Good leaders create followers, great leaders create new leaders.
Prof. dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Hij geeft vooral onderwijs en masterclasses over bevlogenheid, stress, leiderschap, arbeid(somstandigheden) en productiviteit aan professionals en leidinggevenden. Dit vanuit een theoretisch kader en met een pragmatische vertaling. 

Hij was en is betrokken bij een breed scala aan onderwerpen die de werknemer als focus hebben, of zoals Willem het zelf verwoordt: ‘die gaan over het 'menselijk kapitaal'.
Willem studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als arts in Lesotho en Nederland en heeft in 1989 de overstap gemaakt naar de bedrijfsgezondheidszorg. 

Hij behaalde zijn doctoraat met het proefschrift 'From stress to engagement' en bekleedt sinds 2010 de leerstoel 'Engagement and Productivity'. Hij is (mede)auteur van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke artikelen en is tweemaal beloond met een citaat van uitmuntendheid door Emerald.

Nevenfuncties

Sinds 2005 bekleedt Willem ook bestuurlijke functies. Momenteel is hij als Chief Health Officer lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie. Vanuit deze bestuurlijke rol heeft hij niet alleen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, maar ook voor innovatie en academische werkplaatsen. Daarnaast is Willem ombudsman voor PostNL (voorheen TNT), lid van de Kamer van Sociale Geneeskunde en diverse werkgroepen op het gebied van sociale, preventieve en bedrijfsgeneeskunde / algemene gezondheidszorg. Tenslotte is hij gastdocent aan meerdere universiteiten en hogescholen.

Interesses

Willem hecht als ‘blue zoner’ veel belang aan gezond leven, sociale contacten en zingeving. Dit laatste overdenkt hij bij het bestuderen van de Bijbel en Rabbijnse literatuur.

Meest relevante publicaties

  • Tims M, Bakker AB, Derks D, Van Rhenen W. (2013) Job Crafting at the Team and Individual Level: Implications for Work Engagement and Performance. Group and Organization Management 38: 427-454.
  • Schaufeli WB, Bakker AB, Van Rhenen W. (2009) How changes in Job Demands and Job Resources Predict burnout, Work Engagement, and Sickness Absenteeism. Journal of Organizational Behavior 30: 893-917.
  • Schaufeli WB, Taris TW, Van Rhenen W. (2008) Workaholism, burnout and engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being. Applied psychology: An International Review 57(2): 173-203.
  • Schaufeli WB, Van Rhenen W. (2006) Over de rol van positieve en negatieve emoties bij het welbevinden van managers: Een studie met de Job-related Affective Well-being Scale (JAWS) / About the role of positive and negative emotions in managers’wellbeing: A study using the Job-related Affective Well-being Scale (JAWS). Gedrag en Organisatie 19(4): 323-344.
  • Terluin B, Van Rhenen W, Schaufeli WB, de Haan M (2004) The four –dimensional symptom questionnaire (4DSQ): measuring distress and other mental health problems in a working population. Work & Stress 18: 187-207.