De Auditcommissie Advanced

Breukelen
5 & 6 juli 2023
2 dagen (incl. overnachting)
van 9.00 tot 20.00 uur / 9.00 tot 17.00 uur
Nederlands
€ 3.145,- (excl. btw)

Het belang van de auditcommissie is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dankzij de ontwikkeling van wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Governance Code, heeft de auditcommissie nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. In deze tweedaagse elective gaan we samen met een aantal peers in op die taken en verantwoordelijkheden waardoor je met - en van - elkaar kan leren in een veilige omgeving.

 • Focus op alle relevante aspecten van de audit-commissie
 • Dialoog met zeer ervaren en prominente commissarissen en audit-commissie leden
 • Peer learning en effectief netwerken

Wat levert het je op?

Aan het eind van het programma weten deelnemers:

 • of het risicomanagement op orde is;
 • wat (integrated) reporting en accounting is en wat ‘in control zijn’ betekent;
 • welke aspecten van belang zijn bij fusies en overnames;
 • wat de belangrijkste juridische en organisatorische aspecten van het fraudevraagstuk zijn;
 • hoe cultuur en toon aan de top van de organisatie beoordeeld kunnen worden;
 • welke financieringsopties er zijn;
 • hoe de prestaties van een onderneming gezien worden door de ogen van een belegger.

Wie zijn de sprekers?

In het programma de Auditcommissie Advanced geven inspirerende sprekers en ervaren commissarissen hun visie op de rol en de verantwoordelijkheden van een lid van de auditcommissie. Peer learning en een continue dialoog met Nyenrode faculty en prominente commissarissen zijn de kern van dit programma.

De hoogleraren en sprekers

 • Dave Reubzaet en Eelco van der Enden
 • mr. Jan Louis Burggraaf
 • Ruud Kok
 • Evelien van Zuidam MSc
 • Drs. Ruurd van den Berg
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In het programma de Auditcommissie Advanced staat de rol van de auditcommissie van de raad van commissarissen of toezicht centraal. Interactie binnen de sessies en peer learning zijn belangrijke onderdelen binnen dit programma. 

Thema's

 • Integrated Reporting
 • Risicomanagement en het 'in control' vraagstuk
 • Cybersecurity
 • Fraude
 • Corporate Finance
 • Fusies & Overnames
 • De jaarrekening
 • Cultuur & Tone at the Top
Deelnemers ontvangen na afronding van het programma een certificaat van deelname.

Nyenrode Commissarissencyclus

De Auditcommissie Advanced is als los programma te volgen of als elective binnen de Nyenrode Commissarissencyclus

Voor wie?

Je bent lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht en actief (of geïnteresseerd) in de auditcommisie, dan wel nauw betrokken bij de activiteiten van deze commissie, bijvoorbeeld als secretaris of financieel directeur.

Data

De elective vindt plaats op 5 & 6 juli 2023.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton. 


De aanmeldingen worden door ons op datum van binnenkomst behandeld, waarna wij zo spoedig mogelijk bericht geven. Deelnemers worden geselecteerd op basis van het gewenste functieprofiel.

Onze programma-manager beantwoordt met plezier vragen en opmerkingen.

Wat is de investering?

De investering voor de elective de Auditcommissie Advanced is € 3.145 (exclusief btw) inclusief catering, overnachting en leermaterialen die tijdens en voorafgaand aan het programma worden verstrekt.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.