Adapting and developing is geared to learning and curiosity, and not about passing on skills and values.

Prof. dr. Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit. De volgende quotes van deelnemers illustreren zijn bijdrage:

  • "Een ommekeer en een zeer waardevolle ervaring en reis in mijn leven."
  • "Ik ben tot inzicht gekomen dat ik mijn gevoel meer moet inzetten en heb daarmee een extra instrument als leidinggevende gekregen wat mij helpt om de groeiende complexiteit te handelen."
  • "Ik ben effectiever door inzicht in mijn onderliggende patronen en gedrag. Het systeemdenken helpt om problemen eerder te signaleren en te doorgronden teneinde dit vroegtijdig te tackelen."

Sinds 1981 is Jaap werkzaam als wetenschapper, docent, organisatiecoach en manager. Hij werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijkspolitie, de Bond van Nederlandse Architecten, de Thorbecke Academie - Academie voor Overheidsmanagement en de ArboUnie-Zwolle. 

Jaap is sinds 1997 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Zijn doelgroep zijn executives, mensen met (veel) werkervaring. De interactie tussen mens en organisatie, proces en taak is de rode draad in zijn loopbaan. Jaap gaat in zijn colleges met name in op dat we in organisaties soms de bal zijn, die gespeeld wordt door onze persoonlijke-, groeps-, organisatie- en omgevingsdynamieken, en soms de speler zijn. We bepalen mede de dynamieken waar we ons in bevinden. 

Nevenfuncties

Jaap is zelfstandig organisatiecoach en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Interesses

Rentmeesterschap voor het kleine landgoed waar Ellen (zijn vrouw) en Jaap mogen wonen in Joppe. Een plek die niet van hen, maar voor hen is en voor anderen die zich welkom weten.

Meest relevante publicaties

  • De Ruiter, M., Schaveling, J., Ciulla, J.B. & Nijhof, A. (2018). Leadership and the creation of corporate social responsibility: An introduction to the special issue", Journal of Business Ethics (JOBE), (151)4, 1-4. DOI 10.1007/s10551-018-3883-5
  • Schaveling, J. and Bryan, B. (2017). Making Better Decisions Using Systems Thinking: How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions. Palgrave MacMillan.
  • Van der Meij, L., Gubbels, N., Schaveling, J., Almela, M., & van Vugt, M. (2017). Hair cortisol and work stress: importance of workload and stress model (JDCS or ERI). Psychoneuroendocrinology.
  • Schaveling, J., Bryan, B., & Goodman, M. (2012). Systeemdenken: Van goed bedoeld naar goed gedaan. SDU / Academic Service.
  • Schaveling, J. (2008). Tijdelijk leiderschap: Dienstbaarheid aan mens en organisatie. Den Haag: Academic Service. ISBN 9789052616551.