In de snel veranderende wereld is een nieuw managementparadigma gericht op klantwaarde genererende processen nodig.

Jack is geïnteresseerd in hoe samenwerking in de interne en externe ketens kan worden gestimuleerd en de onderliggende problematiek kan worden weggenomen. Dit is multidiciplinair onderzoek waarbij de samenwerking tussen vakgebieden heel belangrijk is; daarvoor is Nyenrode met de inspirerende en betrokken collega’s een geweldige omgeving. 

Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management.

Jack voltooide in 1986 zijn studie Econometrie (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1992 promoveerde hij tot doctor in de Economische wetenschappen aan de RUG.

In Jack’s werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Jack doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma’s, seminars en workshops, voornamelijk over aan Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in international research journals als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid en (sociale) innovatie op diverse websites.

Jack is juryvoorzitter van de 'Supply Chain Award' en van de verkiezing 'Supply Chain Professional van het Jaar'. Hij is mede-initiatiefnemer van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

In zijn werk richt Jack zich specifiek op drie soorten supply chains, namelijk logistieke ketens, bouwketens en zorgketens.

Nevenactiviteiten

  • ZZP Jackomodo
  • Externe docent bij externe instituten (UvA, RUU)
  • Gastpreker voor tal van bijeenkomsten

Interesses

In zijn vrije tijd is Jack graag sportief bezig (tennis, fietsen, wandelen, skiën, etc.) 

Meest relevante publicaties

  • Van der Veen, J. A., & Venugopal, V. (2014). Economic and environmental performance of the firm: Synergy or trade-off? Insights from the EOQ model. In Handbook of EOQ inventory problems (pp. 121-137). Springer, Boston, MA.
  • Van der Rhee, B., Schmidt, G., van der Veen, J. A., & Venugopal, V. (2014). Revenue-sharing contracts across an extended supply chain. Business Horizons57(4), 473-482.
  • Kishna, T., Blomme, R. J., & van der Veen, J. A. (2016). Organizational routines: Developing a duality model to explain the effects of strategic change initiatives. In Organizational Change Management Strategies in Modern Business (pp. 363-385). IGI Global.
  • Gülyaz, E., van der Veen, J. A., Venugopal, V., & Solaimani, S. (2019). Towards a holistic view of customer value creation in Lean: A design science approach. Cogent Business & Management6(1), 1602924.
  • Solaimani, S., van der Veen, J., Sobek II, D. K., Gulyaz, E., & Venugopal, V. (2019). On the application of Lean principles and practices to innovation management. The TQM Journal.

Publications