“Pragmatisch advies op maat met gebruik van wetenschappelijke kennis, theoretische inzichten en jarenlange praktijkervaring”

Sacha Spoor is sinds 2008 senior adviseur, trainer en onderzoeker bij het Instituut voor Integriteitmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit. Op Nyenrode is Sacha verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, onderzoek, onderwijs en training op het gebied van integriteit.

Sacha's expertisegebied is integriteitmanagement, Ethisch Leiderschap, governance, ethiek, klokkenluiden, integriteitdilemma's, vertrouwenspersonen, integriteitfunctie, compliance officers. Integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid, je werk goed doen en een open bedrijfscultuur; niet (alleen) in de zin van regeltjes en codes.

De rode draad in Sacha’s carrière is het adviseren van (top)management en bestuur. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen, veranderen en borgen van een open en veilige cultuur, een integere organisatie en Ethisch Leiderschap.

Daarnaast ontwikkelt zij opleidingen, cursussen en workshops. Ze doceert deze aan uiteenlopende doelgroepen. Op Nyenrode en incompany. Van hoog tot laag, bestuur tot werkvloer. Altijd op maat, met diverse interactieve werkvormen, en altijd toepasbaar in de eigen werkpraktijk. 

Sacha voert ook wetenschappelijk onderzoek en integriteitsonderzoeken uit (in geval van een vermoeden van misstand of ongewenst gedrag) voor voorzitters/leden van klachtencommissies of onderzoekscommissie.

Nevenactiviteiten

Sacha werkt sinds 1998 in het integriteitvak; als adviseur bij de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer en als consultant bij Deloitte. Zij heeft aan de wieg gestaan van Bureau Integriteit Amsterdam en heeft de integriteitfunctie en het integriteitsbeleid binnen Haarlemmermeer opgezet.