Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA

Hoogleraar
Lisette van der Hel
 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid & Toezicht incl Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management
 • Digitalisering en Technologie voor Fiscaal Toezicht
 • Meting van het resultaat
 • Wederzijdse Bijstand in Belastingaangelegenheden
 • Fiscale Zekerheid en Fiscaal Toezicht
Mensen helpen om de effecten van hun activiteiten te meten, is hen een kickstart geven voor een leven lang leren!

Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA is hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en bekleedt het lectoraat voor de effectiviteit van het overheidstoezicht. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van (internationale) toezichtstrategieën en op internationale samenwerking (o.a. Joint Audits) en ze publiceert hierover in (internationale) tijdschriften. Zij ontwikkelde educatieve programma's over o.a. Tax Assurance in een Digitale Wereld, Effectiviteit van overheidstoezicht, Impact van digitalisering en technologie op overheidstoezicht.

 • Hoogleraar Effectiviteit van Overheidstoezicht
 • Vicevoorzitter van de Examencommissie Accountancy, Controlling en Fiscaal Recht
 • PhD supervisor
 • Vakgroep coördinator Master Fiscaal Recht (onderwerp: Tax Assurance)
 • Academisch directeur executive programma's (onderwerp: Effectiviteit van Overheidstoezicht, Tax Assurance in een digitale wereld, Data, Technologie & Toezicht)

Van der Hel studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut voor Registeraccountants, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam).

In 2009 promoveerde zij aan Nyenrode Business Universiteit. De titel van haar proefschrift was 'European cooperation and rules of the game for an intra-Community tax control'. Het was een vergelijkend onderzoek naar de wet- en regelgeving voor belastingcontroles in de 27 EU-lidstaten. In 2011 hield zij haar inaugurele rede, getiteld: " Effective together: boost to European tax supervision ".

Nevenactiviteiten

Van der Hel is gastdocent aan de Erasmus Universiteit en VU Amsterdam. Daarnaast is zij werkzaam bij de Belastingdienst als senior strategisch beleidsadviseur. Zij is sinds 2022 lid van de redactie van NL Fiscaal/Tax Tech.

Internationale activiteiten

Vanuit de Belastingdienst is van der Hel internationaal actief als voorzitter van de EU-projectgroep voor compliance risicomanagement in een digitale wereld. Zij is bovendien lid van de EU-stuurgroep voor het compliance risk management en van de EU-projectgroep voor kpi's voor wederzijdse bijstand.

Meest relevante publicaties

 • 2019_ Company Management’s and Auditor’s Reporting on Going Concern:  Discussion of the Current International Regulatory Framework /Woudenberg, Van der Hel en Kamerling. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 
 • 2019_Herijking Horizontaal Toezicht: noodzakelijk kwaad of logisch gevolg? / Van der Hel en Sigle (Tijdschrift voor Toezicht 2019-1). 
 • 2019_Online Platforms: A Market place for Tax Fraud? / van der Hel and Griffioen  (Intertax, volume 47, Issue 4) .
 • 2018_Corporate tax compliance: Is a change towards trust-based strategies justified?/ Sigle, Goslinga, van der Hel, Spekle and Veldhuizen  (Journal of International Accounting, Auditing and Taxation – June 2018). 
 • 2018_Tax and Trust: Institutions, Interactions and Instruments /Goslinga, Van der Hel, Mancini en Van Steenbergen (eds). (Eleven International Publishing, 2018).