De Plicht tot optimisme

De plicht tot optimisme

100 seizoenen werk ik nu op Nyenrode. 100 keer heb ik op ons mooie landgoed de jaargetijden zien wisselen. Mijn onderwerp is zo oud als de mensheid: ethiek. Hoe kunnen we goed leven, hoe kunnen we goed samenleven? Het is een voorrecht om hier met studenten, alumni en collega’s steeds opnieuw over in gesprek te gaan.

Vaak wordt mij gevraagd of ik niet cynisch word van de wereld om me heen. “Hoezo ethiek, zie je niet wat er allemaal misgaat?” Neen, dan ben ik het met Rutger Bregman eens: de meeste mensen deugen. Of, beter: de meeste mensen deugen meestal. Want we maken het elkaar niet altijd even gemakkelijk om het goede in onszelf aan te spreken. Met venijnige targets, met winstmaximalisatie, met politieke spelletjes. Daarom onderschrijf ik het dictum van sir Karl Popper: we hebben de plicht om optimistisch te zijn!

We are all responsible for what the future holds in store. This is our duty, not to prophesy evil but, rather fight for a better world. 

Ja, een plicht. Een morele plicht. Zeker voor degenen die het voorrecht hebben (gehad) op Nyenrode te studeren of te werken. Dat is op zichzelf al een voorrecht, maar dat je in die positie bent (geweest) betekent dat je een bevoorrecht mens bent. Als wij dan al niet meer dat optimisme kunnen opbrengen, wat mogen we dan verwachten van de mensen die het minder hebben getroffen?

Edgar Karssing


Ik voel me verplicht een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Maar het voelt niet als een plicht. Zoals dit voor veel studenten, alumni en medewerkers een wens is. Een willen. We kunnen het elkaar moeilijk maken, maar laten we elkaar vooral helpen en ondersteunen. Zodat we vol trots kunnen blijven zeggen: al sinds 1946 werken we aan een duurzame toekomst. Door verantwoordelijke leiders op te leiden. En ook door met ons enorme netwerk van alumni de krachten te bundelen.

Edgar Karssing
Associate professor Business Ethics

Wil jij ook bijdragen aan een betere wereld? Lees hier hoe jij samen met de Nyenrode Community kan meebouwen: Doing well by doing good - Vanessa Buisman