Executive Pensions Program

Breukelen
Voorjaar 2024
10 modules van 2 dagen
maximaal 5 uur per bijeenkomst
dag 1 van 12.15 - 21.30 uur, dag 2 van 9.00 - 16.00 uur
Nederlands
€ 21.000 (vrij van btw)

Het Executive Pensions Program® bestaat sinds 2007. Dit programma wordt hoog gewaardeerd en wordt elk jaar geactualiseerd en geoptimaliseerd. Onze kerndoelstelling voor de deelnemende executives is: De bestuurder van de toekomst worden en het geheel van de vraagstukken van de sector overzien.

 • Registeropleiding op maat voor pensioenbestuurders
 • Hoogste deskundigheids- en geschiktheidseisen die DNB en AFM stellen
 • CPION/SPEN-certificering

Naast de circa 60 colleges waarin we zaken beschouwen en bediscussiëren werken de deelnemers gedurende de eerste maanden van de opleiding in groepen aan belangrijke vraagstukken over de pensioensector. Zij doen dit aan de hand van een rode draad casus. Deze casus wordt elk jaar geschreven op de dan belangrijke onderzoeksvragen. Op deze wijze leren de deelnemers veel van elkaar en van de verschillende organisaties waarin ieder werkzaam is.  

Aansluitend op de rode draad casus gaan de deelnemers zich, onder goede begeleiding, voorbereiden op hun afstuderen. Ze studeren af door middel van het schrijven en verdedigen van een persoonlijke thesis. Wij zien dit voor deze doelgroep als een zwaardere methode van afstuderen dan het afleggen van een examen. In de bestuurskamer dient de bestuurder zich immers ook staande te houden als hij of zij iets wil zien te veranderen. De kwaliteit van de thesis is zeer hoog waardoor deze een waardevol visitekaartje is en tevens gepubliceerd gaat worden, alle thesissen tezamen worden gebundeld en vormen de pensioenbundel van het EPP programma.

Het Executive Pensions Program heeft het predicaat ‘Registeropleiding BDP’ en succesvolle afronding van dit programma levert in combinatie met het schrijven van een essay de titel ‘Executive Pensions Professional’ op (EPP).  


Wat levert het je op?

 • Na succesvolle afronding de titel ‘Executive Pensions Professional’ (EPP).
 • De meest actuele kennis en ervaring overgedragen door deskundigen uit de academische wereld en de praktijk.
 • Diep inzicht in toekomstscenario’s van de pensioensector en de concrete vertaalslag naar je eigen organisatie.
 • Je ziet kansen voor nieuwe bestuurlijke kracht en wendbaarheid;
 • Praktische kennis op het gebied van pensioenen;
 • 138 PE-uren bij NBA.

Van wie krijg je college?

De sprekers van het Executive Pensions Program zijn vooraanstaande praktijkprofessionals en gerenommeerde hoogleraren. Daarnaast levert een aantal vooraanstaande gastsprekers een bijdrage.

De hoogleraren en experts

 • Drs. David van As RA -Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid
 • Drs. Peter Bannink MIM - Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Paul Boerboom MSc.- Avida International
 • Peter Borgdorff - PWZW en Executive Lecturer aan Nyenrode Business Universiteit
Hoogleraar
Henk Langendijk is emeritus hoogleraar Financial Accounting aan Nyenrode Business Universiteit.
Jeff Gaspersz
Hoogleraar
Jeff is hoogleraar Innovatie. Met inzichten en ideeën helpt hij leiders bij het ontwikkelen van innovatiekracht. 'We kunnen alleen kansen zien en benutten als we innovatief zijn. Het wordt de nummer één competentie.'
Hoogleraar
Prof. dr. Lineke Sneller RC is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Edgar is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
Rob Kamerling
Hoogleraar
Robert is emeritus hoogeleraar belastingrecht aan Nyenrode. Gedurende zijn loopbaan was hij voorzitter van de vakgroep fiscaal recht en directeur van de tax & finance programma's van Nyenrode.
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

Het programma is zo praktisch mogelijk opgezet en gebaseerd op ervarend leren (ervaring van docenten en deelnemers, reflectie, theorie en experimenteren). Het adagium ‘vandaag trainen, morgen toepassen’ geldt bij uitstek voor de opleiding. Tijdens elk dagdeel is meer dan genoeg ruimte gereserveerd om een situatie, casus of eventuele adviesvraag uit de eigen praktijk in te brengen. Door de gekozen leervorm, veelal sterk interactieve workshops, krijg je concreet toepasbare kennis aangereikt.

Bij de opzet van het Executive Pensions Program hebben we gekozen voor een breed overzicht van alle vakkennis die een bestuurder bij een pensioenfonds nodig kan hebben.

Thema's

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • ALM en Actualia Pensioenfondsen   
 • (Economische) Scenarioanalyse & pensioensector        
 • Strategisch Beleggingsbeleid
 • Strategie, Leiderschap, Management & Pensioenfondsen
 • Compliance, Ethiek & Integriteit
 • Pension Fund Governance
 • Understanding Financial Markets & Financial Products
 • Toekomst (en Herstructurering)
 • Pensioencommunicatie & Branding
 • Ontwikkelingen (Europees) toezicht (DNB)
 • Verslaggeving pensioenfondsen
 • ALM Methoden, Reflectie en Simulatie
 • Risicomanagement & Governance  
 • Actuariële aspecten en FTK     
 • Pensioenfonds & Vermogensbeheer     
 • Pensioenfondssimulatie & Serious Game            
 • Uitbesteden en premie pensioen instelling        
 • Transparantie kosten vermogensbeheer             
 • Algemeen Pensioenfonds

Tijdens het programma komen de genoemde aspecten aan bod en wordt tevens aandacht besteed aan actuele vraagstukken. De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Pensioenessays

Alle deelnemers schrijven aan het einde van het programma een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën presenteren en discussiepunten en argumentatie aandragen.  Bekijk de meest actuele pensioenbundels:


Pensioenessays deel 13
'Navigeren zonder doel'

Pensioenessays deel 12
'Vernieuwd draagvlak'

Pensioenessays deel 11
'Persoonlijke keuzevrijheid'

Pensioenessays deel 10
'Veel beloven, weinig geven?'

Pensioenessays deel 9
'Troffel of sloopkogel?

Voor wie

Je bent executive en houd je bezig met het toezicht, bestuur of operationeel management van een pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie.Voor aankomend bestuurders maken we a.d.h.v. het intake gesprek een persoonlijk plan met desgewenst ook begeleiding naar het toetsingsgesprek.

Data en tijden

Het programma bestaat uit tien modules van twee dagen.

 • Dag 1 van 12.15 uur tot 21.30 uur inclusief overnachting
 • Dag 2 van 09.00 uur tot 16.00 uur

De nieuwe data voor 2024 volgen binnenkort.

Meld je aan

Tijdens een intakegesprek met de programma-directeur bespreken we de verwachtingen en krijg je persoonlijk advies in hoeverre de opleiding aansluit bij je wensen en ambities.

Aanmelden voor het Executive Pensions Program doe je via de aanmeldbutton.

Voor praktische vragen neem je contact op met de programma-coördinator. We helpen je graag!

Investering

De investering voor het Executive Pensions Program is €21.000,- , vrij van btw en inclusief programmamaterialen, overnachting en catering.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

 

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.