Effectief leiderschap in de pensioensector

Ontdek hoe onze visie en opleidingsmethodiek hieraan bijdraagt

Nyenrode Business Universiteit helpt jou verder in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van je rol, deskundigheid en leerbehoefte bieden wij een breed portfolio aan opleidingen binnen de pensioensector, al dan niet samengesteld met onze partners en afgestemd op de eisen die DNB en AFM stellen. Van op maat gemaakte opleidingstrajecten voor beleidsbepalers tot aan driedaagse masterclasses om je kennisniveau up to date te houden.

Nieuws: Er komt een nieuw pensioenakkoord 

Na 10 jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is er – op hoofdlijnen – een pensioenakkoord gesloten. Het huidige stelsel is niet meer toekomstbestendig. Het nieuwe pensioenakkoord betekent voor pensioenfondsen en uitvoeringorganisaties ‘werk aan de winkel’. Zij hebben de afgelopen periode al de nodige voorbereidingen kunnen treffen, maar nu het akkoord er ligt (moet nog wel door het parlement) kan de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel concreet ingezet worden. In de pensioenopleidingen van Nyenrode is hier ruimschoots aandacht voor. 

Pensioenopleidingen bij Nyenrode – persoonlijke en professionele ontwikkeling

In de pensioenopleidingen van Nyenrode werken we op hoog niveau aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om onze programma’s zoveel mogelijk op de behoefte van de deelnemers af te stemmen hebben we een intake. De intakes vormen de input voor accenten die in de opleiding worden gezet. Uitgangspunt van de programma’s is de academische basis, waarbij de theorie direct wordt getoetst aan inzichten in de praktijk. Vervolgens gaan we met de kennis aan de slag met veel voorbeelden, toetsingen, assessments, workshops en case studies.

Vraag of advies?

Sanne Schipper

Programma-coördinator

Opleidingen voor de pensioensector

Gevonden: 3 opleidingen
Executive Education Workshop 28 Executive Pensions Program

Executive Pensions Program

> 10 dagen | Nederlands | volgt binnenkort
Maatwerkopleiding voor pensioenbestuurders, voldoet als Registeropleiding BDP aan de hoogste deskundigheidseisen en is CPION/SPEN gecertificeerd.
Executive Education 1 Uitbesteden in de pensioensector

Uitbesteden in de pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | voorjaar 2023
Tijdens dit programma challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.
Dream Team The Pure Family Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector

Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector

< 10 dagen | Nederlands | najaar 2022
Tijdens dit programma leer je beter omgaan met het zware eisenpakket en druk, waar je als beleidsbepaler in de pensioensector mee te maken hebt.

Waarom kiezen voor een opleiding van Nyenrode?

  •  Optimale vertaalslag van academische kennis naar praktische toepasbaarheid.
  •  Vooraanstaande praktijkprofessionals en hoogleraren, zowel van Nyenrode als van andere academische instellingen, zowel uit de pensioen- en toezichtwereld als uit de financiële wereld en de politiek.
  •  CPION/ SPEN gecertificeerd. Onze opleidingen voldoen aan de hoogste deskundigheidseisen (opleidingsniveau B), volgens deskundigheids- en geschiktheidseisen van AFM en DNB.

"Einde van een lange reis?"

De deelnemers van het Executive Pensions Program schrijven aan het eind van de leergang een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën, gelet op de ontwikkelingen binnen de sector, presenteren en bediscussiëren. In deze essay bundel haken we in op o.a. een veilig pensioen, solidariteit en de 'one-tier' board bij pensioenfondsen.

"Na een langdurig en bij tijd en wijle moeizaam proces bereiken het kabinet en de sociale partners in juni 2019 een akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Een jaar later ronden zij de uitwerking ervan af en stuurt minister Koolmees zijn Hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer. In december 2020 volgt de consultatieversie van het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’. Pensioen minnend Nederland reageert massaal. Bij de sluiting van de consultatie staan er 481 reacties op de website van de overheid. Betekent dit het einde van een lange reis? Of is dit pas het begin?"

Bekijk hier de meest actuele essaybundel  “Einde van een lange reis?” of klik hiernaast op de essay.

 

Pensioenessay 14