Delpher

Onderwerpen

Gratis

Delpher is een Nederlands historisch archief. Het bevat miljoenen boeken en gedigitaliseerde krantenpagina’s. Deze komen uit de volgende tijdvakken:

  • kranten 17e – 20e eeuw
  • boeken 18e en 19e eeuw
  • tijdschriften: 19e en 20e eeuw