Masterclass Auditcommissie Advanced

Breukelen
16 & 17 december 2024
2 dagen (incl. overnachting)
8.30 - 21.30/8.45 - 17.30
Nederlands
€ 3.450,- (excl. btw)

Het belang van de auditcommissie is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dankzij de ontwikkeling van wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Governance Code, heeft de auditcommissie nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. In dit tweedaagse programma gaan we samen met een aantal peers in op die taken en verantwoordelijkheden waardoor je met - en van - elkaar kan leren in een veilige omgeving.

 • Focus op alle relevante aspecten van de audit-commissie
 • Dialoog met zeer ervaren en prominente commissarissen en audit-commissie leden
 • Peer learning en effectief netwerken

Wat levert het je op?

Aan het eind van het programma kunnen deelnemers:

 • De taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie en de verhouding tot de volledige Raad beschrijven en evalueren;
 • Materiële risico’s voor de organisatie analyseren en de wijze waarop de beheersing daarvan is ingericht evalueren;
 • Relevante wetgeving, trends en ontwikkelingen met betrekking tot de jaarrekening, en de controle daarop, beschrijven, analyseren en deze kennis toepassen;
 • De rol en verantwoordelijkheid van de Auditcommissie bij bijzondere omstandigheden (o.a. fusies & overnames, fraude en discontinuïteit) analyseren, evalueren en interventies aanbevelen;
 • Belangrijke onderdelen van het beleid ten aanzien van belastingen, financiering en informatiebeveiliging analyseren en evalueren; en
 • Verantwoording afleggen aan en verslag leggen ten behoeve van relevante organen en stakeholders.

Wie zijn de sprekers?

In de masterclass Auditcommissie Advanced geven inspirerende sprekers en ervaren commissarissen hun visie op de rol en de verantwoordelijkheden van een lid van de auditcommissie. Peer learning en een continue dialoog met Nyenrode faculty en prominente commissarissen zijn de kern van dit programma.

De hoogleraren en sprekers

 • Dave Reubzaet en Helene Geijtenbeek
 • Egbert Eefting
 • Jeroen Princen
 • Tjalling Tiemstra
 • Jochem van Laarschot
Marcel Pheijffer
Hoogleraar
Als hoogleraar Accountancy heeft Marcel Pheijffer zich gespecialiseerd in onderzoeksgebieden die te maken hebben met fraude en andere onregelmatigheden.
Dennis Vink
Hoogleraar
Dennis Vink is hoogleraar Finance & Investment. Hij helpt deelnemers inzicht te krijgen in de relevantie van financiën bij het managen van organisaties. En hij leert hen om te gaan met complexe financiële businesscases.
De lijst van hoogleraren en experts is onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In de masterclass Auditcommissie Advanced staat de rol van de auditcommissie van de raad van commissarissen of toezicht centraal. Interactie binnen de sessies en peer learning zijn belangrijke onderdelen binnen dit programma. 

Thema's

 • Integrated Reporting
 • Risicomanagement en het 'in control' vraagstuk
 • Cybersecurity
 • Fraude
 • Corporate Finance
 • Fusies & Overnames
 • De jaarrekening
 • Cultuur & Tone at the Top

De exacte invulling is onder voorbehoud van wijzigingen.

Nyenrode Commissarissencyclus

De masterclass Auditcommissie Advanced is als los programma te volgen of als elective binnen de Nyenrode Commissarissencyclus

Voor wie?

Je bent lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht en actief (of geïnteresseerd) in de Auditcommisie, of nauw betrokken bij de activiteiten van deze commissie, bijvoorbeeld als secretaris of financieel directeur.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Om een optimaal leerklimaat te creëren en aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen, vindt er bij aanmelding een selectie plaats. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het verzoek een CV en motivatie toe te sturen. Na ontvangst van je CV en motivatie zullen wij je aanmelding beoordelen en nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Om de groep zo divers mogelijk te maken, selecteren wij als onderdeel van de toelating op functie, opleiding, achtergrond, organisatie en branche.

Neem voor vragen en toelichting contact op met de programma-coördinator.

Data

Het programma vindt plaats op 4 en 5 juli 2024.

Dag 1: 8.30 - 21.30 uur
Dag 2: 8.45 - 17.30 uur

Het programma vindt plaats op 16 en 17 december 2024.

Dag 1: 8.30 - 21.30 uur
Dag 2: 8.45 - 17.30 uur

Wat is de investering?

De investering voor de masterclass Auditcommissie Advanced is € 3.450 (exclusief btw) inclusief catering, overnachting en leermaterialen die tijdens en voorafgaand aan het programma worden verstrekt.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.