Prof. dr. Jack van der Veen

Hoogleraar
Jack van der Veen
 • Supply Chain Management
 • Operationeel & Logistiek Management
 • Bedrijfsprocessen & technologie
 • Ketensamenwerking
In de snel veranderende wereld is een nieuw managementparadigma gericht op samenwerking op klantwaarde genererende processen nodig.

Prof. dr. Jack van der Veen is hoogleraar Supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Marketing & Supply Chain Management

In 1986 voltooide van der Veen zijn studie Econometrie (cum laude) en promoveerde in 1992 hij tot doctor in de Economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1990 kwam van der Veen naar Nyenrode en heeft in diverse rollen (o.a. Associate Dean Degree Programs) gewerkt met een korte onderbreking (2009-2012 toen hij aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam was) gewerkt. Op dit moment is hij onder andere voorzitter van de examencommissie.

Van der Veens onderzoeksinteresses bevinden zich op het gebied van Operations Research, Operations & Logistiek Management en Lean en Supply Chain Management. Binnen zijn werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking (en met name logistieke ketens, bouwketens en zorgketens) centraal. Daarbij is hij geïnteresseerd in hoe samenwerking in de interne en externe ketens kan worden gestimuleerd en de onderliggende problematiek kan worden weggenomen. Dit is een multidisciplinair onderzoek waarbij de samenwerking tussen vakgebieden heel belangrijk is; daarvoor is Nyenrode met de inspirerende en betrokken collega’s een geweldige omgeving. 

Hij doceert binnen Nyenrode en diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma’s, seminars en workshops, voornamelijk over Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. 

Daarnaast heeft van der Veen vele artikelen gepubliceerd, zowel in internationale onderzoek-tijdschriften als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid en (sociale) innovatie op diverse websites. Ook is hij mede- initiatiefnemer van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

Nevenactiviteiten

 • ZZP Jackomodo
 • Externe docent bij diverse instituten & bedrijven
 • Gastpreker voor tal van bijeenkomsten

Interesses

In zijn vrije tijd is van der Veen graag sportief bezig (tennis, fietsen, wandelen, skiën).

Meest relevante publicaties

 • Van der Rhee, B., Schmidt, G., Van der Veen, J. A., & Venugopal, V. (2014). Revenue-sharing contracts across an extended supply chain. Business Horizons57(4), 473-482.
 • Kishna, T., Blomme, R. J., & Van der Veen, J. A. (2016). Organizational routines: Developing a duality model to explain the effects of strategic change initiatives. In Organizational Change Management Strategies in Modern Business (pp. 363-385). IGI Global.
 • Gülyaz, E., Van der Veen, J. A., Venugopal, V., & Solaimani, S. (2019). Towards a holistic view of customer value creation in Lean: A design science approach. Cogent Business & Management6(1), 1602924.
 • Solaimani, S., Van der Veen, J., Sobek II, D. K., Gulyaz, E., & Venugopal, V. (2019). On the application of Lean principles and practices to innovation management. The TQM Journal 31(6), pp. 1064-1092.
 • Solaimani, S. & Van der Veen, J.A.A. (2021). Open Supply Chain Innovation: An extended view on Supply Chain Collaboration. Supply Chain Management – An International Journal