Prof. dr. André Wierdsma (emeritus)

Hoogleraar
Andre Wierdsma portret
  • Organisatorische Dynamiek
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
  • Lerende Organisatie

Prof. dr. André Wierdsma is Emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren bij Nyenrode Business Universiteit. Hij geeft colleges op het gebied van management en organisatie met een focus op organisatiedynamiek. Hij is gefascineerd door de invloed van cultuur op hoe mensen samenwerken en samenleven én de mogelijkheden om via collectief leren patronen in denken en handelen te herijken. Sinds zijn emeritaat heeft hij zich, vanuit zijn belangstelling voor filosofie, toegelegd op de toegevoegde waarde van leiderschap en de morele dimensie ervan.

Hij was betrokken bij en verantwoordelijke voor een groot aantal ‘in-company’ programma’s van toonaangevende bedrijven in het Executive Management Development Center van Nyenrode. Hij heeft meer dan 30 jaar gewerkt op het raakvlak van management- en organisatieontwikkeling. Hij verzorgde overal ter wereld workshops lerend organiseren en leidinggeven aan veranderingen. Hij werkte als gasthoogleraar in Amerika, Brazilië, Denemarken en Zuid-Afrika. Hij is, vanaf 1986 tot heden, (gast)hoogleraar bij China Europe International Business School (CEIBS, Shanghai/Beijing). Hij is een veelgevraagd spreker op (internationale) managementcongressen en staat bekend om zijn inspirerende stijl.

Onderzoek en publicaties vallen binnen de domeinen: leiderschap, verandermanagement, organisatiedynamiek en de lerende organisatie. Hij verwierf bekendheid als coauteur van het bekroonde boek Op weg naar een lerende organisatie (1990). Zijn promotie Co-creatie van verandering (1999) is gebaseerd op zijn onderzoek naar collectieve leerprocessen in het kader van organisatie- en cultuurverandering. Het biedt een conceptueel kader en methodiek voor co-creërend veranderen en collectief leren. Zijn oratie ‘Leidinggeven aan co-creërend veranderen, balanceren van maakbaarheid en broosheid’ (2001) gaat in op de competenties voor leiders die co-creërend willen veranderen. Zijn emeritaatsrede uit 2014 is getiteld; ‘Vrijmoedig positie kiezen, moreel leiderschap in vitale netwerken’. Zijn laatste boek ‘Lerend Organiseren’ (2017) biedt een nieuw perspectief op organiseren, veranderen en leidinggeven op basis van concepten als ‘begrensde zelfsturing’, ‘co-creatie’, Plek der Moeite en Tijdelijk Werkbare Overeenstemmingen (TWO).

André studeerde bedrijfskunde op Nyenrode en na twee jaar bij Philips studeerde hij cum laude af als organisatiepsycholoog met als tweede specialisatie klinische psychologie. Hij werkt sinds 1978 aan Nyenrode en is een van de oprichters van het Executive and Management Development Center (EMDC). Hij was programmadirecteur van de Nyenrode Excutive MBA (Nemba, 1986-1993), directeur In-company programs (1993-2001 en programmadirecteur van het Advanced Management Program (AMP 2003-2009).