‘Dit programma biedt een omgeving waar je met elkaar verder de toekomst inkijkt’

In gesprek met Nery Anderson, onafhankelijk voorzitter Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

16 januari 2024
Onderwijs

Sociale en demografische veranderingen, duurzame beleggingseisen, toenemende digitalisering en marktconsolidatie; het is slechts een greep uit de trends die de pensioenmarkt ingrijpend beïnvloeden. Grip behouden op al deze ontwikkelingen vraagt steeds meer van de pensioenleider van morgen. Het Executive Pensions Program (EPP) biedt deelnemers heldere inzichten in alle uitdagingen van de snel veranderende pensioenwereld.

Op de vraag naar de toegevoegde waarde van het EPP voor een ervaren brancheprofessional antwoordt pensioenbestuurder Nery Anderson, onder meer onafhankelijk voorzitter van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH): “Enerzijds kom je in aanraking met verhelderende nieuwe visies op bekende materie. Anderzijds kom je in een omgeving waar je met elkaar verder de toekomst inkijkt. Als deelnemer bracht mij dit waardevolle kennis, die neem je mee in je dagelijkse bestuurswerkzaamheden.”

Merkprofilering

Een van die toekomstvisies betrof volgens Anderson de noodzaak om je als pensioenfonds duidelijker en aantrekkelijker te profileren als merk. “Tijdens het volgen van de EPP-modules werd mijn beeld hierover veel concreter. Pensioen is voor veel mensen een abstract begrip, en pensioenfondsen zijn vaak anoniem. Als je mensen vraagt: ‘Bij welk pensioenfonds zit je?’ of ‘Welk bedrag krijg je later uitgekeerd?’, dan kan lang niet iedereen dit beantwoorden.” Anderson stelt dat mensen vroeger vaak dachten ‘Ik snap mijn pensioen niet, maar ik vertrouw erop dat het goed komt’. “Maar tegenwoordig kijken consumenten kritischer naar financiële instituties, en dus ook naar pensioenorganisaties. Daar kun je als branche niet omheen.”

Betrek de klant 

Het EPP bood Anderson relevante inzichten op het gebied van profilering. “Je gaat dieper in op hoe je de klant echt kan betrekken en hoe je leert wat hij precies wil. Zo analyseer je methodieken waarmee je een beter product- en propositie-aanbod ontwikkelt. Een van de conclusies: bied inzichtelijke opties, zodat de klant zelf gefundeerde keuzes kan maken. Zo is hij niet langer afhankelijk van een beperkt of moeilijk te begrijpen aanbod van een anoniem pensioenfonds. Hiermee heb je belangrijke bouwstenen te pakken voor het creëren van een herkenbaar merk.” Ook bij SPH is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. “Daar kwam waardevolle informatie uit waarmee we ons kunnen versterken.”

Kansdenken in plaats van risicodenken

Een ander programma-onderdeel, dat Anderson met enthousiasme benoemt, ging over scenario- en risico-analyses. “Bij het maken van een zulke analyses, die je koppelt aan je visie en je missie, ben je als bestuurder vaak geneigd te focussen op risico. Paul de Ruijter, die dit segment begeleidde, neemt je mee in kansdenken, in plaats van in risico’s. Dat bracht hij op een hele inspirerende en overtuigende manier over.” Anderson benoemt een groepsdiscussie over de consolidatietrend, die de sector momenteel beheerst. “Een veelgehoorde opvatting bij pensioenbestuurders hierover is ‘Ojee daar gaat je pensioenfonds’. Maar De Ruijter neemt je vanuit het kansenperspectief mee de diepte in. Daarmee weet hij vaak ingesleten perspectieven te kantelen, en leert je daarmee andere waarden herkennen. Hoe mooi is het bijvoorbeeld om bij een consolidatie uit te gaan van krachten bundelen. Zo kun je in een nieuwe samenstelling in één keer veel verder zijn in allerlei digitaliserings- en communicatietrajecten.”

Teamsfeer 

Anderson zegt als bestuurder veel waarde te hechten aan teamsfeer. “Dat is niet iets wat je één keer per jaar doet.” Ook in de waan van de dag is het volgens haar belangrijk om van elkaar te blijven leren. “Ook hiervoor reikte het programma mij relevante handvatten aan.” In haar werk creëert Anderson nu na elke vergadering een reflectiemoment. “We staan dan stil bij de dingen die goed, of juist minder goed, gingen. Waren we rolvast? Lieten we dingen liggen? Klinkt simpel maar het is ontzettend relevant voor het leerproces van het team als iedereen zich uitspreekt.”

Trendonderzoek

Als eindonderdeel van het programma schreef Anderson samen met andere deelnemers een thesis. Het betrof een kwalitatief onderzoek naar trends, en de beheersing hiervan, binnen de pensioensector. “Het waardevolle voor mij was dat je direct met de stof uit het programma aan de slag ging. Nadat we onze vragen hadden versterkt met wetenschappelijke literatuur, namen we branche-breed verschillende interviews af.

Uit de thesis blijkt dat de trends die de pensioenwereld transformeren, om andersoortige bestuurders vragen. Anderson benadrukt: “Vroeger kon je dit werk misschien een dag in de week erbij doen, maar nu heb je een steeds grotere maatschappelijke antenne nodig. Je moet bekend zijn met onderwerpen als duurzaam beleggen of de impact van de digitaliseringstrend. Heb je geen affiniteit met IT en heb je een bestuur zonder digitale expertise, dan tel je simpelweg niet meer mee. Het is echt belangrijk om je voortdurend bij te blijven scholen.”

Het Executive Pensions Program® is de constante factor sinds 2007 in het pensioencurriculum bij Nyenrode Business Universiteit. Per april 2024 wordt de 16e editie van dit programma aangeboden. Nog altijd als een executive Nyenrode programma en nu ook versterkt én geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO Nyenrode.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 070-427 66 55 of via info-spo@nyenrode.nl.

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. Door de krachten van SPO en Nyenrode te bundelen is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan en kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.