Lisette van der Hel - van Dijk RA is hoogleraar effectiviteit van het overheidstoezicht. 
Zij ontwikkelt nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen over dat onderwerp.
 
Sinds september 2010 is Lisette verbonden aan de toezichtacademie van Nyenrode Business Universiteit. De toezichtacademie richt zich samen met het bedrijfsleven, intermediaire marktpartijen en vooral toezichthouders op de ontwikkeling van effectievere en efficiëntere vormen van toezicht. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling van het kennisgebied toezicht vanuit een multidisciplinaire invalshoek. In dat kader heeft zij een masterclass Toezicht en Effectmeting ontwikkeld voor (overheids)toezichthouders. En ook een internationale masterclass Compliance Risk Management voor belastingdiensten binnen de EU.
 
Lisette studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants in Amsterdam, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2009 promoveerde zij aan Nyenrode Business Universiteit. De titel van haar proefschrift was 'Europese samenwerking en spelregels voor een intracommunautaire belastingcontrole'. Het was een vergelijkende studie omtrent de wet- en regelgeving voor belastingcontroles in de 27 EU lidstaten. In 2011 heeft zij haar inaugurele rede uitgesproken, getiteld: “Samen effectief: impuls aan Europees fiscaal toezicht”.
 
Overige functies
De Belastingdienst participeert in de toezichtacademie. Lisette van der Hel is daar strategisch adviseur  van de Raad van Bestuur van de Belastingdienst. Haar werkzaamheden zijn gericht op strategische beleidsadvisering rond handhaving, toezicht en effectmeting. De nadruk ligt daarbij op de vaktechnische ontwikkeling van handhavingsregie, het volgen van internationale ontwikkelingen op dit gebied  en (wetenschappelijk) onderzoek naar toezicht. Zij is voorzitter van de interdepartementale Stuurgroep Handhaving en Gedrag (2015). Daarnaast is zij voorzitter van het EU Risk Management Platform (2015). Ook is zij lid van de redactie van het Vakblad voor Tax Assurance. Zij is (internationaal) een veelgevraagd spreker en verzorgt workshops op het gebied van het moderne fiscale toezicht.