Diploma's

Als je van baan verandert kan het zijn dat wordt gecontroleerd of jij inderdaad op Nyenrode een diploma gehaald hebt. Deze verificaties lopen via het Nyenrode Alumni Office. Ook kan het zijn dat je zelf een gewaarmerkte kopie van jouw diploma en cijferlijsten nodig hebt. Deze kan je aanvragen via de Alumni Office.

Gewaarmerkte kopieën van diploma's van alle Accountancy opleidingen kan je opvragen bij de afdeling Accountancy