Bedrink je om geen gemartelde slaaf van de Tijd te zijn; bedrink je altijd maar weer! Aan wijn, poëzie of aan deugdzaamheid, net wat je wilt.
Bart Jansen is als rechtsfilosoof en jurist verbonden aan Nyenrode en schrijft een dissertatie over juridisering van toegepaste ethiek.

Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, met vakken ‘Esthetica’ en ‘Fotografie’ aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In Leiden behaalde hij twee masters, de master ‘Straf- en Strafprocesrecht’ en de master ‘Encyclopedie en Filosofie van het Recht' en schreef twee scripties over het avantgardisme in relatie tot het recht en politieke filosofie. 

Al tijdens zijn studie startte Bart als docent aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en onderwees hij ‘Inleiding Recht’, ‘Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap’, ‘Grondslagen van het recht’ en ‘Moot Court-Strafrecht’. Daarnaast gaf hij verschillende vakken aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Algemene Rechtsleer, namelijk ‘Europese Rechtsgeschiedenis’, het keuzevak ‘Hulp bij Zelfdoding’ en ‘Recht en Menselijk Gedrag’.

De reikwijdte van zijn onderzoek is onbegrensd en beslaat het geheel van omstreden rechtsfiguren. Zijn huidige onderzoek gaat over deconstructie van zelfregulering en informele geschillenbeslechting, de juridische en ethische status van geamputeerde ledematen, de filosofie achter ‘afval’ en misères in de kunsthandel.

Nevenfuncties

Bart is als docent ‘Grondslagen van het Recht’ verbonden aan de Universiteit van Leiden en als docent ‘Recht en Menselijk Gedrag’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Internationale activiteiten

Bart is zeer nauw betrokken bij het Europese project ‘Sustainable Market Actors for Responsible Trade’ (SMART), waar hij onderzoek doet naar de bevordering van duurzame ontwikkeling binnen planetaire grenzen. Ook doceert hij jaarlijks ‘Philosophy of Law’ en ‘Postmodern Philosophy’ aan Airlangga University te Surabaya in Indonesië.

Interesses

Ongestoord kunst kijken, lezen en schrijven zijn Barts favoriete bezigheden.

Meest relevante publicaties

  • Jansen, B. & Baart, R.I.C. (2018). Van wie is mijn geamputeerde been? Informed consent bij de verwijdering van lichaamsmateriaal. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162:D2301.
  • Jansen, B. (2018). Zelfregulering heeft helemaal niets met ethiek van doen. Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 11 november 2018, pp. 550-557.

Publications