Prof. dr. Jaap Schaveling (emeritus)

Hoogleraar
Jaap Schaveling
 • Samenwerking & Leiderschap
 • Systeemdenken
 • Trauma in Organisaties
 • Samenwerking & Leiderschap
 • Persoonlijk Meesterschap
 • Psychologie van samenwerking en leiderschap

Leiderschap is nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop ik toegevoegde waarde kan leveren aan het systeem met het oog op een duurzame samenleving en planeet en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

Prof. dr. Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership

De volgende quotes van deelnemers illustreren zijn bijdrage:

 • "Een ommekeer en een zeer waardevolle ervaring en reis in mijn leven."
 • "Ik ben tot inzicht gekomen dat ik mijn gevoel meer moet inzetten en heb daarmee een extra instrument als leidinggevende gekregen wat mij helpt om de groeiende complexiteit te handelen."
 • "Ik ben effectiever door inzicht in mijn onderliggende patronen en gedrag. Het systeemdenken helpt om problemen eerder te signaleren en te doorgronden teneinde dit vroegtijdig te tackelen."

Sinds 1981 is Schaveling werkzaam als wetenschapper, docent, organisatiecoach en manager. Hij werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijkspolitie, de Bond van Nederlandse Architecten, de Thorbecke Academie - Academie voor Overheidsmanagement en de ArboUnie-Zwolle. 

Schaveling is sinds 1997 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Zijn doelgroep zijn executives, mensen met (veel) werkervaring. De missie van Schaveling is om mensen, teams en organisaties te stimuleren om als zelf organiserende, lerende systemen hun toegevoegde waarde voor de samenleving verder te ontwikkelen. Hij stimuleert persoonlijk meesterschap en vakmanschap, eenvoudig, wakker, contactvol en dienstbaar in het leven staan om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame voor alle actoren leefbare samenleving. 

Interesses

Rentmeesterschap voor het kleine landgoed waar Schaveling en zijn vrouw mogen wonen in Joppe. Een plek die niet van hen, maar voor hen is en voor anderen die zich welkom weten.

Meest relevante publicaties

 • Schaveling, J. and Bryan, B. (2017). Making Better Decisions Using Systems Thinking: How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions. Palgrave MacMillan.
 • Schaveling, J., Bryan, B., & Goodman, M. (2012). Systeemdenken: Van goed bedoeld naar goed gedaan. SDU / Academic Service.
 • Schaveling, J. (2008). Tijdelijk leiderschap: Dienstbaarheid aan mens en organisatie. Den Haag: Academic Service. ISBN 9789052616551.
 • De Ruiter, M., Schaveling, J., Ciulla, J.B. & Nijhof, A. (2018). Leadership and the creation of corporate social responsibility: An introduction to the special issue", Journal of Business Ethics (JOBE), (151)4, 1-4. DOI 10.1007/s10551-018-3883-5.
 • Van der Meij, L., Gubbels, N., Schaveling, J., Almela, M., & van Vugt, M. (2017). Hair cortisol and work stress: importance of workload and stress model (JDCS or ERI). Psychoneuroendocrinology.

Publicaties