Ik wil bijdragen aan professioneler bestuur en toezicht waarmee langetermijnwaardecreatie wordt bevorderd en het maatschappelijk welzijn voor iedereen groter wordt.
Leen Paape is Chairman Nyenrode Corporate Governance Instituut, Programmadirecteur Commissarissencyclus en Academic Director Board & Governance programma’s. Hij heeft bijna tien jaar zitting gehad in het bestuur van Nyenrode als Dean en interim Rector Magnificus. Nu levert hij een bijdrage aan de missie van Nyenrode door het bevorderen van professioneel bestuur en het toezicht daarop en daarmee hoopt hij bij te dragen aan het beter functioneren van organisaties die daarmee langetermijnwaardecreatie kunnen realiseren. Hij doet onderzoek naar de aan te leggen maatstaven voor die waardecreatie en de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. Daarmee wordt ook bevorderd dat de 17 UN Sustainable Development Goals worden gerealiseerd. "Dat leidt tot een groter maatschappelijk welzijn voor ons allen en niet alleen maar een focus op de korte termijn winst van een bedrijf."

Ten slotte hoopt Leen dat het werk van mensen daarmee leuker wordt, de waardering voor hun bijdrage aan de doelstellingen zichtbaarder wordt en er meer werkplezier is en minder ziekteverzuim en uitval. Dit komt dan weer ten goede aan de gezondheid van medewerkers.

Leen Paape is trots op de bijdrage aan het onderzoek en opinievorming inzake corporate governance dat we door middel van het teamwerk in het NCGI weten te realiseren. "Daarmee dienen we de missie van Nyenrode door bij te dragen aan professioneler bestuur en het toezicht daarop."

Secundary positions

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Unive Dichtbij
  • Voorzitter Raad van Toezicht SNS Reaal Pensioendfonds
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Stimuleringskader Integere Organisaties
  • Lid Raad van Advies Centrum voor Mens en Luchtvaart

Most relevant publications

Publications