‘Concrete vraagstukken over vermogensbeheer’

Jaap van Dam vertelt over het herziene curriculum van het Masterprogramma Vermogensbeheer

18 september 2023
Onderwijs

Leden van besturen en beleggingscommissies hebben vaak goede inhoudelijke bagage, maar toch lopen ze in de praktijk vaak tegen problemen aan. Deze spelen zich af op het kruispunt van toepassing van kennis en de menselijke factor.

In het Masterprogramma Vermogensbeheer, die in totaal uit vier masterclasses bestaat, komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. In het masterprogramma worden concrete vraagstukken gebruikt die de deelnemers aanreiken. De vraagstukken worden behandeld door docenten en professoren die zowel de theorie als de praktijk kennen. Hierdoor kunnen ze zich echt inleven in de bestuursproblemen. “Het belangrijkste van het masterprogramma is dat de deelnemers handelingsperspectief krijgen. Dat ze na het masterprogramma beter weten hoe ze hun specifieke problemen kunnen aanpakken”, aldus Jaap van Dam, medevormgever van het onlangs herziene programma.

Ervaringen delen, interactie en participatie

Van Dam: “Het masterprogramma bestaat absoluut niet alleen uit het zenden van theorie door de docent. De deelnemers participeren altijd actief. Het onderlinge gesprek tussen de deelnemers van verschillende fondsen over specifieke vraagstukken voegt veel waarde toe. Soms zijn er twee deelnemers van hetzelfde fonds, ik denk dat de gedeelde ervaring van een masterclass echt een aanzet voor verbetering in de praktijk kan zijn.”

Margriet Nip-Westendorp van Stichting Pensioenfonds Hoogovens volgde het masterprogramma en sluit zich aan bij de opmerking van Van Dam. “Ik vind de masterclasses in deze vorm waardevol: “short and sweet”, met kleine groepjes van deelnemers van (zeer) verschillende “pensioenfonds pluimages” die ge-enthousiasmeert worden om met de sprekers, en met elkaar in discussie te gaan.”

Het niveau is erg goed en vooral de interactie met andere pensioenfondsen is zeer nuttig 

Actualiteiten komen ruimschoots aan bod

In het programma wordt altijd aandacht besteed aan de actualiteiten. Van Dam: “Toen de inkt van het nieuwe pensioencontract net droog was, hebben we een masterclass besteed aan de vraag hoe je gaat beleggen onder het nieuwe pensioencontract. De voortdurend doorgaande ontwikkelingen en vereisten rond verantwoord beleggen vormen ook een belangrijk thema. Ook dit helpt weer voor het handelingsperspectief van de deelnemer.”

Het nieuwe pensioencontract

Van Dam: “Het nieuwe pensioencontract zal natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de hele cyclus worden. De manier van beleggen, de veranderende rol van de deelnemer, de overgangsproblematiek, mogelijk andere doelstellingen en randvoorwaarden en dat alles op grond van de meest actuele inzichten. Dat maakt het overigens ook voor mij en de andere docenten en professoren geweldig leuk en mooi om dit te doen.”

Vier masterclasses per jaar

Het masterprogramma bestaat uit vier masterclasses van elke twee dagdelen. Per masterclass staat er een ander onderwerp centraal.

De onderwerpen zijn:

  • Balansrisicomanagent en organisatie van het beleggingsproces
  • Balansrisicomanagement op weg naar het Wtp
  • Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid
  • Implementatie/ monitoring/ bijsturing en evaluatie

Maar wat leer je dan precies?

Margriet Nip-Westendorp: “Ik heb beter inzicht gekregen in welke potentiële veranderingen het nieuwe pensioenstelsel kan hebben voor ons beleggingsbeleid en onze beleggingsportefeuille en hoe we ons daarop moeten voorbereiden. Ik kreeg meer inzicht in de “state of the art” van maatschappelijk verantwoord beleggen in het algemeen, en in de pensioensector/institutionele beleggerswereld in het bijzonder. Het was een mooie mogelijkheid om onze eigen SPH zienswijze en ambitie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen te spiegelen aan deze “state of the art”, en aan die van een aantal andere pensioenfondsen. Dit laatste werd gefaciliteerd door de levendige discussies met de andere deelnemers aan deze masterclass. Het volgen van dit programma heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn beoordelend vermogen ten aanzien van beide onderwerpen.”

Kenan Yildrim, Shell Nederland Pensioenfonds: “Wat mij vooral aansprak waren de praktische hints en tips van docenten uit de praktijk. Ook het belang van het vastleggen van de zogenaamde  “Investment Cases” vond ik enorm nuttig en passen we ook in de praktijk toe.

De stof was erg actueel en toepasbaar 

Volg ze allemaal of volg er één, de keuze is aan jou

Van Dam; “Deelnemers zijn zeer welkom om één specifieke masterclass te volgen, die bijvoorbeeld inhoudelijk aansluit op een specifiek vraagstuk of aandachtsterrein. Veel deelnemers volgen de hele cyclus, en dat geeft een gevoel van vertrouwdheid. Ook zie je dat je in de loop van de cyclus dan een soort groei doormaakt, gezamenlijk. Dus de hele cyclus heeft mijn aanbeveling. Ik vind het ook prima als iemand eerst één keer komt snuffelen of het aansluit bij de behoefte.”

Bij twijfel gewoon doen

Twijfel je nog of dit programma iets voor jou is? “Probeer het gewoon een keertje uit” zegt Van Dam. “Minimaal leer je iets van de inhoud en leer je een aantal collega-bestuurders en de praktijk bij hun kennen!”

Margriet Nip-Westendorp beveelt het programma zeker aan: “Het programma bevat een zinvolle voorbereiding; inhoudelijk relevant en actueel. Er is uitgebreid de mogelijkheid voor goede interactie met sprekers en andere deelnemers, en – last but not least – Jaap van Dam is een goede facilitator.”

Zoek je de oplossing voor een specifiek vraagstuk?

Je mag Jaap van Dam altijd een mail sturen met jouw grootste bestuurlijke uitdaging. “Samen puzzelen we uit in welke masterclass we jouw uitdaging kunnen adresseren”.

 

Krijg met het Masterprogramma Vermogensbeheer inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteer op de aanpak van jouw eigen fonds of organisatie en jouw eigen handelen én doe nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders en onze inhoudsexperts. Want leren doen we van en met elkaar.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 070-427 66 55 of via info-spo@nyenrode.nl.

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. Door de krachten van SPO en Nyenrode te bundelen is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan en kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.