Uitbesteden in de pensioensector

Breukelen
voorjaar 2023
6 dagen
Nederlands
€ 6.995 (vrij van btw)

Tijdens het programma Uitbesteden in de pensioensector challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.

  • College van experts uit het bedrijfsleven
  • Theorie gekoppeld aan de praktijk
  • Je ontwikkelt je strategisch en financieel inzicht

  Waarom aandacht voor uitbesteden?

  Pensioenfondsen, Algemene Pensioenfondsen (APF) en Premie Pensioen Instellingen (PPI) besteden een groot deel van hun processen uit.

  Ondanks dat het fonds of de instelling op afstand staat, blijft het op grond van de pensioenwet eindverantwoordelijk. Afspraken zijn vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s) en vermogensbeheer- en mandaatovereenkomsten. In de praktijk zien wij een toename van controlemaatregelen, meer verantwoordingsrapportages en een toenemende vraag naar onafhankelijke toetsing bij de verantwoording.

  De vraagt rijst of dit uiteindelijk een garantie is voor de beheersing van de uitvoering en de risico’s. Voor de beheersing van de uitbestede dienstverlening is de balans tussen vertrouwen en regels juist een voorwaarde. De regelgeving laat partijen in een uitbestedingsrelatie in ieder geval voldoende ruimte om die relatie zo vorm te geven dat beider belangen kunnen worden gediend.

   

  Wat levert het je op?

  Je krijgt praktisch inzicht welke trends en ontwikkelingen in uitbesteden van invloed zijn op producten, diensten en organisatieonderdelen van je pensioenorganisatie. De focus ligt daarbij op het inregelen van volwassen uitbestedingsrelaties.

  • Wat voor toetsings- en rapportagemechanismes kan je gebruiken?
  • Hoe koppel je de verbetercirkel aan de planning en control cyclus?
  • Hoe vul je rollen, taken en verantwoordelijkheden in bij het bestuur en uitvoerders?
  • Hoe voer je het evaluatiegesprek? En krijg je de onderstroom boven water?

  Van wie krijg je college?

  In het programma Uitbesteden in de pensioensector geven inspirerende sprekers hun visie en verstellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

  De hoogleraren en experts

  • Mr. Oscar van Angeren - gastspreker Houthoff;
  • Drs. Peter Bannink MIM - gastspreker Pensioen- fonds Zorg&Welzijn;
  • Paul Boerboom - gastspreker Avida International;
  • Prof. dr. ir. Gerda van Dijk - hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam & Universiteit Tilburg;
  • Martijn Euvermans - gastspreker Sprenkels & Verschuren;
  • Dr. Pieter van Foreest FRM - lecturer aan Nyenrode Business Universiteit;
  • Dr. Vijay Gangadin MBA - AethiQs;
  • Drs. Koos Haakma - gastspreker Mastermind;
  • Pascal Hogenboom, gastspreker Avida International & Arbor Consulting;
  • Mr. drs. Peter Kolthof - gastspreker Avida International;
  • Joep Schouten - gastspreker KNVG;
  • Huseyin Uyan - gastspreker Mastermind;
  Hoogleraar
  Edgar is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
  Hoogleraar
  Wat Désiréé drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.
  De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

  Wat ga je doen?

  Er zijn zes plenaire bijeenkomsten op Nyenrode. De eerste twee en laatste twee modules vinden plaats op opeenvolgende dagen.

  Het programma staat in het teken van ervaringsgericht leren. De laatste module staat in het teken van de toekomst. Het programma is zo opgezet dat de verschillende perspectieven van pensioenfondsbesturen expliciet aan de orde worden gesteld. We werken in teamverband aan de hand van casuïstiek met praktijkvoorbeelden. Je werkt op basis van intervisie aan tussentijdse opdrachten. Je leert dan hoe andere pensioenfondsen zaken hebben ingericht. De uitwerking wordt begeleid door experts op dat vakgebied.

  Thema’s

  Gedurende het programma doorlopen we twee ketens: Pensioenbeheer en Vermogensbeheer. Daarnaast geven we aandacht aan de uitbesteding aan diverse adviseurs die aan het fonds verbonden zijn.

  De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Mythes over uitbesteding
  • Het uitbestedingsproces in vogelvlucht
  • Uitbestedingsbeleid opstellen
  • Toezicht op uitbesteden
  • Integraal Risicomanagement
  • IT beheersing
  • Een juridisch perspectief op uitbesteden
  • De beleggingsketen
  • Pensioenbeheer, -administratie en ondersteuning

  De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

  Voor wie?

  Het programma nodigt uit tot diversiteit en staat daarom open voor deelnemers met verschillende achtergronden en vakgebieden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurders, commissieleden of medewerkers van bestuursbureaus zijn. Wel vinden wij het belangrijk dat je betrokken bent bij uitbestedingsprocessen.

  Data
                                                                                                                               

  Module Titel Datum Tijd
  Module 1  Setting the scene start voorjaar 2023    09.00 – 20.00
  Module 2  Aan de slag          09.00 – 17.00
  Module 3   Wie durft er nog?  De risico’s van uitbesteden             
  09.00 – 20.00
  Module 4   Beleggingsketen 09.00 – 20.00
  Module 5   Pensioenbeheer, -administratie en  ondersteuning 09.00 – 20.30
  Module 6   Nu regisseren en delegeren  09.00 – 17.00

   

   Meld je aan

   Aanmelden voor het programma Uitbesteden in de Pensioensector doe je via de groene aanmeldbutton.

   Heb je nog andere vragen? Onze programma coördinator beantwoordt deze graag.

   Wat zijn de kosten?

   De investering voor het programma bedraagt €6.995,- (vrij van btw). Dit is inclusief alle literatuur, syllabi, coaching/begeleiding en accommodatiekosten, zoals de twee overnachtingen, catering en dergelijke.

   Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

   *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.