Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

Breukelen
November 2024
4 masterclasses van 1 dag verspreid over een jaar
Nederlands
€ 6.565,- (vrij van btw)

Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioensector

Besturen betekent onder alle omstandigheden het stuur in handen hebben. Bestuurders moeten in control zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs los van de transitievraagstukken die de Wet Toekomst Pensioenen meebrengt, worden de vraagstukken op de bestuurstafel maar ook elders binnen organisaties steeds complexer. Het complexe werkveld, de uitdagende beleggingsomgeving en de toenemende druk op risicomanagement en regelgeving zijn slechts een deel van de uitdagingen waar bestuurders en beslissers voor staan. Vaak is het moeilijk om door de bomen het bos te zien.

In een onstuimige economische en maatschappelijke omgeving, een hoge inflatie, oplopende rente en volatiele beurzen is voldoende rendement halen om de pensioentoezeggingen na te komen allerminst vanzelfsprekend. Daarnaast spelen complexe issues als IT-beheersing, ESG, kostenbeheersing, balansrisicomanagement, het voorkomen van onnodige complexiteit en governance en countervailing power een steeds grotere rol in het vormgeven van het beleggingsbeleid. Ook de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen doet een duit in het zakje.

Verdieping van kennis en inzicht

Deze issues en de steeds in beweging zijnde omgeving vragen om verdieping van kennis, maar vooral verdieping van inzicht. Zodat je als beleidsbepaler voldoende in staat blijft om te reflecteren op de strategie van het fonds en organisatie en de aanpak van het beleggingsproces.

Om jou als bestuurder te ondersteunen bij het doorlopend verdiepen van jouw beleggingskennis in de brede zin, ontwikkelde SPO Nyenrode eerder in samenwerking met Jaap van Dam, Principal Director Strategisch Beleggingsadvies PGGM, een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer.

Het huidige masterprogramma is onlangs geheel herzien, met als doel de inhoud te actualiseren en updaten naar de laatste trends en ontwikkelingen in en rond de sector, waaronder het nieuwe pensioencontract. Door de samenwerking met SPO en Nyenrode wordt het programma nu versterkt met het wetenschappelijke én blijft het geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO.

 • College van hoogleraren en experts uit het bedrijfsleven en pensioensector
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk
 • Je ontwikkelt je strategisch en financieel inzicht

Versterkt en geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO Nyenrode

Sinds september 2022 is SPO (Stichting Pensioen Opleidingen) onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarmee ontstaat er kwalitatief pensioenonderwijs op academisch niveau met een sectoraal hart en karakter. Dat biedt ruime mogelijkheden tot jouw ontwikkeling op het gebied van pensioeninhoud met het perspectief van verantwoordelijk leiderschap. Zo borgen we dat onze deelnemers vakkennis en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.

 

Conferentie Toekomstgericht Investeren

Wil je graag aan de slag met de vraagstukken rondom duurzaam beleggen? Op 29 mei organiseren we de conferentie ‘Toekomstgericht investeren; bouwen aan synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen’. Ben je erbij? Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de evenementenpagina.

 

Ook interessant voor jou

Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-31_600x400 Strategisch uitbesteden en partneren | Pensioensector

Strategisch uitbesteden en partneren | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 17 september 2024
Tijdens dit programma challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-26_600x400 Executive Pensions Program | Pensioensector

Executive Pensions Program | Pensioensector

> 10 dagen | Nederlands | 8 april 2025
Opleiding voor pensioenbestuurders,

Wat ga je doen? 

In een doorlopend programma van vier masterclasses in een jaar tijd komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. Iedere masterclass bestaat uit een sessie van 1 dag. Alle modules gaan diep de inhoud in, vanuit de dilemma’s waar je als bestuurder voor staat. De toepassing staat centraal. We willen dat je zoveel mogelijk naar huis gaat met een handelingsperspectief voor het beleid van jouw fonds.

Zo krijg je per masterclass inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteer je op de aanpak van je eigen fonds of organisatie en je eigen handelen én doe je nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders en onze inhoudsexperts. Want leren doen we van en met elkaar.

Voorafgaand aan elke masterclass besteed je ongeveer 4-5 uur aan online zelfstudie in de online leeromgeving. Zo kom je bij de sessies goed beslagen ten ijs.

Korte omschrijving masterclasses

 • Masterclass Governance en organisatie van het beleggingsproces
  Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit ‘good governance’ verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat je goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording. In reactie hierop is de workload sterk toegenomen, maar zijn ook organen als beleggingscommissie en bestuursbureau gegroeid. Tijd voor een frisse blik.
 • Masterclass Balansrisicomanagement op weg naar het WTP
  Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer ik als bestuurder beleid? Hoe voorkom je als bestuur dat je te sterk afhankelijk wordt van complexe modellen met ondoorzichtige aannames? Zijn er buiten ALM nieuwe ontwikkelingen, of moeten we het hiermee doen?
 • Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid
  In deze masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant.
 • Masterclass Implementatie / monitoring / bijsturing en evaluatie
  In deze Masterclass is aandacht voor monitoring en de bewakingskant van de uitvoering van het beleggingsbeleid. Pensioenfondsbestuurders vragen en krijgen steeds meer informatie om bij de uitvoering en uitbesteding ‘in control’ te zijn. Wat zijn cruciale keuzes waarop een fonds of commissie moet letten? Hoe richt je als bestuurder de aandacht op de aspecten die er toe doen? Hoe vermijd je verspilling van kosten en tijd? Hoe vermijd je gedragsvalkuilen die tot slechte beslissingen kunnen leiden?

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kan je op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

Conferentie Toekomstgericht Investeren

Wil je graag aan de slag met de vraagstukken rondom duurzaam beleggen? Op 29 mei organiseren we de conferentie ‘Toekomstgericht investeren; bouwen aan synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen’. Ben je erbij? Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de evenementenpagina.

Van wie krijg je college?

De masterclasses worden begeleid door zeer ervaren praktijkprofessionals die hun sporen in de theorie en de praktijk hebben verdiend en gerenommeerde hoogleraren bij Nyenrode Business Universiteit die zich goed kunnen inleven in bestuurdersdilemma’s. Zij zijn allen didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent bijvoorbeeld (niet-uitvoerend) pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds, CIO, vermogensbeheerder of riskmanager. Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kan je op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

Startdatum Masterprogramma Vermogensbeheer

Het programma start in november 2024. Zodra de exacte datum bekend is, lees je die hier. Aanmelden voor het masterprogramma is helaas nog niet mogelijk, maar als je over de voortgang geïnformeerd wilt worden, dan kan je ons dat laten weten via info-spo@nyenrode.nl

Persoonlijk adviesgesprek

Mocht je alvast meer informatie ontvangen, plan dan direct een afspraak in de agenda van onze programma-adviseurs op een tijdstip dat jou uitkomt. Tijdens het gesprek bespreken jullie de verwachtingen en krijg je persoonlijk advies in hoeverre de opleiding aansluit bij je wensen en ambities.

Ze helpen je graag verder in jouw oriëntatie proces >>> Afspraak plannen

 

Conferentie Toekomstgericht Investeren

Wil je graag aan de slag met de vraagstukken rondom duurzaam beleggen? Op 29 mei organiseren we de conferentie ‘Toekomstgericht investeren; bouwen aan synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen’. Ben je erbij? Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de evenementenpagina.

 

 

 

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het Masterprogramma Vermogensbeheer bedraagt € 6.565,- en bestaat uit vier te volgen masterclasses. De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen (€ 1.760,- per masterclass). Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.