Sacha Spoor is sinds 2008 senior adviseur, trainer en onderzoeker bij het Instituut voor Integriteitmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit. 

Sacha werkt sinds 1998 in het integriteitvak; als adviseur bij de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer en als consultant bij Deloitte. Zij heeft aan de wieg gestaan van Bureau Integriteit Amsterdam en heeft de integriteitfunctie en het integriteitsbeleid binnen Haarlemmermeer opgezet.

Op Nyenrode is Sacha verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, onderzoek, onderwijs en training op het gebied van integriteit.

Integriteit
Expertisegebied: integriteitmanagement, Ethisch Leiderschap, governance, ethiek, klokkenluiden, integriteitdilemma's, vertrouwenspersonen, integriteitfunctie, compliance officers. Integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid, je werk goed doen en een open bedrijfscultuur; niet (alleen) in de zin van regeltjes en codes.

Organisatieadvies
De rode draad in Sacha’s carrière is het adviseren van (top)management en bestuur. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen, veranderen en borgen van een open en veilige cultuur, een integere organisatie en Ethisch Leiderschap.

Onderwijs
Het ontwikkelen van opleidingen, cursussen en workshops en deze geven aan uiteenlopende doelgroepen. Op Nyenrode en incompany. Van hoog tot laag, bestuur tot werkvloer. Altijd op maat, met diverse interactieve werkvormen, en altijd toepasbaar in de eigen werkpraktijk. 

Onderzoek
Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en integriteitsonderzoeken (in geval van een vermoeden van misstand of ongewenst gedrag). Voorzitter/lid klachtencommissies of onderzoekscommissie.