Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA

Hoogleraar
Lisette van der Hel
 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid en Fiscaal Toezicht inclusief Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management
 • Digitalisering en Technologie voor Fiscaal Toezicht
 • Meting van het resultaat
 • Wederzijdse Bijstand in Belastingaangelegenheden
 • Fiscale Zekerheid en Fiscaal Toezicht

 

Mensen helpen om de effecten van hun activiteiten te meten, is hen een kickstart geven voor een leven lang leren!

Lisette van der Hel - van Dijk is hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en bekleedt het lectoraat voor de effectiviteit van het toezicht op de regelgeving. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van (internationale) belasting nalevings (risico) management strategieën en op internationale samenwerking (Joint Audits) en ze publiceert hierover in (internationale) tijdschriften. Zij ontwikkelde educatieve programma's over o.a. Tax Assurance in a Digital World, Effectiviteit van overheidstoezicht, Impact van digitalisering en technologie op overheidstoezicht.

 • Hoogleraar Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Lid van de Examencommissie Accountancy, Controle en Fiscaal Recht
 • Doctoraal supervisor
 • Opleiding tot academisch directeur (onderwerp: Fiscale zekerheid)
 • Academisch directeur executive programma's (onderwerp: Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën, Fiscale zekerheid in een digitale wereld, Data & Technologie-innovatie in overheidstoezicht)

Zij studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut voor Registeraccountants, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam).

In 2009 promoveerde zij aan Nyenrode Business Universiteit. De titel van haar proefschrift was 'European cooperation and rules of the game for an intra-Community tax control'. Het was een vergelijkend onderzoek naar de wet- en regelgeving voor belastingcontroles in de 27 EU-lidstaten. In 2011 hield zij haar inaugurele rede, getiteld: " Effective together: boost to European tax supervision ".

Nevenactiviteiten

Lisette is gastdocent aan de Erasmus Universiteit, VU Amsterdam. Daarnaast is zij werkzaam bij de Belastingdienst als strategisch beleidsadviseur op het gebied van Compliance Risk Management.

Internationale activiteiteiten

Lisette is internationaal actief als voorzitter van de EU-projectgroep voor resultaatmeting voor belastingdiensten en de EU-projectgroep voor nalevingsrisicobeheer in een digitale wereld. Zij is lid van de EU-stuurgroep voor het beheer van nalevingsrisico's en van de EU-projectgroep voor wederzijdse bijstand.

Meest relevante publicaties

 • 2019_ Company Management’s and Auditor’s Reporting on Going Concern:  Discussion of the Current International Regulatory Framework /Woudenberg, Van der Hel en Kamerling. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 
 • 2019_Herijking Horizontaal Toezicht: noodzakelijk kwaad of logisch gevolg? / Van der Hel en Sigle (Tijdschrift voor Toezicht 2019-1). 
 • 2019_Online Platforms: A Market place for Tax Fraud? / van der Hel and Griffioen  (Intertax, volume 47, Issue 4) .
 • 2018_Corporate tax compliance: Is a change towards trust-based strategies justified?/ Sigle, Goslinga, van der Hel, Spekle and Veldhuizen  (Journal of International Accounting, Auditing and Taxation – June 2018). 
 • 2018_Tax and Trust: Institutions, Interactions and Instruments /Goslinga, Van der Hel, Mancini en Van Steenbergen (eds). (Eleven International Publishing, 2018).