‘Traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur’  (Gustav Mahler)

Birgit werkt als onderzoeker in de leerstoel Sustainable Building van prof. Anke van Hal in het Center for Entrepeneurship, Governance and Stewardship (sinds april 2008). Haar onderzoek is gericht op het verduurzamen van bestaande wijken en op cultureel ondernemen in historische gebouwen. In haar onderzoek maakt zij veel gebruik van ‘lerende netwerken’, waarbij partijen die vanuit verschillende perspectieven bij dezelfde opgave betrokken zijn, van en met elkaar leren.

Birgit heeft architectuur gestudeerd in Duitsland en Nederland en is in 1995 afgestudeerd als architect aan de TU Delft.

Birgit combineert haar baan als onderzoeker bij Nyenrode met een baan als adviseur bij het NIBE (Nederlands Instituut  voor Bouwbiologie en Ecologie).

In het onderwijs streeft Birgit ernaar studenten te laten ontdekken hoe ondernemerschap en duurzaamheid elkaar kunnen versterken, waardoor innovatieve en creatieve businessmodellen kunnen ontstaan.

De onderzoeksthema’s van Birgit hebben beiden grote maatschappelijke waarde:

  • Het onderzoek naar cultureel ondernemen is erop gericht culturele functies langdurig levensvatbaar te houden in historische gebouwen, waardoor deze publiek toegankelijk blijven en iedereen kan genieten van de erfgoedwaarden. 
  • Het verduurzamen van bestaande wijken draagt niet alleen bij aan energiebesparing en duurzame energieopwekking en daarmee aan internationale, nationale en lokale beleidsdoelstellingen, maar ook aan het versterken van de sociale cohesie in de wijken en een fijnere woonomgeving.

Secondary positions 

  • Lid van de Ondernemingsraad van Nyenrode (sinds 2018)
  • Adviseur bij NIBE in Utrecht (sinds 2001)
  • Bestuurslid Cultuurfonds Culemborg (vrijwilligerswerk, sinds 2016)

International activities 

Birgit geeft gastcolleges en presentaties over haar onderzoek op conferenties.

Interests

In haar vrije tijd is Birgit veel bezig met muziek. Ze speelt tenorsaxofoon in een symfonisch blaasorkest.

Birgit heeft drie volwassen kinderen.

Most relevant publications

  • Dulski, B. & van Straten (2014), Contemporary Perspectives on Jane Jacobs – Reassessing the Impacts of an Urban Visionary. Ashgate Publishing, ISBN 978-1-4724-1004-7, 2014
  • Hal, J.D.M. (Anke) van, Nieboer, N., & Dulski, B. (2012). The Netherlands : Unsettled times for energy efficiency. In N. Nieboer, S. Tsenkova, V. Gruis & J.D.M. (Anke) van Hal (Eds.). Energy efficiency in housing management: Policies and practice in eleven countries. (pp. 78-96). London: Routledge.  ISBN 978184971459.
  • Zeeuw, F. de, Franzen, A., Aalbers, K., Hal, J.D.M. (Anke) van, & Dulski, B. (2010). Designing the future. Sustainability, 2, 902-918. http://www.mdpi.com/2071-1050/2/4/902/pdf
  • Hal, J.D.M. (Anke) van, Dulski, B., & Postel, A.M. (2010). Reduction of CO2 emissions in houses of historic and visual importance. Sustainability, 2, 443-460. http://www.mdpi.com/2071-1050/2/2/443

Publications