Ruud Wetzels is werkzaam als professor in Data Science waarbij hij onderzoek doet naar innovatieve analytics-methodes, kunstmatige intelligentie en machine learning. Naast theoretisch onderzoek houdt hij zich ook bezig met de vraag hoe deze technieken optimaal zijn in te zetten in bedrijven.

Ruud is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met als onderwerp Bayesiaanse statistiek en reinforcement learning en heeft op beide vlakken gepubliceerd in academische vakbladen, waarin hij meer dan 2.000 keer is geciteerd. Daarnaast heeft hij als post-doctoraal researcher gewerkt aan machine learning modellen voor biomedische (brein)toepassingen, heeft hij voor de Europese Commissie gewerkt in Dublin en is nu werkzaam als Senior Manager bij PwC waar hij bedrijven helpt om waarde te creëren uit data.

Secundaire werkzaamheden

Ruud Wetzels is Senior Manager Data Analytics - Advisory bij PwC en Advisory Board Member bij JASP, een platformonafhankelijk softwareprogramma.

Interesses

Ruud houdt van lezen, muziek, en sporten.

Meest relevante publicaties