Birgit Dulski MSc

Senior researcher
Birgit Dulski
  • Erfgoedgebouwen
  • Cultureel Ondernemerschap
"Traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur" 
- Gustav Mahler - 

Birgit Dulski MSc werkt als onderzoeker aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Haar onderzoek is verbonden aan de leerstoel Sustainable Building van prof. Anke van Hal waarbij zij zich richt op het verduurzamen van bestaande wijken en op cultureel ondernemen in historische gebouwen. Dulski maakt veel gebruik van ‘lerende netwerken’, waarbij partijen die vanuit verschillende perspectieven bij dezelfde opgave betrokken zijn, van en met elkaar leren.

Dulski heeft architectuur gestudeerd in Duitsland en Nederland en is in 1995 afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Ze combineert haar baan als onderzoeker bij Nyenrode met een baan als adviseur bij het NIBE (Nederlands Instituut  voor Bouwbiologie en Ecologie). In het onderwijs streeft Dulski ernaar studenten te laten ontdekken hoe ondernemerschap en duurzaamheid elkaar kunnen versterken, waardoor innovatieve en creatieve businessmodellen kunnen ontstaan.

De onderzoeksthema’s van Dulski hebben beiden grote maatschappelijke waarde:

  • Het onderzoek naar cultureel ondernemen is erop gericht culturele functies langdurig levensvatbaar te houden in historische gebouwen, waardoor deze publiek toegankelijk blijven en iedereen kan genieten van de erfgoedwaarden. 
  • Het verduurzamen van bestaande wijken draagt niet alleen bij aan energiebesparing en duurzame energieopwekking en daarmee aan internationale, nationale en lokale beleidsdoelstellingen, maar ook aan het versterken van de sociale cohesie in de wijken en een fijnere woonomgeving.

Interesses

In haar vrije tijd is Dulski veel bezig met muziek. Ze speelt tenorsaxofoon in een symfonisch blaasorkest. Ze heeft drie volwassen kinderen.

Meest relevante publicaties

Publicaties