Research with Impact: 'Bridging the gap between science and practice'

Leadership

'Bridging the gap between science and practice'

Hoe pas je wetenschappelijke modellen toe in de praktijk? Met zijn onderzoek dicht dr. Ferdy van Beest de kloof tussen wetenschap en praktijk op het gebied van externe verslaggeving, fraudemeldingen, bijzondere waardeverminderingen en Integrated Reporting. Volgens van Beest moeten wetenschap en praktijk samen de transparantie verbeteren en bijdragen aan een duurzamere samenleving.