Strategisch uitbesteden en partneren | Pensioensector

Breukelen
Voorjaar 2025
6 dagen
Nederlands
€ 8.000 (vrij van btw)

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in ons programma Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector van SPO Nyenrode. In dit programma plaatsen we uitbesteding in de context van de transitie die momenteel in de pensioensector speelt.

Samen met jou richten we ons op de kenmerken van een modern, toekomstbestendig uitbestedingsbeleid en de daarbij horende processen, gegeven de veranderende eisen die er aan de pensioenprofessional, de pensioenorganisatie en haar uitbestede relaties, dan wel strategische partners, gesteld worden.

Wat levert het programma jou op?

Je krijgt praktisch inzicht welke trends en ontwikkelingen in strategisch uitbesteden en partneren van invloed zijn op je pensioenorganisatie. De focus ligt daarbij op het inregelen van moderne en toekomstbestendige uitbestedingsrelaties.

 • Wat ga je wel en wat niet uitbesteden en waarom? “Make, buy or partner?”
 • Hoe zorg je ervoor dat de organisatie de gewenste kwaliteit biedt die leidt tot tevreden klanten (en stakeholders) en vul je rollen, taken en verantwoordelijkheden in van strategie tot uitvoering?
 • Hoe richt je een moderne uitbestedingsfunctie in?
 • Hoe zorg je dat de uitbestede relaties de juiste prikkels hebben om het beste te doen voor de eindklant en andere stakeholders?
 • Hoe ga je om met integriteitsvraagstukken, verkeerde prikkels in de beloning en dilemma’s?
 • Hoe voorkom je dat het uitbestedingscontract een tikkende tijdsbom is? Hoe ga je om met (ethische) dilemma’s?
 • Hoe ga je om met digitalisering en robotisering in uitbestedingsvraagstukken?
 • Hoe ziet de governance rondom uitbesteden eruit en welke toetsings- en rapportagemechanismes kun je gebruiken?
 • Hoe creëer je een cultuur van klantgedreven innovatie en co-creatie met jouw leveranciers?
 • Hoe koppel je de verbetercirkel met een cultuur van co-creatie met jouw partners en toeleveranciers, die continu inspeelt op een veranderende omgeving, aan de planning en control cyclus?
 • Hoe voer je het evaluatiegesprek? En krijg je de onderstroom boven water?
 • (Door-)ontwikkelen van een visie op uitbesteden in de context van een in transitie verkerend pensioenstelsel.

Diploma

Na het afronden van het programma Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma op niveau B+.

Meer informatie? Download de brochure

Uitgebreide informatie over het programma kan je terugvinden in de brochure.

Persoonlijk adviesgesprek

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij jouw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met Kelly, onze programma-coordinator of boek direct een afspraak in de agenda van onze programma-adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

Aankomende bestuurders adviseren we eerst niveau A en niveau B te verwerven. Meer informatie hierover vind je op de SPO Nyenrode website.

  • Actueel en opgezet in de context van de transitie in de pensioensector
  • Theorie gekoppeld aan de praktijk. Colleges van experts uit het bedrijfsleven, de pensioensector én de academische wereld
  • Van strategie tot uitvoering

  Versterkt en geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO Nyenrode

  Sinds september 2022 is SPO (Stichting Pensioen Opleidingen) onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarmee ontstaat er kwalitatief pensioenonderwijs op academisch niveau met een sectoraal hart en karakter. Dat biedt ruime mogelijkheden tot jouw ontwikkeling op het gebied van pensioeninhoud met het perspectief van verantwoordelijk leiderschap. Zo borgen we dat onze deelnemers vakkennis en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.

  Ook interessant voor jou

  Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-26_600x400 Executive Pensions Program | Pensioensector

  Executive Pensions Program | Pensioensector

  > 10 dagen | Nederlands | 8 april 2025
  Opleiding voor pensioenbestuurders,
  Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-2_600x400 Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

  Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

  < 10 dagen | Nederlands | November 2024
  Tijdens dit programma leer je beter omgaan met het zware eisenpakket en druk, waar je als beleidsbepaler in de pensioensector mee te maken hebt.

  Van wie krijg je college?

  In het programma Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector geven inspirerende professionals uit de sector en docenten uit de wetenschap en praktijk hun visie en doceren vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten. Zo levert DNB een bijdrage aan het programma vanuit het perspectief van de toezichthouder en delen een aantal voorlopers in de Wtp hun inzichten.

  Programmamanager en moderator gedurende het gehele programma is Paul Boerboom. Paul is een ervaringsdeskundige die zich zowel in binnen- als buitenland bezighoudt met vraagstukken rondom Strategisch Uitbesteden en Partneren voor Pensioenfondsen en de Governance die daarbij hoort.

  Paul bewaakt het bereiken van de gemeenschappelijk en individuele leerdoelen. Hij daagt de docenten uit om theorie, praktijk en actualiteit bijeen te brengen en stimuleert u het maximale uit uw deelname te halen.

  Aan het pogramma werken onder andere mee:

  • Prof. Dr. Désirée van Gorp , Hoogleraar Innovatie en Digitalisatie
  • Prof. Dr. Edgar Karssing, Hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement
  • Ingrid Talsma van DNB
  • Gerben Schreurs van BlackRock (voormalig KPMG)
  • Reiniera van der Feltz van SBZ
  • Oscar van Angeren / Marthe Bollen van Houthoff
  • Esther van Rijswijk – journaliste en communicatie-expert 
  Professor
  Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
  Hoogleraar
  Wat Désiréé van Gorp drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.
  De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

  Wat ga je doen?

  Er zijn zes plenaire bijeenkomsten in totaal. De eerste twee en laatste twee modules vinden plaats op opeenvolgende dagen.

  Het programma staat in het teken van ervaringsgericht leren. We werken in teamverband aan de hand van casuïstiek met praktijkvoorbeelden die inspelen op de actualiteit en je een optimale leermogelijkheid bieden. Je maakt zo tevens kennis met ‘’best practices’ en hoe andere pensioenorganisaties zaken hebben ingericht. De uitwerking wordt begeleid door experts op dat vakgebied.

  Thema’s

  Gedurende het programma doorlopen we in eerste instantie twee ketens: Pensioenbeheer (incl. deelnemerscommunicatie) en Vermogensbeheer. Vervolgens staan we stil bij een geïntegreerde keten die een pensioenproduct levert aan de eindklant en inspeelt op de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarnaast geven we aandacht aan de uitbesteding aan diverse adviseurs die aan het fonds dan wel instelling verbonden zijn.

  De thema's van de zes modules zijn:

  • Module 1: Recente inzichten, uitbestedingsbeleid opstellen en controle houden
  • Module 2: Nieuwe domeinen als communicatie en duurzaamheid
  • Module 3: Toezicht DNB en regelgeving vanuit Europa
  • Module 4: Vertrouwen houden: menselijke maat en de juridische kant
  • Module 5: De beste organisatiestrategie voor vermogensbeheer en administratie
  • Module 6: Innovatie, digitalisering en praktijkcasus transitie Wtp

  Meer informatie? Download de brochure

  Uitgebreide informatie over het programma kan je terugvinden in de brochure.

  Persoonlijk adviesgesprek

  Benieuwd of deze opleiding aansluit bij jouw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met Kelly, onze programma-coordinator of boek direct een afspraak in de agenda van onze programma-adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

  Aankomende bestuurders adviseren we eerst niveau A en niveau B te verwerven. Meer informatie hierover vind je op de SPO Nyenrode website.

  Voor wie?

  Het programma nodigt uit tot diversiteit en staat daarom open voor deelnemers met verschillende achtergronden en vakgebieden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurders, commissieleden of medewerkers van bestuursbureaus zijn, dan wel medewerkers van leveranciers als adviseurs, custodians, fiduciair beheerders en pensioenuitvoerders .

  Wel vinden wij het belangrijk dat je betrokken bent bij uitbestedingsprocessen.

  Data

  We starten in maart 2025 met het programma. Exacte data is helaas nog niet bekend. 

  Meld je aan

  Tijdens een intakegesprek bespreken we de verwachtingen en krijg je persoonlijk advies in hoeverre de opleiding aansluit bij je wensen en ambities. Aanmelden voor het programma Strategisch Uitbesteden in de Pensioensector doe je via de aanmeldbutton. Je wordt hiervoor doorgeleid naar de SPO Nyenrode website. Voor praktische vragen verzoeken we je contact op te nemen met Kelly Theunissen, onze programma-coördinator. Ze helpt je graag verder.

  Meer informatie? Download de brochure

  Uitgebreide informatie over het programma kan je terugvinden in de brochure.

  Persoonlijk adviesgesprek

  Benieuwd of deze opleiding aansluit bij jouw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met Kelly, onze programma-coordinator of boek direct een afspraak in de agenda van onze programma-adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

  Aankomende bestuurders adviseren we eerst niveau A en niveau B te verwerven. Meer informatie hierover vind je op de SPO Nyenrode website.

  Wat zijn de kosten?

  De investering voor het programma bedraagt €8.000,- (vrij van btw). Dit is inclusief alle literatuur, syllabi, coaching/begeleiding en accommodatiekosten, zoals de twee overnachtingen, catering en dergelijke.

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.