Effectief leiderschap in de pensioensector

Kwalitatieve pensioenopleidingen vanuit een sectoraal hart op academisch niveau

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. De SPO-programma’s zijn bekrachtigd met de wetenschappelijke expertise van Nyenrode en de pensioenprogramma’s van Nyenrode zijn aangevuld met de praktische kennis en ervaring van SPO. Daarmee is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan. Door de krachtenbundeling kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

SPO Nyenrode helpt jou verder in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Kennis en aandacht voor goed leiderschap

De pensioensector staat voor een grote transitie. Die transitie vraagt van bestuurders, directieleden en uitvoerders in de hele pensioensector om de nieuwste kennis en aandacht voor goed leiderschap. Met de doorlopende leerlijn van geschikt worden op niveau A, van geschikt naar ervaren op niveau B tot het hoogste academische B+ niveau, sluiten we optimaal aan bij de ontwikkelingen en nieuwste inzichten in de pensioensector en op leergebied. De nieuwe, hoogkwalitatieve opleidingen die SPO Nyenrode aanbiedt hebben daarbij zowel aandacht voor inhoudelijke kennis en praktische relevantie, als voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

De B+ opleidingen van SPO Nyenrode

  • Executive Pensions Program
  • Strategisch uitbesteden in de pensioensector
  • Masterprogramma Vermogensbeheer
  • Sustainable Impact Program

Met het Executive Pensions Program wordt de deelnemende executive de pensioenleider van de toekomst en overziet hij of zij de vraagstukken van de sector in samenhang. Het programma is zo praktisch mogelijk opgezet en gebaseerd op ervarend leren (ervaring van docenten en deelnemers, reflectie, theorie en experimenteren).  Je krijgt inzichten en handvatten om sturing te geven aan de fundamentele vraagstukken van de pensioensector in samenhang met de nieuwste trends en ontwikkelingen. Startdatum 16 januari 2024.

Tijdens het programma Strategisch uitbesteden in de pensioensector komen met de diverse colleges van hoogleraren en experts uit de academische wereld, de pensioensector én het bedrijfsleven theorie en praktijk bij elkaar. Fundamentele vraagstukken worden behandeld en je krijgt inzicht in de trends en ontwikkelingen in strategisch uitbesteden. Zo levert DNB een bijdrage aan het programma vanuit het perspectief van de toezichthouder en delen een aantal voorlopers in de Wtp hun inzichten. De focus ligt op het inregelen van moderne en toekomstbestendige uitbestedingsrelaties. Het programma wordt geleid door Paul Boerboom en start op 19 september 2023. Je kan je nog aanmelden.

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar waarin het totale beleggingsproces aan bod komt. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. Per Masterclass krijg je inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteer je op de aanpak van jouw eigen fonds of organisatie en jouw eigen handelen én doe je nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders en onze inhoudsexperts. De toepassing staat centraal. Je gaat naar huis met een handelingsperspectief voor het beleid van jouw fonds.

Tijdens het Sustainable Impact Program focussen we ons op het integreren van duurzaamheid in de sector zelf maar zeker ook op de rol die de sector kan spelen in het verduurzamen van andere sectoren. Tijdens dit programma creëren deelnemers een visie met elkaar en vertalen we de visie door naar een strategie/roadmap voor de komende jaren. Startdatum nog niet bekend. Je kan je al wel alvast inschrijven.

 

Persoonlijk adviesgesprek

Benieuwd welke van deze opleidingen aansluit bij jouw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk en maak een afspraak voor een persoonlijk advies met een van onze ervaren programma-adviseurs. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

Aankomende bestuurders adviseren we eerst niveau A en niveau B te verwerven. Meer informatie hierover vind je op de SPO Nyenrode website.

Ontdek onze B+ opleidingen voor de pensioensector

Gevonden: 9 opleidingen
Executive Education Workshop 28 Executive Pensions Program | Pensioensector

Executive Pensions Program | Pensioensector

> 10 dagen | Nederlands | 9 januari 2024
Maatwerkopleiding voor pensioenbestuurders, voldoet als Registeropleiding BDP aan de hoogste deskundigheidseisen en is CPION/SPEN gecertificeerd.
Board & Governance Masterclass Governance en organisatie van het beleggingsproces | Pensioensector

Masterclass Governance en organisatie van het beleggingsproces | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 8 december 2023
Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit ‘good governance’ verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat je goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording.Tijd voor een frisse blik
Dream Team The Pure Family Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 8 december 2023
Tijdens dit programma leer je beter omgaan met het zware eisenpakket en druk, waar je als beleidsbepaler in de pensioensector mee te maken hebt.
Executive Education 1 Strategisch uitbesteden in de pensioensector

Strategisch uitbesteden in de pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 19 september 2023
Tijdens dit programma challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.
Bedrijfskunde Sustainable Impact Program | Pensioensector

Sustainable Impact Program | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Datum nog niet bekend
De pensioensector is volop in beweging. Niet alleen rondom een nieuw pensioenstelsel, maar ook op het gebied van duurzaamheid gebeurt er momenteel veel. Maar de huidige snelheid waarin duurzame markttransformaties plaatsvinden is niet snel genoeg.
LDP 11-01-2017-16 LR Masterclass Balansrisicomanagement op weg naar het Wtp | Pensioensector

Masterclass Balansrisicomanagement op weg naar het Wtp | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 15 maart 2024
Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer je als bestuurder beleid?


"Einde van een lange reis?"

De deelnemers van het Executive Pensions Program schrijven aan het eind van de leergang een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën, gelet op de ontwikkelingen binnen de sector, presenteren en bediscussiëren. In deze essay bundel haken we in op o.a. een veilig pensioen, solidariteit en de 'one-tier' board bij pensioenfondsen.

"Na een langdurig en bij tijd en wijle moeizaam proces bereiken het kabinet en de sociale partners in juni 2019 een akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Een jaar later ronden zij de uitwerking ervan af en stuurt minister Koolmees zijn Hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer. In december 2020 volgt de consultatieversie van het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’. Pensioen minnend Nederland reageert massaal. Bij de sluiting van de consultatie staan er 481 reacties op de website van de overheid. Betekent dit het einde van een lange reis? Of is dit pas het begin?"

Bekijk hier de meest actuele essaybundel  “Einde van een lange reis?” of klik hiernaast op de essay.

 

Pensioenessay 14