Drs. Sacha Spoor MBA

Lecturer

 


“Pragmatisch advies op maat met gebruik van wetenschappelijke kennis, theoretische inzichten en jarenlange praktijkervaring”

Drs. Sacha Spoor MBA is docent, onderzoeker en organisatieadviseur bij het instituut voor Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Spoor is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van integriteitsmanagement.

Spoors expertisegebied is integriteitmanagement, Ethisch Leiderschap, governance, ethiek, klokkenluiden, integriteitdilemma's, vertrouwenspersonen, integriteitfunctie, compliance officers. Integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid, je werk goed doen en een open bedrijfscultuur; niet (alleen) in de zin van regeltjes en codes.

De rode draad in Spoors carrière is het adviseren van (top)management en bestuur. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen, veranderen en borgen van een open en veilige cultuur, een integere organisatie en Ethisch Leiderschap. Daarnaast ontwikkelt zij opleidingen, cursussen en workshops. Ze doceert deze aan uiteenlopende doelgroepen. Op Nyenrode en incompany. Van hoog tot laag, bestuur tot werkvloer. Altijd op maat, met diverse interactieve werkvormen, en altijd toepasbaar in de eigen werkpraktijk. 

Spoor voert ook wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de vertrouwensfunctie bij het Rijk en Defensie, en zij is steeds vaker betrokken bij onderzoeken naar duurzaam ondernemen en stewardship, zoals een onderzoek naar Duurzaam Leiderschap en het onderzoek naar een duurzaamheidskeurmerk voor de infrasector. Ook adviseert zij bij integriteitsonderzoeken in geval van een vermoeden van misstand of ongewenst gedrag, en het opzetten van meldstructuren zodat medewerkers gemakkelijk en veilig een melding kunnen doen.