Keuss – Advocaat & partner
 • Bartel Berkhout – Sports entrepeneur
Hoogleraar
Henk Langendijk is emeritus hoogleraar Financial Accounting aan Nyenrode Business Universiteit.
Dennis Vink
Hoogleraar
Dennis is hoogleraar Finance & Investment. Hij helpt deelnemers inzicht te krijgen in de relevantie van financiën bij het managen van organisaties. En hij leert hen om te gaan met complexe financiële businesscases.
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In het programma van De Auditcommissie Foundations staat de rol van de commissaris als gesprekspartner van de Raad van Bestuur centraal. Het werken met (actuele) cases is de kern van dit programma. 

Thema's

 • Basisprincipes accounting
 • Jaarrekening
 • Basisprincipes Finance
 • Waardering en waarderingsvraagstukken
 • Financiering van acquisities en financiële markten

Nyenrode Commissarissencyclus

De Auditcommissie Foundations is alleen te volgen als elective binnen de Nyenrode Commissarissencyclus

Voor wie?

Je bent lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht of wil deze positie in gaan vullen. Je hebt geen achtergrond in financiën. Daardoor weet je of ervaar je dat je financiële kennis op dit moment nog niet voldoende is om in een Raad van Commissarissen goed te functioneren.

Data

De elective vindt plaats op 3 en 4 juli 2023.

Aanmelden

De Auditcommissie Foundations is alleen te volgen als elective binnen de Nyenrode Commissarissencyclus


Onze programma-coördinator beantwoordt met plezier vragen en opmerkingen.