Executive Pensions Program

In het kort

 • Breukelen
 • 4 maart 2020
 • 10 modules van 2 dagen
 • maximaal 5 uur per bijeenkomst
 • dag 1 van 12.00 - 21.30 uur, dag 2 van 9.00 - 16.00 uur
 • Nederlands
 • € 19.900 (vrij van btw)

Executive Pensions Program

Het Executive Pensions Program® bestaat sinds 2007. Dit programma wordt hoog gewaardeerd en wordt elk jaar geactualiseerd en geoptimaliseerd. Onze kerndoelstelling voor de deelnemende executives  is: De bestuurder van de toekomst worden en het geheel van de vraagstukken van de sector overzien.

Naast de circa 60 colleges waarin we zaken beschouwen en bediscussiëren werken de deelnemers gedurende de eerste maanden van de opleiding in groepen aan belangrijke vraagstukken over de pensioensector. Zij doen dit aan de hand van een rode draad casus. Deze casus wordt elk jaar geschreven op de dan belangrijke onderzoeksvragen. Op deze wijze leren de deelnemers veel van elkaar en van de verschillende organisaties waarin ieder werkzaam is.  

Aansluitend op de rode draad casus gaan de deelnemers zich, onder goede begeleiding, voorbereiden op hun afstuderen. Ze studeren af door middel van het schrijven en verdedigen van een persoonlijke thesis. Wij zien dit voor deze doelgroep als een zwaardere methode van afstuderen dan het afleggen van een examen. In de bestuurskamer dient de bestuurder zich immers ook staande te houden als hij of zij iets wil zien te veranderen. De kwaliteit van de thesis is zeer hoog waardoor deze een waardevol visitekaartje is en tevens gepubliceerd gaat worden, alle thesissen tezamen worden gebundeld en vormen de pensioenbundel van het EPP programma.

Het Executive Pensions Program heeft het predicaat ‘Registeropleiding BDP’ en succesvolle afronding van dit programma levert in combinatie met het schrijven van een essay de titel ‘Executive Pensions Professional’ op (EPP).  

Wat levert het je op?

 • Titel: Executive Pensions Professional (EPP);
 • Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving;
 • Inzicht in strategie, leiderschap, bestuur, financiën, risicomanagement;
 • Je ziet kansen voor nieuwe bestuurlijke kracht en wendbaarheid;
 • Praktische kennis op het gebied van pensioenen;
 • 138 PE-uren bij NBA.
 • Registeropleiding op maat voor pensioenbestuurders
 • Hoogste deskundigheids- en geschiktheidseisen die DNB en AFM stellen
 • Met CPION/SPEN-certificering

Van wie krijg je college?

De sprekers van het Executive Pensions Program zijn vooraanstaande praktijkprofessionals en gerenommeerde hoogleraren. Daarnaast levert een aantal vooraanstaande gastsprekers een bijdrage.

De hoogleraren en experts

 • drs. David van As RA (Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid)
 • drs. Peter Bannink MIM (Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn)
 • mr. Eric Bergamin (Bergamin Pensioenrechtadvies B.V.)
 • Paul Boerboom MSc. (Avida International)
 • Peter Borgdorff (PWZW en Executive Lecturer Nyenrode Business Universiteit)
Voor de volledige lijst met sprekers, klik hier.

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

Het programma is zo praktisch mogelijk opgezet en gebaseerd op ervarend leren (ervaring van docenten en deelnemers, reflectie, theorie en experimenteren). Het adagium ‘vandaag trainen, morgen toepassen’ geldt bij uitstek voor de opleiding. Tijdens elk dagdeel is meer dan genoeg ruimte gereserveerd om een situatie, casus of eventuele adviesvraag uit de eigen praktijk in te brengen. Door de gekozen leervorm, veelal sterk interactieve workshops, krijg je concreet toepasbare kennis aangereikt.

Bij de opzet van het Executive Pensions Program hebben we gekozen voor een breed overzicht van alle vakkennis die een bestuurder bij een pensioenfonds nodig kan hebben.


Tijdens de opleiding ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • ALM en Actualia Pensioenfondsen   
 • (Economische) Scenarioanalyse & pensioensector        
 • Strategisch Beleggingsbeleid
 • Strategie, Leiderschap, Management & Pensioenfondsen
 • Compliance, Ethiek & Integriteit
 • Pension Fund Governance
 • Understanding Financial Markets & Financial Products
 • Toekomst (en Herstructurering)
 • Pensioencommunicatie & Branding
 • Ontwikkelingen (Europees) toezicht (DNB)
 • Verslaggeving pensioenfondsen
 • ALM Methoden, Reflectie en Simulatie
 • Risicomanagement & Governance  
 • Actuariële aspecten en FTK     
 • Pensioenfonds & Vermogensbeheer     
 • Pensioenfondssimulatie & Serious Game            
 • Uitbesteden en premie pensioen instelling        
 • Transparantie kosten vermogensbeheer             
 • Algemeen Pensioenfonds

Tijdens het programma komen de genoemde aspecten aan bod en wordt tevens aandacht besteed aan actuele vraagstukken. De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Pensioenessays

Alle deelnemers schrijven aan het einde van het programma een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën presenteren en discussiepunten en argumentatie aandragen.  Bekijk de meest actuele pensioenbundels:

Pensioenessays deel 12
'Vernieuwd draagvlak'

Pensioenessays deel 11
'Persoonlijke keuzevrijheid'

Pensioenessays deel 10
'Veel beloven, weinig geven?'

Pensioenessays deel 9
'Troffel of sloopkogel?

Voor wie

Het Executive Pensions Program is speciaal ontwikkeld voor executives die de ambitie hebben om een betere bestuurder te worden en die het geheel van alle vraagstukken waar de sector voor staat, willen overzien. Je investeert met dit programma in een brede verdieping en ontwikkeling van je pensioenkennis en de vaardigheden die in jouw sector belangrijk zijn. Voor de adviseurs die deelnemen kan het ook belangrijk zijn om de taal van de sector nog beter te doorgronden.

Het programma richt zich op executives, met bijvoorbeeld het volgende functieprofiel: bestuurders, key persons van bestuursbureaus  van Pensioenfondsen,  Directieleden en key persons van uitvoeringsorganisaties (IT, Pensioenuitvoering en vermogensbeheer) en top adviseurs werkzaam in de pensioensector. Voor aankomend bestuurders maken we a.d.h.v. het intake gesprek een persoonlijk plan met desgewenst ook begeleiding naar het toetsingsgesprek.

Data en tijden

Het programma bestaat uit tien modules van twee dagen. Elk dagdeel bestaat uit een module van circa drie uur, onderbroken door een pauze. We beginnen met twee middagsessies en een avondsessie (12.00 – 21.30 uur) en vervolgen de volgde dag met de overige twee modules (09.00 – 16.00 uur). Uiteraard is hierin rekening gehouden met de drukke agenda van een beleidsbepalers.

 • Dag 1 van 12.00 uur tot 21.30 uur inclusief overnachting
 • Dag 2 van 09.00 uur tot 16.00 uur

Het volledige programma heeft een looptijd van ongeveer tien maanden.

De data van het eerstvolgende programma zijn:

 • 4 en 5 maart 2020
 • 8 en 9 april 2020
 • 6 en 7 mei 2020
 • 3 en 4 juni 2020
 • 1 en 2 juli 2020
 • 2 en 3 september 2020
 • 7 en 8 oktober 2020
 • 4 en 5 november 2020
 • 2 en 3 december 2020
 • 13 en 14 januari 2021

Meld je nu aan

Tijdens een intakegesprek met de programma-directeur bespreken we over en weer de verwachtingen en krijg je persoonlijk advies in hoeverre de opleiding aansluit bij je wensen en ambities.

Voor praktische vragen neem je contact op met de programma-coördinator. We helpen je graag!

Aanmelden voor het Executive Pensions Program doe je via de aanmeldbutton.

Investering

De kosten van het Executive Pensions Program bedragen € 19.900 (vrij van btw).

Dit is inclusief:

 • Literatuur
 • Syllabi
 • Accommodatiekosten (overnachtingen en catering)

 

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.