Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten faculteitsleden 

Onderstaande document geeft een overzicht van de hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit en hun nevenactiviteiten. Onder nevenactiviteiten verstaan wij werkzaamheden (bezoldigd en onbezoldigd) naast de functie bij Nyenrode.

Als universiteit geworteld in het bedrijfsleven, hechten wij waarde aan de band tussen onze wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij. Het hebben van nevenactiviteiten vinden wij in de kern een goede zaak omdat het bewijst dat we verbonden zijn. Het openbaar maken van deze nevenfuncties bevordert de transparantie en borgt de wetenschappelijke integriteit van ons onderzoek. Hiermee onderschrijven wij bovendien de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018. 

Register nevenactiviteiten