Drs. Sacha Spoor (1968) is sinds 2008 als senior advisor en trainer verbonden aan het het Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit. Sacha werkt sinds 1998  in het integriteitsvak; als adviseur bij de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer en als consultant bij Deloitte. Zij heeft aan de wieg gestaan van Bureau Integriteit Amsterdam en heeft de integriteitfunctie en het integriteitsbeleid binnen Haarlemmermeer opgezet.

Sacha heeft diverse workshops en trainingen op integriteitsgebied ontwikkeld en gegeven bij veel verschillende (overheids)organisaties en beroepsgroepen.

Haar specialiteiten in het integriteitsdomein zijn: vertrouwenspersonen, integriteitsmeldingen, integriteitsonderzoeken, de meldingsstructuur in de organisatie, regelingen- en procedures op integriteitgebied, klokkenluiden, de (rol van de) integriteitsfunctionaris, de inrichting van het integriteitsbeleid in de organisatie, en de positionering van de integriteitsfunctionarissen hierin.
Op Nyenrode is Sacha verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, onderwijs, workshops en consultancy op het gebied van integriteit.