Prof. dr. Albert Plugge

Hoogleraar
Albert Plugge
  • ESG
  • IT-sourcing
  • Corporate Governance
  • ESG
  • Digitale Ecosystemen
  • Innovatie & Digitalisatie
Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan het  opleiden van verantwoordelijke leiders in hun streven bestuurlijke en organisatorische transformaties door te voeren om daarmee ESG doelen te kunnen realiseren.

Prof. dr. Albert Plugge is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation. Hij maakt deel uit van het Expertisecenter Enterpreneurship, Governace & Stewardship.

Binnen zijn leerstoel doet Plugge onderzoek naar de transformatie van bedrijven in hun uitdaging zowel bedrijfsdoelstellingen te realiseren als te voldoen aan ESG Regelgeving. Het toepassen van digitale innovaties biedt bedrijven de mogelijkheid het transformatieproces te ondersteunen door het verzamelen, analyseren en rapporteren van ESG informatie.

Plugge studeerde telecommunicatie aan de TU Delft en werkte daarnaast als adviseur op het vakgebied digitalisering. In 2011 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied Information Management. Voor zijn dissertatie ontwierp hij een transformatieaanpak voor IT leveranciers die het mogelijk maakt om voor een langere periode een continue prestatie te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met veranderende omstandigheden. Gedurende de periode 2011 tot 2022 was Albert Plugge parttime verbonden aan de TU Delft (faculteit TBM en IDE). In Delft deed hij onderzoek en verzorgde hij onderwijs op het gebied van het transformeren van supply chains door middel van digitale innovaties.

In de afgelopen jaren heeft Plugge in samenwerking met een collega van de Åbo Akademi University internationaal onderzoek gedaan naar de rol van digitalisering bij het implementeren van global business services (F&A, HR, SCM en IT). Dit onderzoek wordt begin 2024 in boekvorm gepubliceerd door Palgrave MacMillan.

Plugge doet bij bedrijven onderzoek op het gebied van ESG waarin met name digitalisering en innovaties een belangrijke rol spelen in het realiseren van ESG doelen. Digitale platformen en technologieën kunnen een waardevolle versnelling geven bij het daadwerkelijk doorvoeren van ESG transformaties.

Sinds 2020 is Plugge verbonden aan Nyenrode Business Universiteit bij het organiseren van de collegereeks Digitale Business Ecosystemen. In deze reeks staat de samenwerking tussen bedrijven en organisaties (publiek-privaat) centraal. Hierbij worden ecosysteem principes toegepast om organisatie-overstijgende uitdagingen op te lossen.

Interesses

Plugge houdt van reizen en lezen.

Relevante publicaties: