IT-modules gericht op de pensioensector

De praktische, stapsgewijze aanpak van de IT-modules van SPO Nyenrode stelt jou als pensioenprofessional in staat om efficiënt en effectief een optimale IT-governance te realiseren. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op jouw vraagstukken en krijg je solide handreikingen om ‘het goede gesprek’ over (innovatie van) IT met jouw uitvoerder te voeren.

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. De SPO-programma’s zijn bekrachtigd met de wetenschappelijke expertise van Nyenrode en de pensioenprogramma’s van Nyenrode zijn aangevuld met de praktische kennis en ervaring van SPO. Daarmee is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan. Door de krachtenbundeling kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

SPO Nyenrode helpt jou verder in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

In control op het reilen en zeilen van IT in jouw pensioenorganisatie

Het servicedocument Besturen van een Pensioenfonds, ontwikkeld door de Pensioenfederatie, heeft als doel om handvat te bieden en antwoord te geven op de vraag hoe je als bestuur collectief en als bestuurder individueel geschikt bent. Dit servicedocument is onlangs aangepast en de onderwerpen IT en ESG kregen een explicietere plaats in het servicedocument. Voldoende focus op deze deskundigheidsgebieden is voor pensioenfondsen dus belangrijk en de opleidingen van SPO Nyenrode zijn hierop aangescherpt. De diverse modules van de Leergang IT-Governance van SPO Nyenrode helpt jou om ‘in control’ te zijn op het gebied van IT.

De IT-Governance modules van SPO Nyenrode

  • IT-beleid en uitbesteding
  • Informatiebeveiliging & cybersecurity
  • IT en het nieuwe pensioenstelsel 

IT-beleid & uitbesteding
De module IT-beleid & uitbesteding geeft je onder andere inzicht in de eisen en criteria voor een IT-strategie en een IT-beleid en in de rol hiervan voor jouw pensioenfonds. Daarnaast helpt het jou inzicht te krijgen in hoe je het IT-beleid en de uitvoering implementeert en hanteert. Meer informatie over de module vind je op de SPO Nyenrode website.

Informatiebeveiliging & cybersecurity
Pensioenfondsen moeten continu aandacht besteden aan het op niveau brengen en houden van de inrichting van hun informatiebeveiliging in de hele uitbestedingsketen. De beheersing van cyberrisico’s reikt over de grenzen van de eigen organisatie heen. DNB ziet de risico’s van informatiebeveiliging, cybersecurity en uitbesteding als één van de belangrijkste operationele risico’s. In de module Informatiebeveiliging & cybersecurity geeft DNB met Q&A’s en Good Practices handvatten en voorbeelden voor de beheersing van deze risico’s. Meer informatie over de module vind je op de SPO Nyenrode website.

IT en het nieuwe pensioenstelsel
De pensioensector is in volle voorbereiding van de invoering van de WTP. De impact op IT, informatiesystemen en data is zeer groot. Als pensioenfondsbestuurder geef je ook leiding aan deze IT-transitie. Wat is daarbij relevant voor jou als bestuurder? De tijdslijnen zijn helder. Belangrijke mijlpalen hierin zijn:

  • Hoe ziet uw toekomstige regeling eruit?
  • Besluit van sociale partners voor de NPC of WVP
  • Besluit compensatie en invaren
  • Hoe gaat u de daadwerkelijke implementatie aanpakken?
  • Het implementatie – en communicatieplan met daarin de impact op IT

In de module IT & het nieuwe pensioenstelsel gaan we vanuit bestuurlijk perspectief hierop in. We nemen je mee in de inhoudelijke impact van de WTP op IT, informatiesystemen en data. Meer informatie over de module vind je op de SPO Nyenrode website.

 

De modules bestaan uit een combinatie van online leren en een klassikale bijeenkomst van 1 dag. Voorafgaand aan de module besteed je maximaal 8 uur aan zelfstudie. Heb je praktische vragen óf wil je graag direct een van onze adviseurs spreken, neem dan contact op met onze programma-coördinatoren. Ze helpen je graag verder: mail naar info-spo@nyenrode.nl of bel T: 070 427 66 55.

Voor wie

De IT-modules van de Leergang IT-Governance zijn geschikt voor pensioenfondsbestuurders, het pensioenfonds als geheel, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau. Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Persoonlijk adviesgesprek

Benieuwd welke van deze IT-modules aansluit bij jouw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk en maak een afspraak voor een persoonlijk advies met een van onze ervaren programma-adviseurs. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

Maatwerk

De Leergang IT-Governance wordt ook als maatwerkprogramma voor jouw pensioenfonds aangeboden. De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning worden dan in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij graag een offerte op maat. Onze adviseurs adviseren je graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info-spo@nyenrode.nl of T: 070 427 66 55.

Spo Nyenrode is onderdeel van Nyenrode Business Universiteit en dé opleider in de pensioensector. Meer informatie vind je op de SPO Nyenrode website.

Ontdek ook onze B+ opleidingen voor de pensioensector

Gevonden: 5 opleidingen
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-26_600x400 Executive Pensions Program | Pensioensector

Executive Pensions Program | Pensioensector

> 10 dagen | Nederlands | 8 april 2025
Opleiding voor pensioenbestuurders,
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-2_600x400 Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

Masterprogramma Vermogensbeheer | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | November 2024
Tijdens dit programma leer je beter omgaan met het zware eisenpakket en druk, waar je als beleidsbepaler in de pensioensector mee te maken hebt.
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-31_600x400 Strategisch uitbesteden en partneren | Pensioensector

Strategisch uitbesteden en partneren | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 17 september 2024
Tijdens dit programma challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-27_600x400 Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement | Pensioensector

Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Startdatum nog niet bekend
Tijdens deze module worden alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op de bestuurderstafel liggen in één dag volledig en systematisch op een rij gezet op een manier die onmiddellijk toepasbaar is .
Den Haag_WTC1 Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid | Pensioensector

Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Startdatum nog niet bekend
Deze 3-daagse module biedt je inzicht in de belangrijkste aspecten van het beleggingsproces, de macro-economische factoren en de risico’s.