Prof. dr. Willem van Rhenen

Hoogleraar
Willem van Rhenen
  • Bevlogenheid en Productiviteit
  • Arbeid en gezondheid
  • HRM & Leiderschap
  • Nieuwe perspectieven op veiligheid
Good leaders create followers, great leaders create new leaders.

Prof. dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership

Van Rhenen geeft vooral onderwijs en masterclasses over bevlogenheid, stress, leiderschap, arbeid(somstandigheden) en productiviteit aan professionals en leidinggevenden. Dit vanuit een theoretisch kader en met een pragmatische vertaling.

Hij is en was betrokken bij een breed scala aan onderwerpen die de werknemer als focus hebben, of zoals Willem het zelf verwoordt: ‘die gaan over het 'menselijk kapitaal'.

Van Rhenen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als arts in Lesotho en Nederland. In 1991 heeft hij de overstap gemaakt naar de bedrijfsgezondheidszorg. 

Hij behaalde zijn doctoraat met het proefschrift 'From stress to engagement' en bekleedt sinds 2010 de leerstoel 'Engagement and Productivity'. Hij is (mede)auteur van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke artikelen en is tweemaal beloond met een citaat van uitmuntendheid door Emerald.

Nevenfuncties

Sinds 2005 bekleedt van Rhenen ook bestuurlijke functies. Momenteel is hij als Chief Health Officer lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie. Vanuit deze bestuurlijke rol heeft hij niet alleen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, maar ook voor innovatie en academische werkplaatsen. Daarnaast is Willem ombudsman voor PostNL (voorheen TNT), lid van de Kamer van Sociale Geneeskunde en diverse werkgroepen op het gebied van sociale, preventieve en bedrijfsgeneeskunde / algemene gezondheidszorg. Tenslotte is hij gastdocent aan meerdere universiteiten en hogescholen.

Interesses

Van Rhenen hecht als ‘blue zoner’ veel belang aan gezond leven, sociale contacten en zingeving. Dit laatste overdenkt hij bij het bestuderen van de Bijbel en Rabbijnse literatuur.

Meest relevante publicaties