ESG en Nyenrode

In een tijd waarin duurzaamheid en ethische keuzes van groot belang zijn, is het doorgronden van ESG-principes niet langer een keuze; het is een noodzaak. Onze programma's gaan diep in op de raakvlakken tussen bedrijf, samenleving en het milieu. Zo bieden we een allesomvattend begrip van hoe bedrijven kunnen gedijen terwijl ze een positieve impact maken en voldoen aan richtlijnen.

Bij Nyenrode Business Universiteit is onze missie het opleiden van leiders die streven naar een duurzame wereld. Daarom omarmen we de ontwikkelingen op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance) van harte. Sterker nog, wij hebben samen met KPMG het ESG Innovation Institute opgericht. Het doel hiervan is om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid, met onderwijs, onderzoek en opinie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ESG-integratie verder gaat dan enkel voldoen aan wettelijke vereisten. Het gaat om het verankeren van ESG-principes in de kern van organisaties. Bedrijven die ESG niet alleen als verplichting zien, maar hier intrinsiek gemotiveerd mee aan de slag gaan, zijn de winnaars van morgen.

Programma's Nyenrode op gebied van ESG

Of je nu manager, bestuurder, controller, accountant of financial bent, iedereen heeft een rol in de ESG-transitie. Hieronder vind je de programma's die wij bieden op dit gebied.

  • Bedrijfskundige programma's voor leiders, managers en bestuurders;
  • Programma's voor accountants, controllers en andere financials;
  • Programma's voor de pensioen- en verzekeringssector.

ESG en bedrijfskunde

Gevonden: 9 opleidingen
EMBA Business Process Management  - MBA module Business & Sustainable Transitions

Business Process Management  - MBA module Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | 11 september 2023 (vol)
Leer de bedrijfsprocessen binnen jouw sector te verbeteren en laat de rol van technologie daarin zien.
Executive Education 9 Cooperation and Leadership - MBA module Business & Sustainable Transitions

Cooperation and Leadership - MBA module Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | 13 maart 2024
Bereid je voor op het leiderschap van morgen. Focust op leiderschap en samenwerken.
Executive Education Workshop 25 Business Ethics in context - MBA module Business & Sustainable Transitions

Business Ethics in context - MBA module Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | 7 september 2023
Verkrijgen van kennis van markt, recht en bedrijfsethiek. Standpunt verdedigen in (ethische) dilemma's.
MMBA Risk and Finance - MBA module Business & Sustainable Transitions

Risk and Finance - MBA module Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | 5 maart 2024
Benadert de tactische en strategische beslissingen van de CFO, het financiële functioneren van de onderneming en het faciliteren van waardecreatie.
Executive Education 1 Strategy and Business Transformation - MBA module Business & Sustainable Transitions

Strategy and Business Transformation - MBA module Business & Sustainable Transitions

Deeltijd | Nederlands | 14 september 2023
Ga in op strategie en transformatie op gebied van de ontwikkelingen rondom de duurzaamheidstransitie.

ESG en finance

Gevonden: 4 opleidingen
Accountancy 2018 25-05-2018-25 ESG: impact op business, control en audit

ESG: impact op business, control en audit

< 10 dagen | Nederlands | 13 mei 2024
Blended Class over de impact van ESG op organisaties ter voorbereiding op de adviserende en controlerende rol van Controllers en Accountants.
Controlling - Nyenrode ESG: measure the impact

ESG: measure the impact

< 10 dagen | Nederlands | 4 juni 2024
Hoe identificeren we potentiële ESG-risico's bij besluitvorming en hoe kunnen we ze effectief opnemen in onze financiële verslaglegging?
Nyenrode Board & Governance 03-05-2023-22 - header Masterclass: De scherpe randjes van ESG voor Accountants en Controllers

Masterclass: De scherpe randjes van ESG voor Accountants en Controllers

< 10 dagen | Nederlands | 16 april 2024
Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op de complexe vraagstukken en dilemma’s rondom ESG en onderzoeken we de rol van financiële professionals in deze context.
Master Fiscaal Recht LR 19-06-2017-7 Introductie ESG Reporting en Assurance

Introductie ESG Reporting en Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 13 mei 2024
Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. ESG reporting vraagt om expertise op het vlak van de verslaggeving van ESG-informatie en in het bijzonder de interne beheersing hiervan.

Pensioen- en verzekeringssector

Gevonden: 5 opleidingen
Bedrijfskunde Sustainable Impact Program voor verzekeraars

Sustainable Impact Program voor verzekeraars

< 10 dagen | Nederlands | 2 oktober 2023
Verzekeraars spelen met hun producten en belegd vermogen een grote rol in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Wat doen verzekeraars nu al, hoe kunnen zij deze transformatie versnellen en hoe kan jij hier als verzekeringsprofessional aan bijdragen? Tijdens het Sustainable Impact Program ga je met deze vragen aan de slag.
wtc-the-hague-lobby-a3a9925-edit-large-1024x683-1-1280x ESG in één dag | Pensioensector

ESG in één dag | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Op afspraak
DNB besteedt structureel meer aandacht aan klimaatrisico’s en andere ESG-thema’s in het toezicht op de pensioensector.
Tweedaags PE-programma / Terugkomdag Business Valuation Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid | Pensioensector

Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | Start in 2024
In deze masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant.
Overleg Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement | Pensioensector

Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 30 november 2023
Tijdens deze module worden alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op de bestuurderstafel liggen in één dag volledig en systematisch op een rij gezet op een manier die onmiddellijk toepasbaar is .
Den Haag_WTC1 Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid | Pensioensector

Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid | Pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 2 november 2023
Deze 3-daagse module bied je inzicht in de belangrijkste aspecten van het beleggingsproces, de macro-economische factoren en de risico’s.

ESG en duurzaamheidverslaggeving

Tot een paar jaar geleden was transparantie van bedrijven over hun activiteiten en de impact daarvan op mens en milieu nog uitzonderlijk en vrijblijvend. Tegenwoordig is duurzaamheidsverslaggeving voor veel bedrijven een verplicht onderdeel geworden van verantwoording afleggen voor hun handelingen, en is het algemeen aanvaard. Bedrijven die ESG niet slechts als een verplichting zien, maar er intrinsiek gemotiveerd mee aan de slag gaan, zijn de winnaars van morgen.

Integrale aanpak

Een cruciaal aspect hierbij is een integrale aanpak, waarbij de hele organisatie wordt betrokken. Ook dienen de ESG-principes in lijn te worden gebracht met de missie en waarden van een organisatie. En het is belangrijk te begrijpen waar een organisatie waarde toevoegt op ecologisch, maatschappelijk en financieel gebied, en daar transparant over te rapporteren.

Risico op greenwashing

Prof. dr. René Orij doet onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving. Hij heeft onder meer onderzocht hoe bedrijven omgaan met de omslag van vrijwillig naar verplicht rapporteren. “We ontdekten dat sommige CEO's en raden van bestuur duurzaamheidsverslaggeving soms op opportunistische wijze beïnvloeden. Binnen de vorige set aan rapportageverplichtingen voor grote bedrijven bestond er veel ruimte voor eigen invulling bij het opstellen van duurzaamheidsverslagen. Dat geeft ruimte voor greenwashing. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om regulering verder te versterken, zoals met de EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Reporting (CSRD) die eind 2020 is aangenomen."

Transparantie over duurzaamheid

Orij is onlangs benoemd tot hoogleraar Corporate Sustainability Reporting aan Nyenrode Business Universiteit: “Mijn benoeming laat zien dat Nyenrode een groot belang hecht aan duurzaamheidsverslaggeving en onderzoek hiernaar. Met mijn toekomstig onderzoek wil ik ondernemingen en accountants een spiegel voorhouden: denk na over het belang van transparantie over duurzaamheid. De relevantie van informatieverstrekking over de impact van ondernemingen op de buitenwereld, en andersom, wordt steeds groter.”