Prof. dr. Jack van der Veen

Hoogleraar
Jack van der Veen
  • Supply Chain Management
  • Operationeel & Logistiek Management
  • Bedrijfsprocessen & technologie
  • Ketensamenwerking
In de snel veranderende wereld is een nieuw managementparadigma gericht op samenwerking op klantwaarde genererende processen nodig.

Prof. dr. Jack van der Veen is als hoogleraar Supply Chain Management verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Faculty Expertisecenter Marketing & Supply Chain Management.

In 1986 voltooide van der Veen zijn studie Econometrie (cum laude) en promoveerde in 1992 hij tot doctor in de Economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1990 kwam van der Veen naar Nyenrode en daar heeft in diverse rollen (o.a. Associate Dean Degree Programs) bij Nyenrode gewerkt met een korte onderbreking (2009-2012 toen hij aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam was). Op dit moment is hij onder andere vicevoorzitter van de Examencommissie General Management (ECGM) en technisch voorzitter van de Centrale Examencommissie (CEC)

Van der Veen’s onderzoeksinteresses bevinden zich op het gebied van Operations Research, Operations & Logistiek Management, Lean en Supply Chain Management. Binnen zijn werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Daarbij is hij geïnteresseerd in hoe samenwerking in de interne en externe ketens kan worden gestimuleerd en de onderliggende problematiek kan worden weggenomen. Dit is multidisciplinair onderzoek waarbij de samenwerking tussen vakgebieden heel belangrijk is; daarvoor is Nyenrode met de inspirerende en betrokken collega’s een geweldige omgeving. 

Van der Veen heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in internationale onderzoek-tijdschriften als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid, digitalisering en (sociale) innovatie op diverse websites.

Interesses

In zijn vrije tijd is van der Veen graag actief bezig (voornamelijk wandelen en fietsen).

Meest relevante publicaties

  • Solaimani, S., Van der Veen, J., Sobek II, D. K., Gulyaz, E., & Venugopal, V. (2019). On the application of Lean principles and practices to innovation management. The TQM Journal 31(6), pp. 1064-1092.
  • Van der Veen, J.A.A & Van Buren, M. (2021). Regisseer de Keten – Een managementmethode die leidt tot wendbaarheid en waarde voor organisaties, mensen en maatschappij. Boom uitgevers, Amsterdam
  • Solaimani, S. & Van der Veen, J.A.A. (2021). Open Supply Chain Innovation: An extended view on Supply Chain Collaboration. Supply Chain Management – An International Journal.
  • Koning, I; van der Veen, J.A.A.; Lambooy, T.; Ochquee, P.; Stekelenburg, A. & van Hattum, B. (2023). De Rol van Recht en handhaving bij de Verduurzaming van Logistieke Ketens. Boom criminologie, Den Haag.
  • Van der Veen, J.A.A. (2023). Supply Chain Collaboration: Turning the theory into a reality for Dutch organizations. Societal Impacts.